Ako pomôcť predškolákom s prípravou do prvej triedy

Rodičia môžu byť veľkým prínosom v príprave ich detí do prvej triedy.

, 20.04.2018 06:00
prváčka, prvák, počítadlo, škola Foto:
Vytváranie a rozvíjanie matematických predstáv je jednou z dôležitých zložiek prípravy dieťaťa do prvej triedy.
debata

Ako rozvíjať reč, presnosť a logiku myslenia

 • Ak dieťa správne nevyslovuje niektoré hlásky, navštívte logopéda.
 • Pred dieťaťom vyslovujte správne a nepoužívajte výrazy, ktoré nechcete, aby hovorilo.
 • Využívajte každú vhodnú príležitosť na vysvetľovanie neznámych slov a pojmov.
 • Nacvičujte s dieťaťom riekanky. Je vhodné, ak recituje občas postojačky.
 • Nechajte si od dieťaťa rozprávať jemu známe rozprávky. Podporujte ho pomocnými otázkami alebo ho nechajte rozprávať podľa obrázkov.
 • Dieťa by vám mohlo pravidelne rozprávať o svojich zážitkoch z chvíľ, ktoré nestrávilo s vami a vy mu rozprávajte o svojich.
 • Zakladajte dieťaťu jeho vlastnú knihovničku a veďte ho k pravidelnému prezeraniu kníh a časopisov a k šetrnému zaobchádzaniu s nimi.
 • Občas s dieťaťom sledujete detský program v televízii a hovorte s ním o jeho obsahu.
 • Hrávajte s dieťaťom divadlo – napríklad s maňuškami. Jednu vodí a rozpráva dieťa, druhú vy.
 • Navštevujte spolu kino, divadelné predstavenia a nechajte dieťa hovoriť o jeho zážitkoch.
 • Zoznamujte dieťa postupne s údajmi o sebe, rodine, domove, bydlisku a o svojej práci. Občas sa presvedčte, čo z týchto údajov si dieťa pamätá.
 • Upevňujte význam pojmov: vpredu-vzadu, hore-dole, vpravo-vľavo, dnes-včera-zajtra. Učte dieťa vymenovať dni v týždni, ročné obdobia a ich charakteristic­ké znaky.
 • Snažte sa uspokojiť prirodzenú zvedavosť dieťaťa, trpezlivo a primerane odpovedať na jeho otázky.
 • Veľký význam pre rozvoj myslenia, reči, citov a fantázie majú rozprávky. Nie tie z televízie a videa, ale rozprávané alebo čítané rodičmi.
 • Pre rozvoj myslenia je dôležitý humor a vedenie k chápaniu vtipov.

Vytváranie a rozvíjanie matematických predstáv

 • S využitím rôznorodého materiálu (gombíky, farbičky, kocky…) vytvárajte počtové predstavy najprv do troch, potom do piatich až do desať a späť (5, 4, 3, 2, 1, 0).
 • Naučte dieťa k určitému počtu pridať alebo z neho ubrať určitý počet (k piatim kockám, ktoré sú na stole, pridaj dve, odober tri a podobne).
 • Učte dieťa rozoznávať uvedené pojmy na konkrétnych predmetoch: veľa-málo, viac-menej, všetko-nič, veľký-malý, väčší-menší, najväčší-najmenší, dlhý-krátky, dlhší-kratší, najdlhší-najkratší, široký-úzky.
 • Učte dieťa rozoznávať a vytvárať rovnaký počet rôznych predmetov (ukážeme tri kocky a dieťa má pridať rovnaký počet farbičiek).
 • Z množstva predmetov rozložených na stole môže dieťa určovať počet rovnakých (sú tu 2 ceruzky, 3 kocky, 5 cukríkov…).
 • Naučte dieťa rozlišovať a pomenovať základné geometrické tvary: kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik, guľa, kocka.
 • Hrajte s dieťaťom hry Človeče nehnevaj sa, domino či pexeso.
 • Nacvičujte poradové čísla (z radu kociek podaj druhú, tretiu, piatu kocku).

Sluchové vnímanie

 • Od malička dieťaťu spievajte, učte ho ľudové aj tanečné pesničky, riekanky, básničky.
 • Vytlieskávajte jednoduché riekanky, kratšie aj dlhšie slová.

