Mokrohájska: Škola, ktorú sa oplatí spoznať

Spojená škola na Mokrohájskej ulici v Bratislave oslavuje svoje 80. narodeniny a pozýva hostí na návštevu. Počas Dňa otvorených dverí 9. februára a 16. marca vždy od 8. do 14. hodiny sa rodičia a deti, ktorí uvažujú o nástupe či prestupe do inej školy môžu stretnúť s vedením a ďalšími zamestnancami aj žiakmi školy, nadýchať sa jej atmosféry a dozvedieť sa o možnostiach štúdia.

07.02.2018 14:00
mokrohájska, výročie Foto:
Z osláv 80. výročia Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave.
debata

Dnes je z pôvodnej „zvláštnej školy“ pre deti so zdravotným znevýhodnením z 30. rokov minulého storočia moderná a výnimočná škola. Výnimočná tým, že sa v nej spolu s deťmi s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia vzdelávajú aj zdravé deti a to od materskej školy až po strednú.. „Už desať rokov máme projekt opačnej inklúzie, prijímame fyzicky zdravé deti medzi hendikepované. Momentálne máme asi 20 percent žiakov, ktorí nemajú žiadne zdravotné znevýhodnenie. Prináša to fantastický efekt pre obe strany,“ hovorí Andrej Lackovič, riaditeľ školy.

Aj mnohé zdravé deti sa lepšie cítia v menšom kolektíve, no v bežných školách nemajú na výber. V triede, kde je na prvom stupni najviac 8, na 2. stupni najviac 10 a na strednej maximálne 12 žiakov, je individuálny prístup samozrejmý. Ale nie je to len vďaka počtu detí v triedach. Učiteľ, ktorý pracuje s deťmi, ktoré potrebujú pomoc viac než iné, vníma svoju prácu ako poslanie. Pocit bezpečia a priateľská atmosféra sa nedajú nahradiť žiadnou jednotkou. Ocenia to napríklad deti, ktoré sú uzavretejšie alebo zažili šikanovanie či prílišný tlak zo strany učiteľov a spolužiakov. Na Mokrohájskej sú na individuálne potreby a inakosť zvyknutí a nikomu to neprekáža.

V Spojenej škole na Mokrohájskej deti nadobudnú vedomosti ako v bežných školách, ale s mnohými výhodami, ktoré inde nenájdu. Nízky počet žiakov v triedach a tím špeciálnych pedagógov zaručuje pozornosť každému dieťaťu. O žiakov sa stará aj školský logopéd, psychológ a výchovný poradca. Deti sa zúčastňujú škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, rekondičných pobytov a počas školského roka si môžu vybrať z ponuky záujmových krúžkov – športových aj vzdelávacích. Pre deti so zdravotným znevýhodnením je dôležitý bezbariérový prístup do všetkých priestorov školy a bonusom je možnosť využiť na cesty do školy nízkopodlažný školský autobus. Žiaci strednej školy môžu byť ubytovaní v bezbariérovom internáte.

Po skončení základnej školy môžu žiaci pokračovať v štúdiu na Mokrohájskej na gymnáziu alebo na obchodnej akadémii – buď v štvorročnom odbore s maturitou alebo v dvojročnom štúdiu. Ďalšou možnosťou je dvojročné denné pomaturitné štúdium, ktorou študent získa druhú maturitu v oblasti sociálno-právna činnosť. Žiaci sa vzdelávajú podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl, nie je preto problém, aby študovali ďalej aj na ktorejkoľvek inej strednej alebo vysokej škole, podľa svojho zamerania, možností a schopností.

Prezident Andrej Kiska medzi žiakmi Spojenej... Foto: archív SŠ Mokrohájska
Mokrohájska, Kiska Prezident Andrej Kiska medzi žiakmi Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

Absolventi obchodnej akadémie sa uplatnia v účtovníctve, obchode, službách, cestovnom ruchu, gymnazisti ďalej študujú na vysokých školách. Aj ľudia so zdravotným hendikepom dokážu byť úspešní v práci, viacerí absolventi Mokrohájskej sú úspešní v IT sektore, aj na vysokej pozícii. Bývalým žiakom školy bol napríklad hovorca ministra zdravotníctva ČR, šéf legislatívneho odboru prezidentskej kancelárie, ale aj viacerí úspešní športovci ako Veronika Vadovičová, majsterka Európy aj sveta v športovej streľbe a úspešná paralympionička. Absolventi gymnázia úspešne študujú napríklad ekonómiu, právo či medicínu.

Škola v tomto školskom roku vstupuje do veku zrelej dámy a úctyhodné 80. narodeniny oslavuje veľkolepo. Medzi viacerými slávnostnými pozdravmi nechýbal videopozdrav prezidenta SR Andreja Kisku či herca Milana Lasicu, ani osobné vyznanie absolventky školy a slovenskej paralympijskej reprezentantky Veroniky Vadovičovej, aká dôležitá v jej živote bola práve škola na Mokrohájskej. Učitelia svojej škole k jubileu prajú, aby mohla byť tou najlepšou pre deti a študentov, ktorí sa chcú vzdelávať, aj pre učiteľov, ktorých napĺňa ich práca radosťou. Nech sa všetci cítia prijímaní, oceňovaní a v bezpečí. Tiež dosť peňazí na krásne a podnetné prostredie, príjemné exkurzie, kultúrne akcie, príležitosti na sebarealizáciu.

„Ak máte v úmysle bližšie spoznať výnimočnú školu s výnimočným poslaním, kde prekonávanie fyzických či mentálnych bariér je absolútnou samozrejmosťou, príďte na Deň ovorených dverí 9. februára (piatok) alebo 16. marca (piatok). Srdečne pozývame všetkých so zdravotným znevýhodnením i bez neho, ktorí majú záujem o inkluzívne vzdelávanie detí v materskej škole, základnej škole, na gymnáziu, obchodnej akadémii alebo v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu,“ pozýva riaditeľ Andrej Lackovič.

Z histórie školy

Všetko sa to začalo už v tridsiatych rokoch minulého storočia, keď bola v Bratislave založená v tom čase na Slovensku jedinečná a nadčasová výchovno-vzdelávacia inštitúcia zameraná na deti so zdravotným znevýhodnením pod názvom Zvláštna škola národná pre deti vo veku školopovinnom. Počas ôsmich desaťročí existencie škola postupne rástla a prechádzala množstvom zmien. V roku 1937 nastúpili do školy vtedy ešte sídliacej v priestoroch bývalej továrne na muníciu (Patrónka) prví žiaci. V roku 1959 sa k základnej deväťročnej škole pripojila aj materská škola. V revolučnom roku 1968 sa škola presťahovala do vtedy nových, moderných a bezbariérových priestorov na Mokrohájskej ulici v Bratislave, ktorých súčasťou bol aj ústav. Od roku 1970 škole pribudlo gymnázium a v roku 1992 aj obchodná akadémia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Spojená škola na Mokrohájskej 3