Zdravotné znevýhodnenie sa do školy (ne)nosí. Je inklúzia na Slovensku iba ilúziou?

Základnú školu Tbiliskú v Bratislave navštevuje aj deväťročný Matthiasko, ktorý je rovnaký ako všetci chlapci v jeho veku, ale jeho príbeh je trošku odlišný.

06.12.2017 10:48
debata (2)

Známe osobnosti Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová návštivili Základnú školu Tbiliskú v bratislavskej Rači, aby poukázali na závažný celospoločenský problém, ktorý sa týka vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Myslím si, že o tejto téme je už potrebné na Slovensku a v našej spoločnosti hovoriť hlasnejšie.
herečka Emília Vášaryová

Výber školy nebol náhodný. Práve tú navštevuje aj deväťročný Matthiasko, ktorý je rovnaký ako všetci chlapci v jeho veku, ale jeho príbeh je trošku odlišný. Matthiasko od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Napriek tomu patrí medzi tie deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré dostali na Slovensku šancu študovať na bežnej škole a rozvíjať svoj talent a intelekt medzi zdravými deťmi.

Chýbajú financie

Náš súčasný vzdelávací systém školám vo väčšine prípadov neumožňuje vytvoriť vzdelávacie prostredie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Chýbajú financie na zabezpečenie vhodných podmienok, školských asistentov či osobitných vyučovacích pomôcok. Aj z týchto dôvodov deťom so zdravotným znevýhodnením spravidla nebýva umožnené navštevovať bežnú školu.

Matthias (na vozíku) so svojimi spolužiakmi. Foto: Nadácia pre deti Slovenska
deti, tbiliska, zakladna skola Matthias (na vozíku) so svojimi spolužiakmi.

Namiesto toho sú zaraďované do špeciálnych škôl alebo často odkázané na individuálne štúdium doma s rodičmi, čím sú oberané o šancu na plnohodnotné vzdelanie. V špecifických prípadoch sú tieto deti odmietané aj špeciálnymi školami.

Problémové presuny

Matthiasko je svetlou výnimkou. Do školy v Rači ho aj napriek počiatočným ťažkostiam prijali a učenie mu ide na výbornú. Je veľmi pracovitý a šikovný žiak, prvé dva ročníky zvládol na jednotky a to aj napriek svojmu hendikepu, častej chorobnosti, rehabilitáciám a športovým aktivitám. Problémy mu však spôsobujú presuny po budove, ktorá nemá bezbariérový prístup.

V súčasnosti sa na základných školách vzdeláva 55 128 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Následkom choroby má Matthiasko poškodený bedrový kĺb a dlhší pohyb, najmä po schodoch, je preňho veľkou komplikáciou. Škole chýbajú financie na výťah, aby sa Matthiasko mohol pohybovať na vozíku a nielen s barlami.

Problém nastane v piatom ročníku

„Škola dokáže vytvoriť pre Matthiasa dobré podmienky pre vzdelávanie. V triede je asistent učiteľa, ktorý pomáha pri činnostiach detí tak, aby sa mohol všetkého zúčastniť. Život triedy organizujeme tak, aby sa všetky aktivity sa odohrávali priamo v triede, v prvom až štvrtom ročníku to nie je problém, v tomto školskom roku je Matthias tretiak," vysvetľuje Zuzana Hirschnerová, riaditeľka ZŠ Tbiliská.

"Vo vyšších ročníkoch to už ale nie je možné. Piataci majú veľa predmetov v odborných učebniach so špeciálnym zariadením a vybavením. Tie sú na rôznych poschodiach a je nevyhnutné sa cez prestávky presúvať po schodoch. V našej budove je množstvo schodov a jediným riešením je výťah. Na ten, žiaľ, však nemáme financie. Súčasné bariéry v škole budú Matthiasovi už o dva roky výrazne obmedzovať vzdelávanie,“ dodáva Hirschnerová.

55 128 detí so špeciálnymi potrebami

Podobných príbehov je na Slovensku oveľa viac. Nie všetky sú však aspoň také šťastné ako Matthiasov. Mnohé deti so zdravotným znevýhodnením sa na bežnú školu ani nedostanú. V súčasnosti sa na základných školách vzdeláva 55 128 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až polovica z nich však študuje v systéme špeciálneho školstva, teda oddelene od svojich zdravých rovesníkov.

Matthias bojuje s detskou mozgovou obrnou.... Foto: Nadácia pre deti Slovenska
deti, tbiliska, zakladna skola Matthias bojuje s detskou mozgovou obrnou. Napriek tomu patrí medzi tie deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré dostali šancu študovať na bežnej škole.

