Vysokoškoláci zarábajú najviac, žiadaní sú na všetky pozície

Nízka miera nezamestnanosti núti zamestnávateľov okrem iného aj zvyšovať mzdy. Na ktorých pozíciách zarábajú ľudia najlepšie?

16.10.2017 06:00
študenti Foto:
Situácia na pracovnom trhu praje absolventom VŠ.
debata

Mzdový prieskum 2017 poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia 230 pracovných pozícií v siedmich kľúčových segmentoch, v ôsmich krajoch. Zo mzdového prieskumu 2017 personálnej agentúry Grafton Slovakia vyplynulo, že zamestnávatelia na Slovensku postupne pristupujú k plošnému zvyšovaniu miezd, čo môže dopomôcť k menšiemu odlevu kvalitných stabilných pracovníkov.

Miera nezamestnanosti na Slovensku je jednou z najnižších v Európe. Ku koncu júla tohto roka dosiahla 6,7 %. Počet voľných uchádzačov o prácu je na svojom minime, počet ponúkaných pozícií oproti tomu silne rastie. Zamestnávatelia paralelne so zvyšovaním miezd a benefitov premýšľajú aj o spôsoboch, ako svojich zamestnancov motivovať a prehlbovať ich lojalitu, uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje absolventom VŠ – až 90 % zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí však, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa.

Zvyšuje sa záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia. Nie sú to len spoločnosti z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale aj výroby a dokonca aj zo zdravotnej oblasti. Zrýchlenie náborového procesu: spoločnosti si uvedomili, že ak chcú vyhrať, musia byť flexibilné pri rozhodovaní. Záujem o kandidátov o prácu 50+ rastie – kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. Výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a mnohoročné skúsenosti.

Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov

Informačné technológie – veľké regionálne rozdiely

Nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a boj o zamestnancov. Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním na vývoj webových a mobilných aplikácií, ako aj odborníkov na cloudové a ERP riešenia.

Veľký dopyt po kvalifikovaných IT zamestnancoch vytvára kombinácia a rast menších progresívnych „IT domov“, rozširujúce sa aktuálne centrá zdieľaných služieb o IT, ako aj etablovanie sa nových globálnych centier technickej podpory s dopytom pracovníkov helpdesku, špecialistov na aplikačnú podporu, sieťové technológie a virtualizáciu. Mzdy sú však rôzne a závisia od rokov praxe a kraja. Ohodnotenie informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6 000 eur za mesiac, ale v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3 600 eur.

Inžiniering a priemyselná výroba – rast miezd

Kľúčovým problémom zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V oblasti inžinieringu pretrváva dopyt po špecialistoch v odboroch elektrotechniky, elektroniky, strojárstva, logistiky. Firmy hľadajú nielen skúsených kandidátov, ale aj absolventov bez praxe. Medzi najžiadanejších patria vývojoví inžinieri so zameraním na elektroniku a elektrotechniku, materiáloví špecialisti, technológovia, konštruktéri. Rastie dopyt po inžinieroch kvality, projektových inžinieroch, procesných inžinieroch a logistikoch.

Najväčší dopyt v priemyselnej výrobe je aktuálne po pracovníkoch v strojárstve a elektrotechnike. Najžiadanejší sú CNC operátori, CNC nastavovači, nástrojári, technici údržby so zameraním na elektronické a mechanické poruchy strojov. Ak operátor výroby ovláda korporátny jazyk danej spoločnosti aspoň na miernej pokročilej úrovni, sú jeho šance na kariérny postup veľmi vysoké. Rebríček najlepšie zarábajúcich pozícií vo výrobe vedú Bratislavský a Trnavský kraj, napr. mesačná práca manažéra kvality je v týchto krajoch ohodnotená od 3 000 do 4 500 eur. Mesačný príjem manažéra kvality v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa pohybuje od 2 500 eur do 3 500 eur.

Oblasť stavebníctva a realít v znamení pozitívneho rastu

Stavebným spoločnostiam nahráva súčasná ekonomická situácia, ktorá prináša príležitosti vo forme nových investícií. Na Slovensku je z pohľadu investorov stále vyšší dopyt po spoločnostiach, ktoré sú špecializované na pozemné staviteľstvo a na inžinierske stavby. Rastúci dopyt po projektových manažéroch a stavbyvedúcich s aktívnou znalosťou anglického jazyka je odrazom súčasnej situácie na Slovensku, ktorá je spôsobená prílevom veľkého počtu zahraničných investorov. Výrazným kvalifikačným bonusom zostáva znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny alebo nemčiny. Prejavuje sa to i na mzdách, napr. stavbyvedúci s anglickým jazykom je lepšie finančne ohodnotený, a to vo všetkých regiónoch.

Sektor bankovníctva a finančných služieb

Trendom je, že účtovník je jednou z profesií a pozícií, po ktorých je celoročný dopyt, bez rozdielu, či ide o malú, alebo veľkú spoločnosť. Spoločnosti hľadajú špecialistov, ktorí sa orientujú v slovenských účtovných štandardoch, dokážu samostatne zastrešiť celú účtovnú agendu a ideálne majú skúsenosti s IFRS alebo US GAAP.

Najčastejšou bariérou na strane agentúry, ale aj klienta je potrebná znalosť anglického jazyka. Skúsenosť s implementáciou systému SAP je výhodou kandidáta. V súčasnosti je zvýšený dopyt po špecialistoch v oblasti investícií a bankovníctva, ktorí spravujú a analyzujú klientovo portfólio. Spoločnosti okrem odbornosti majú lákavý odmeňovací systém, ktorý dokáže konkurovať aj najväčším korporáciám na trhu. Mzdy finančného manažéra môžu v závislosti od regiónu stúpať až do výšky 4 500 eur a dosiahnuť medziregionálny rozdiel až 2 500 eur.

