Ako si vyberajú strednú školu dnešní žiaci?

Výber strednej školy je dôležitým krokom každého deviataka. Veľa žiakov ešte v poslednom ročníku nevie, kam pôjde na strednú školu. Študenti sa môžu obrátiť s otázkami a pomocou pri výbere strednej školy na pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa a v neposlednom rade na samotných rodičov. Niektorých treba viac motivovať a viac sa s nimi rozprávať, pretože nie každý žiak v tomto veku rozmýšľa o svojej budúcnosti. Úlohou dospelých je preto podať pomocnú ruku, nie však nasilu nútiť do niečoho, čo dieťa nechce.

15.11.2017 18:09
škola, žiaci, učiteľ, vyučovanie Foto:
Ako sa dnešní žiaci rozhodujú o strednej škole? Ovplyvňujú ich rodičia alebo sa rozhodujú sami? V ktorom ročníku už vedia, na ktorú školu by sa chceli prihlásiť?
debata

Rodičia by sa mali so svojim dieťaťom rozprávať o výbere budúceho povolania a celkovo o tom, čomu by sa chcelo po skončení školy venovať. Nestačí len jeden rozhovor, ale tejto téme sa treba venovať dlhšie. Dieťa môže svoj názor meniť aj každý týždeň, dôležité je ho usmerniť a naviesť tým správnym smerom.

A práve koniec roka je tým obdobím, kedy by sa dieťa už malo vedieť rozhodnúť a rozmýšľať, na ktorú školu si pošle prihlášku. Počas vianočných prázdnin si môžu s rodičmi zosumarizovať všetko, čo si doteraz stihli zozbierať o všetkých školách a možnostiach štúdia. Zber údajov a prieskum „trhu“ by mal byť samozrejmosťou. Ak sa má dieťa objektívne rozhodnúť, treba si pozrieť všetky možnosti, ktoré má na výber. Ak tak školák doteraz neurobil, je najvyšší čas si nájsť čo najviac informácii o dostupných stredných školách. Výber na poslednú chvíľu nemusí totiž skončiť práve najlepšie.

A vedia dnešní žiaci, kam by chceli ísť na strednú školu? V ktorom ročníku sa už vedia definitívne rozhodnúť?

„Polovica žiakov sa rozhoduje o strednej škole až v deviatom ročníku. Platí to pre 60 percent študentov stredných odborných škôl. Gymnazisti bývajú rozhodnutí už skôr,“ hovorí Martina Slušná zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Vyberajú si študenti školu sami?

„Až 70 percent študentov stredných škôl si vybralo školu samostatne. Rodičia ovplyvňujú rozhodnutie u každého štvrtého, viac v prospech gymnázií. Vplyv základnej školy je iba okrajový,“ pokračuje Slušná, ktorá vychádza z prieskumu, ktorý si ŠIOV nechal v minulosti vypracovať.

Podľa Slušnej má väčšina detí rozhodnutie vo svojich rukách. Základná škola im však nedáva podnety na seba-spoznanie a vzbudenie záujmu v praktických disciplínach. Rodičia zas vyčítajú systému, že deťom neposkytuje skúsenosť s praktickými disciplínami, v ktorých by mohli nájsť svoju profesijnú orientáciu alebo aspoň základné zručnosti. Ďalej hovorí o tom , že pri výbere konkrétnej školy rozhoduje jej meno, informácie z internetu a referencie kamarátov.

Čo môže pomôcť pri výbere?

Situáciu by sprehľadnil objektívny a nezávislý ranking stredných škôl a plnohodnotný webový portál. Stredné školy by sa tiež mali zdokonaľovať vo formách vlastnej prezentácie. Výzvou k tomu môže byť aj možnosť prezentácie na medzinárodnom veľtrhu stredných škôl.

Využívajú deti dní otvorených dverí na to, aby sa vedeli neskôr rozhodnúť o výbere strednej školy?

Podľa Slušnej deti, niekedy aj s rodičmi, intenzívne využívajú dni otvorených dverí, zaujímali by sa aj o veľtrh stredných škôl. To teda znamená, čím viac možnosti na prieskum deti majú, tým viac sa nimi budú zaoberať. Rodičia by preto mali intenzívne pomáhať svojim deťom pri hľadaní si informácií a zisťovaní si, ktoré školy organizujú dni otvorených dverí, prípadne rôzne veľtrhy, ktoré stredné školy zvyknú v jednotlivých krajoch organizovať.

Rozhoduje aj vzdialenosť školy a pre koho je to kľúčový faktor? „Pre rodičov je blízkosť školy k bydlisku dôležitejšia ako pre budúcich stredoškolákov,“ tvrdí Slušná.

Ako sú na tom jednotlivé stredné školy? Ktoré sú viac populárne a ktoré naopak? Čo sa týka odborného vzdelávania, pokles záujmu o tento druh vzdelávania zapríčinili podľa Slušnej aj legislatívny zmeny v odboroch ako zdravotná sestra či učiteľstvo MŠ. Gymnázia sú populárne.

„Viacerí žiaci, ktorí majú jasno v tom, čím chcú byť a v minulosti by sa boli hlásili na strednú školu v zvolenom odbore, volia v súčasnosti gymnázium,“ hovorí Slušná.

Rozhodli sa správne?

Ako sú na tom študenti so spokojnosťou svojho rozhodnutia? Neľutujú? „Viac ako dve tretiny opýtaných by sa bez ohľadu na typ štúdia znovu rozhodlo pre tú istú školu. Každý šiesty/šiesta by si vybrali iné zameranie,“ hovorí Martina Slušná. Podľa nej je tých, ktorí by zopakovali svoju voľbu strednej školy viac ako tých, ktorí by svoju školu odporučil iným. Gymnázia majú výrazne viac zanietených promotérov ako stredné odborné školy.

A ako sú na tom študenti s rozhodovaním o vysokej škole? Chcú slovenskí stredoškoláci pokračovať ďalej v štúdiu? „Až 80 percent stredoškolákov chce v štúdiu pokračovať na vysokej škole, pričom dievčatá ešte častejšie. Záujem o ďalšie štúdium deklarujú takmer všetci gymnazisti, ale aj viac ako dve tretiny žiakov stredných odborných škôl,“ uzatvára problematiku Martina Slušná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredoškoláci #stredné školy #odborné vzdelávanie #ŠIOV #výber strednej školy