Veľa z týchto detí je síce zdravotne znevýhodnených, no okrem zle nastaveného systému by im nič iné nebránilo, aby sa mohli vzdelávať v bežných základných školách. Ak sa ich rodičia aj napriek nevhodným podmienkam rozhodnú prihlásiť do bežných škôl, narážajú na množstvo prekážok. Absencia bezbariérových prístupov je len jedna z nich. Ďalším z problémov je aj nedostatok odborného personálu – asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov či školských psychológov.

Riešením je inklúzia

Zavedenie inkluzívneho vzdelávania, čiže skutočného začlenenia detí so zdravotným znevýhodnením do škôl, môže pomôcť vyriešiť tento závažný celospoločenský problém. „Myslím si, že o tejto téme je už potrebné na Slovensku a v našej spoločnosti hovoriť hlasnejšie. Mnohí z nás možno ani len netušíme, čo všetko musia podstúpiť rodičia a tieto deti na svojej ceste za vzdelaním a za plnohodnotným životom. Je to každodenný boj a my im v tom musíme pomôcť,“ vysvetľuje herečka Emília Vášaryová.

Nadácia pre deti Slovenska spolu s Koalíciou pre deti Slovenska podporí vznik programu, ktorý významne prispeje k lepším a širším možnostiam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. „Vyvolaním verejnej diskusie a predovšetkým finančnou podporou chceme prispieť k lepším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Naším cieľom je pomôcť im tak, aby mohli navštevovať bežnú školu a naplno rozvíjať svoj jedinečný potenciál,“ dopĺňa Andrea Cocherová zo spoločnosti Orange.

Pomáhajú aj známe osobnosti

Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová upozorňujú na závažnosť situácie detí, ktoré sú už na začiatku svojho rozvoja oberané o primeranú šancu na vzdelanie. Návštevou školy v Rači tak svoju podporu symbolicky vyjadrili nielen malému Matthiaskovi, ale aj ostatným deťom s podobným osudom.

Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová (druhá zľava... Foto: Nadácia pre deti Slovenska
deti, tbiliska, zakladna skola Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová (druhá zľava hore) a Lucia Hablovičová navštívili Základnú školu Tbiliskú v bratislavskej Rači.

„Sama som mamou, a viem, že každý rodič spraví aj nemožné pre lepšiu budúcnosť svojich detí. Je veľmi smutné, keď nefunkčný systém bráni už malým deťom vzdelávať sa medzi zdravými rovesníkmi. Aj touto cestou by som rada vyjadrila podporu všetkým rodičom a ich deťom v ich neľahkom každodennom boji,“ vysvetľuje dôvod svojej podpory Lucia Hurajová.

Osobná skúsenosť Hablovičovej

„Ako rodič veľmi ťažko vnímam, keď je takýmto deťom upierané právo vzdelávať sa a rozvíjať svoj talent. A to nie preto, že by tieto detičky štúdium nezvládli, ale preto, že u nás na to nemajú vytvorené podmienky. Verím, že spoločný projekt nadácií bude prvým krokom k potrebnej zmene,“ hovorí Vladimír Kobielsky.

„Ja sama som v našej škôlke mala začlenené medzi zdravé deti aj deti s autizmom či Downovým syndrómom, takže viem posúdiť, ako veľmi prospešné toto spojenie bolo. Každé dieťa má právo vzdelávať sa a rozvíjať sa bez ohľadu na zdravotný stav či sociálne postavenie,“ uzatvára Lucia Hablovičová.

Smutné fakty o situácii na Slovensku

Slovensko je v počte detí s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na alarmujúcom štvrtom mieste spomedzi ostatných štátov EÚ. Kým Európsky priemer je na úrovni 6 percent detí z populačného ročníka, na Slovensku je toto číslo dvojnásobné – až 12 percent.

Čo je ešte horšie, spomedzi európskych krajín sme na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Za minulý rok bolo u nás na úrovni základného vzdelania evidovaných 55 128 detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Z nich sa takmer polovica vzdeláva v systéme špeciálneho školstva. Školy, ktoré úspešne vzdelávajú deti s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami sú na Slovensku skôr výnimkou a výsledkom obrovskej snahy jednotlivých riaditeľov či pedagógov.

Jednou z najväčších prekážok začleňovania detí so znevýhodnením do prostredia bežných základných škôl je nedostatok asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. V tomto školskom roku bolo kladne vybavených len 34 percent žiadostí o pridelenie asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Školského psychológa má na Slovensku len každá štrnásta základná škola a len na každej piatej základnej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg. V roku 2016 pripadol na jednu základnú školu úväzok 0,82 asistenta učiteľa, na stredných školách dokonca iba 0,05 na školu. Pri začleňovaní detí s rôznorodými potrebami však potrebujú školy ešte komplexnejšiu podporu ako je len zabezpečenie odborného personálu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #základná škola #sociálna inklúzia #inkluzívna škola #inklúzia