V dôsledku nedostatku kvalifikovaných... Foto: SHUTTERSTOCK
pohovor V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov.

Pre obchod a marketing sú najatraktívnejšími kandidátmi uchádzači s plynulou znalosťou anglického jazyka. V oblasti marketingu je zvýšený dopyt po špecialistoch z oblasti digitálneho marketingu. Od kandidátov sa vyžaduje odborná znalosť odboru, často s presahom do IT, výborné komunikačné schopnosti a kreativita.

Často vyhľadávanými pozíciami sú tiež pozície zameriavajúce sa na sociálne siete, ale tiež špecialisti na analýzy, štatistiky a vyhodnocovanie úspešnosti reklamy. Výborná znalosť angličtiny a vysokoškolské vzdelanie sú nevyhnutnosťou pre väčšinu marketingových pozícií. Prejavuje sa to i na ohodnotení práce.

Ľudské zdroje, administratíva a právo

Na HR procesy majú citeľný vplyv moderné technológie a ustavičný rozvoj sociálnych sietí. Žiadaní sú sourcing špecialisti, tzv. „hľadači a lovci talentov“. Spolu s rozširovaním a expanziou podnikov rastie dopyt po pozíciách HR Business Partnerov, čiastkových HR manažérov jednotlivých oddelení či divízií. V oblasti administratívy je povinnou výbavou každého kandidáta znalosť minimálne jedného svetového jazyka na plynulej úrovni, no na niektorých administratívnych pozíciách znalosť len anglického jazyka už často nestačí. Mzdové očakávania absolventov rastú a často prevyšujú ponuky zamestnávateľov.

Regionálne rozdiely

Z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že základný hrubý plat v roku 2016 rástol oproti roku 2015 o 4,8 %. Rast platov v roku 2016 bol na Slovensku najvýraznejší za posledných šesť rokov. Portál Platy.sk porovnal plat viac ako 70 000 zamestnancov a z tohto porovnania vyplynulo, že priemerný základný plat predstavoval sumu 920 eur v hrubom. Najvyšší rast základných platov portál zaznamenal u kvalifikovaných robotníkov. Ich priemerná základná mzda dosiahla výšku 652 eur v hrubom a ich platy rástli 6 % tempom oproti roku 2015.

Nadpriemerný rast bolo vidieť aj u pomocných zamestnancov a kvalifikovaných technických zamestnancov. „Tento nárast miezd môže súvisieť s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily v oblasti priemyslu a retailu, ktorú už dlhšiu dobu pociťujú zamestnávatelia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách ako Česká republika a Maďarsko. Po kvalifikovaných technických zamestnancoch je v súčasnosti najvýraznejší dopyt, čo sa premietlo aj do rastu ich platov na úrovni 5,6 % v porovnaní s rokom 2015,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk

Polovica zamestnancov na Slovensku zarába menej ako 838 eur v hrubom. Desatina zamestnancov na Slovensku dostáva na výplatu podľa Platy.sk menej ako 538 eur v hrubom. Na druhej strane, desatina zamestnancov zarába viac ako 1 543 eur.

Keď sa na výšku základných platov pozrieme z pohľadu oblasti pracovných činností, tak najvyššie mzdy sú už tradične v manažmente. Za nim nasledujú pracovné oblasti informačné technológie, telekomunikácie, technika a rozvoj, farmaceutický priemysel, manažment kvality a prekladateľstvo a tlmočníctvo. Vo všetkých týchto oblastiach sú priemerné základné mzdy vyššie ako 1 000 eur mesačne. Naopak, najnižšie mzdy zaznamenal portál Platy.sk v pracovných oblastiach administratíva, služby, cestovný ruch. Gastronómia, hotelierstvo, textilný, kožiarsky a odevný priemysel a pomocné práce. Zamestnanci na pozíciách z týchto oblastí zarábajú priemerne menej ako 700 eur mesačne.

Na Slovensku naďalej pretrvávajú výrazne regionálne rozdiely v platoch, kde zamestnanci v Bratislavskom kraji majú výraznejšie zastúpenie vo vyšších platových pásmach. Keď si napríklad porovnáme platy zamestnancov v Prešovskom a Bratislavskom kraji, tak vidíme, že v nižších platových pásmach do 800 eur v hrubom sa nachádzajú až šiesti z desiatich zamestnancov Prešovského kraja, ale iba dvaja z desiatich zamestnancov Bratislavského kraja. Naopak, vo vyšších platových pásmach má výraznejšie zastúpenie práve západ krajiny.

Vývoj základného mesačného platu za posledné roky

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Priemerný hrubý mesačný plat v eurách 760 785 812 827 842 878 920
Medziročný rast 3,4 % 3,5 % 1,8 % 4,3 % 4,8 %  

Základné platy podľa úrovne pozície v roku 2016

Úroveň pozície 2016 Zmena oproti 2015
Pomocní zamestnanci 537 eur 5,6 %
Kvalifikovaní robotníci, zamestnanci v službách 663 eur 6,0 %
Administratívni zamestnanci 682 eur 4,0 %
Kvalifikovaní technickí zamestnanci 1 044 eur 5,6 %
Kvalifikovaní zamestnanci netechnického zamerania 907 eur 4,8 %
Nižší a strední manažéri 1 289 eur 4,7 %
Topmanažéri 2 381 eur 2,0 %

Základné platy podľa krajov v roku 2016

Bratislavský kraj 1 271 eur
Trnavský kraj 906 eur
Trenčiansky kraj 901 eur
Nitriansky kraj 867 eur
Žilinský kraj 875 eur
Banskobystrický kraj 828 eur
Prešovský kraj 796 eur
Košický kraj 914 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanie #vzdelanie #vysoké školy