Vysokoškoláci môžu získať štipendium na štúdium a výskum v Číne a Rusku

Dnes majú študenti vysokých škôl a nielen oni rôzne možnosti v rámci štipendií. Štipendium môžeme chápať ako určitú finančnú čiastku, ktorá je poskytovaná študentom, doktorandom, výskumníkov alebo aj vysokoškolským učiteľom.

28.01.2018 21:00
študenti Foto:
Štipendiá dnes využívajú mladí aj na štúdium v zahraničí.
debata

Existuje množstvo štipendií – napríklad najznámejšie je sociálne štipendium a prospechové, motivačné štipendium, ďalej sú to štipendiá pre zahraničných študentov a pre študentov, ktorí by chceli študovať v zahraničí.

Sociálne štipendium poskytuje štát, pričom podmienky určuje rezort školstva. Sú určené študentom na úhradu nákladov spojených so štúdium, pre sociálne znevýhodnených študentov.

Ďalším druhom je prospechové štipendium, ktoré môžu študenti získať na príslušnej vysokej škole na základe študijných výsledkov. Nejde však o hocijaké výsledky, prospechové štúdium sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností, konkrétne najúspešnejším študentom danej fakulty, ktorí spĺňajú daný priemer prospechu. Na každej fakulte však je tento priemer iný a podmienky na získanie takejto finančnej podpory sú všade rôzne.

Okrem toho máme aj štipendiá, ktoré sú určené pre zahraničných študentov alebo študentov, ktorí študujú v zahraničí.

Štipendiá na štúdium a výskum v Číne a Rusku

Momentálne zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke aj informáciu o štipendiu na štúdium a výskum v Číne a Rusku. Je určené pre slovenských vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov, ktorí môžu študovať a bádať, zdokonaľovať sa v čínštine a v ruštine priamo v týchto dvoch krajinách. Štipendiá vyplývajú z bilaterálnych dohôd Slovenskej republiky s ČĽR a RF.

Portál ďalej uvádza, že „štipendiá administruje SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra). Uzávierka online žiadostí je na stránke www.saia.sk do Ruska 6. februára 2018 a do Číny 8. februára 2018.“

Uchádzači o štipendium v Rusku majú na výber zo štipendií na:

  • 1-mesačný letný kurz ruského jazyka;
  • 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia;
  • 5-mesačný pobyt počas vysokoškolského štúdia;
  • 1– až 10-mesačný výskumný pobyt;
  • štipendiá na celé bakalárske a celé magisterské štúdium.

„V prípade schválenia žiadosti o štipendium poskytuje ruská strana bezplatné štúdium, MŠVVaŠ SR spravidla prepláca cestovné výdavky na jednu cestu na miesto pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu,“ informuje ďalej portál rezortu školstva.

Uchádzači o štipendium v Číne majú na výber zo štipendií na:

  • ročný študijný pobyt vysokoškolákom a doktorandom;
  • ročný vedecký pobyt vedeckým a pedagogickým pracovníkom vysokých škôl;
  • štipendiá na ročný pobyt pre študentov medicíny.

„V prípade schválenie žiadosti štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály a získa štipendium 800 až 2 000 jüanov/me­siac. Slovenská strana mu hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu 100 až 200 USD/mesiac,“ píše portál ministerstva školstva.

Viac informácií nájdete TU.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štipendium #štipendiá #štipendiá do zahraničia #SAIA