Stredná odborná škola alebo gymnázium?

Je lepšie študovať na strednej odbornej škole alebo na gymnáziu? Aj keď panuje všeobecné presvedčenie, že väčšina stredoškolákov navštevuje gymnáziá, pretože sa im zdajú ľahšie, a na odborných školách chýbajú žiaci, nie je to celkom tak.

, 28.01.2018 06:00
študenti, otázniky Foto:
Odborníci už roky upozorňujú na zlé prepojenie vzdelávacieho systému s praxou.
debata

Pravda je, že na pracovnom trhu chýbajú ľudia pre niektoré robotnícke povolania a technicky zamerané profesie, o ktoré na stredných odborných školách (SOŠ) nie je záujem. Ich zriaďovateľom preto často nezostáva iné, ako školy zlučovať. Mnohé odbory na SOŠ už úplne zanikli alebo sa otvárajú len občas, keď sa na ne „nazbiera“ dosť záujemcov, napríklad baníctvo. Problém so získavaním študentov majú aj chemicky a strojársky zamerané priemyslovky.

Zovšeobecňovať to však tak, že väčšina žiakov končiacich základné školy putuje na gymnáziá na úkor stredných odborných škôl, nie je správne. „Podiel žiakov, ktorí po ukončení základnej školy pokračujú v štúdiu na stredných odborných školách, je dlhodobo vysoký,“ upozornili už pred rokom a pol odborníčky zo vzdelávacieho projektu To dá rozum Renáta Hall a Miroslava Hapalová. Ich závery potvrdzujú i údaje Eurostatu, podľa ktorých je Slovensko v rámci Európskej únie krajinou s piatym najvyšším zastúpením žiakov stredných škôl v systéme odborného vzdelávania a prípravy.

Na stredných odborných školách je síce zjavný pokles počtu študentov, ale ten sa dá vysvetliť nepriaznivým demografickým vývojom a zaznamenali ho aj gymnáziá, hoci v menšej miere. Pre zaujímavosť: gymnáziá dnes navštevuje takmer 74-tisíc žiakov, stredné odborné školy asi 130-tisíc.

Problémom je, že niektoré školy otvárajú odbory, o ktoré na pracovnom trhu nie je záujem. Zo svojich absolventov tak vlastne robia nezamestnaných. Odborníci už roky upozorňujú na zlé prepojenie vzdelávacieho systému s praxou. Aby sa tomuto neduhu predišlo, ministerstvo školstva na svojej webovej stránke pravidelne zverejňuje zoznam študijných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ako aj zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah týchto potrieb.

Podľa posledného zoznamu z februára minulého roku chýbajú na pracovnom trhu napríklad ľudia týchto profesií: operátori strojárskej výroby, obrábači kovov, klampiari, strojní mechanici, mechanici opravári, elektromechanici, sklári, zamestnanci v chemickom priemysle, obuvníci, grafici, kamenári, železničiari, poľnohospodári či diplomované všeobecné zdravotné sestry. Pri výbere budúceho vzdelávania by teda deviataci mohli zobrať do úvahy aj tieto informácie.

Skupiny odborov SOŠ

Nižšie stredné odborné vzdelanie

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Technická chémia silikátov
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Stredné odborné vzdelanie

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Elektrotechnika
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Špeciálne technické odbory
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Veterinárske vedy
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby
 • Právne vedy
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba
 • Bezpečnostné služby
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Každá uvedená skupina sa člení na konkrétne odbory.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #gymnáziá #stredné odborné školy #výber strednej školy
Flowers