Hry na sluchovú analýzu slov:

 • Na stôl poukladajte bežné predmety a hračky a vyslovte prvú slabiku niektorého z nich. Dieťa má potom slovo doplniť a predmet vám podá (ktoré z vecí na stole začína na bá? Dieťa povie bábika a podá vám ju. Ak je to pre dieťa ťažké, ukážete na bábiku, poviete bá a dieťa slovo doplní).
 • Čo je to? Je to na zemi a začína to na ko. Dieťa doplní koberec.
 • Poviem ti slovo a ty vymysli iné, ktoré sa začína rovnako. Poviete pero a dieťa pokračuje papier, ponožka, piesok. Pri menovaní slov sa môžete striedať.
 • Čo počuješ na začiatku slova pes? Počujeme tam „p“. Čo počuješ na začiatku slova les, dom, zem…?
 • Čo počuješ na začiatku slova oko? Počujeme tam „o“. Čo počuješ na začiatku slova ucho, auto…?
 • Podobne môžete nacvičovať rozlišovanie spoluhlások a samohlások na konci slova.
 • V ktorých z týchto slov počuješ „r“? A poviete slová mačka, polievka, ryba…

Pohybová výchova

 • Učte dieťa prekonávať strach z bežných prekážok – podliezanie a preliezanie prekážok, vystupovanie a zostupovanie po schodoch a rebríku striedavo pravou a ľavou nohou, preskakovať nízke prekážky, vystúpiť a zoskočiť zo stoličky.
 • Hrajte sa s loptou. Nacvičujte vykopnutie, hádzanie a chytanie horným aj dolným oblúkom, chytanie odrazenej lopty od zeme, steny…
 • Učte dieťa skákať na švihadle.
 • Učte deti základom športov – plávanie, korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie.
 • Veďte dieťa k pomáhaniu pri domácich prácach: zametanie, utieranie riadu, prachu, odkladanie vecí…

Rozvoj jemnej motoriky

 • Všimnite si, či je dieťa pravoruké, prednostne používa ľavú ruku alebo je obojručné. Neprecvičujte ho na používanie pravej ruky a radšej sa poraďte v psychologickej poradni o správnom postupe.
 • Postupne zaobstarávajte pomôcky na výtvarnú činnosť: mäkké ceruzky, farbičky, fixky, vodové farby, hrubšie štetce, plastelínu, lepidlo, nožnice s oblými čeľusťami, baliaci papier, farebný papier, maľovanky.
 • Veďte dieťa, aby za stolíkom správne sedelo a držalo správne ceruzku.

Ako precvičiť zručnosť ruky

 • Každodenne trénujte zapínanie a rozopínanie gombíkov, zaväzovanie šnúrok, zapínanie zipsu, obliekanie bábik, skladanie skladačiek, navliekanie korálikov a gombíkov na niť s tupou ihlou.
 • Pred nácvikom kreslenia nechajte dieťa uvoľniť si ruku, vo vzduchu nech si skúša pohyb, ktorý potom bude kresliť.
 • Všetko robte spolu s dieťaťom, povzbudzujte ho, vyrobené dielka odkladajte, urobte z nich nástenku.
 • Z bieleho alebo farebného papiera dieťa vytrháva rôzne tvary – jabĺčka, listy, kruhy, štvorce, trojuholníky…, z ktorých potom skladajte a na papier nalepujte väčšie obrazce.
 • Vystrihujte z papiera rôzne široké pásiky.
 • Odstrihujte z rohov papiera (časopisu), až sa papier minie.
 • Strihajte podľa nakreslených čiar, vystrihujte obrázky zo starých časopisov, nalepte ich tak, aby vznikol podľa fantázie dieťaťa nový obrázok.
 • Modelujte z plastelíny rôzne predmety.
 • Na dvere alebo stenu pripevnite čistý baliaci papier, na ktorý si dieťa postojačky bude uvoľnenou rukou precvičovať veľkými ťahmi tvary, ktoré neskôr bude kresliť posediačky na papier formátu A4.
 • Učte deti kresliť jednoduché tvary: krúžky, elipsy, rovné, šikmé čiary, spodné a vrchné oblúčiky, vlnovky (všetko zľava doprava).

Rozvíjanie samostatnosti dieťaťa

 • Dieťa veďte k pomoci pri domácich prácach. Prideľte mu nejakú prácu, ktorú zvládne ako trvalú úlohu.
 • Učte dieťa orientovať sa v okolí bydliska, používať telefón, tlmočiť niekomu odkaz.
 • Učte dieťa samostatne sa starať o svoju úpravu.
 • Upevňujte samostatnosť v hygienických návykoch (umývanie zúbkov, rúk, sprchovanie, použitie WC).
 • Veďte dieťa k upratovaniu a udržiavaniu svojich vecí v poriadku.
 • Učte dieťa odložiť po jedle zo stola, pomôcť pri umývaní a odkladaní riadu, aby vedelo, že každá vec v domácnosti má svoje miesto.

Zdroj: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #škola #prváci #predškoláci
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy