Žiaci často bojujú so stresom

Stres pociťujú nielen dospelí, ale často sa s ním stretávajú aj deti, školáci a starší študenti. Stres nemusí byť podmienený len vekom a tým, že človek má veľa povinností. Môže vznikať aj pri rôznych životných situáciach a pri mnohých vonkajších vplyvoch, ako je rodina, škola, priatelia, prostredie, v ktorom človek žije. Ako by sa dal definovať stres? Predstavuje určité vnútorné napätie a tlak, ktorý sa spája s nepríjemnými pocitmi a vyústi do poplachovej alebo obrannej reakcie organizmu. Odborníci stres rozdeľujú na pozitívny a negatívny.

, 19.11.2017 13:00
škola, žiaci, študenti, školáci Foto:
Dnešní školáci majú veľa povinností nielen v škole, ale aj mimo nej.
debata

Čo všetko ovplyvňuje život školáka, keď pociťuje stres? V prvom rade podmieňuje jeho správanie v škole a jeho výsledky. Často sa stres spája so zlými známkami a zhoršeným správaním v kolektíve. Okrem toho však ovplyvňuje aj ostatné oblasti života žiaka, ako sú emócie, myslenie, duševné a telesné zdravie. Ak je školák vystavený neprimeranému stresu, môže sa to neskôr odzrkadliť na jeho zdravotnom stave.

Stres však patrí do nášho života, je jeho bežnou súčasťou. Primeraný stres je dokonca podľa odborníkov prostriedkom na to, aby sme dosahovali lepšie výsledky v škole alebo v práci. Naše telo je do určitej miery prispôsobené zvládať primerané množstvo stresu, ale nie sme odolní voči dlhotrvajúcemu stresu, ktorý zanecháva na nás určité následky. Preto odborníci odporúčajú, aby si každý človek vedel hladinu stresu kontrolovať a pokiaľ sa jeho úroveň zvyšuje, tak si ju regulovať tak, aby neohrozovala jeho zdravie.

Pri chronických prejavoch sa odporúča zveriť do rúk odborníkov, ktorí nastavia liečbu – niekedy stačí len zmena životného štýlu, zdravá životospráva, pohyb na čerstvom vzduchu, meditácie, kvalitný spánok, pri ťažších prípadoch už konkrétna liečba pomocou prírodných doplnkov či liekov.

Stres negatívne ovplyvňuje zdravie

Negatívne sa stres môže prejaviť na zdraví napríklad tým, že sa zvyšuje tlak krv, čím sa pri dlhodobejších problémoch môže oslabiť činnosť srdca, zvyšuje sa aj riziko ochorenia srdca a ciev. Stres sa prejavuje búšením srdca, únavou a slabosťou, nevoľnosťou, hnačkami, bolesťami hlavy alebo žalúdka. Pri strese sa môže človek nadmerne potiť alebo môže pociťovať mrazenie, chvenie, prípadne môže začať pociťovať stavy úzkosti až depresie.

Rodičia by mali mať prehľad o študijných výsledkoch svojich detí, o vzťahoch v škole a mali by poznať ich vyťaženosť, aby ju vedeli posúdiť. Ak už má školák príliš vysoké tempo a pozoruje negatívne zmeny na jeho správaní alebo výsledkoch, treba okamžite zakročiť a porozprávať sa so školákom a učiteľom.

Veľa povinností – spúšťač stresu

Ak má dieťa veľa povinností v škole, treba sa zamerať aj na to, čo všetko musí robiť v rámci svojho voľného času. Aké povinností ho čakajú doma alebo po vyučovaní? Priveľa aktivít môže narobiť viac škody ako úžitku.

Mimoškolské aktivity a vyťaženosť žiaka v rôznych krúžkoch môže občas spôsobiť stres, pretože ambiciózne dieťa chce dosahovať tie najlepšie výsledky nielen v škole, ale rovnako chce byť najlepšie aj mimo nej. V takýchto prípadoch potom nastáva preťaženie školáka alebo jeho vyhorenie. Pomôže vzájomný dialóg, kde si spoločne zvolíte, ktorý krúžok alebo aktivitu vynecháte, kde dieťa spomalí a kde sa bude venovať viac tomu, čo treba.

Dospelí si vedia stres regulovať sami, školákom treba pri zvládaní stresových situácií pomôcť a poradiť. Starší študenti si tiež vedia pomôcť v určitých situáciach sami, ale rovnako potrebujú pomoc rodičov alebo odborníkov, či už školských psychológov, vychovávavateľov alebo poradcov. Pokým študent cíti, že má toho na svojich pleciach priveľa, nemal by sa báť vyhľadať odborníka, ktorý mu pomôže.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stres #odbúranie stresu #stres v škole #stres zo skúšky
Flowers