Ako sa darilo deviatakom v testovaní tento rok?

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil na svojom portáli výsledky Testovania 9-2018, ktoré sa konalo v rámci celého Slovenska 21. marca 2018 v riadnom termíne. Testovanie sa uskutočnilo na 1 444 základných školách, z toho bolo 1 303 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

, 13.06.2018 20:00
test, škola, žiaci, deviataci, študenti, žiak,... Foto:
Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Trenčianskom kraji.
debata

Testovania sa zúčastnilo 36 448 žiakov, pričom z toho tvorilo 48 % dievčat a 52 % chlapcov. Z celkového počtu testových žiakov „malo 33 995 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 428 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 25 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 205 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Na testovaní sa zúčastnilo 681 (1,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 112 (0,3 %) cudzincov,“ podrobne informuje NÚCEM v tlačovej správe.

Elektronická forma

Okrem toho mali žiaci možnosť robiť testy elektronicky. „E-Testovanie 9–2018 absolvovalo na 52 základných školách celkom 870 žiakov, z toho 768 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským a 102 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským,“ píše sa ďalej v tlačovej správe.

Podľa NÚCEMu má elektronické testovania svoje výhody, najmä je to okamžitá spätná väzba, ktorú dostane žiak po vykonaní testov a má možnosť sa dozvedieť predbežné výsledky.

Ktorých predmetov sa testovanie týkalo?

Študenti absolvovali testovanie z nasledujúcich predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Testy obsahovali niekoľko úloh, test z matematiky 20, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 25, z toho 20 úloh sa vzťahovalo na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry mali 20 úloh, z toho 15 úloh sa vzťahovalo na východiskový text.

Matematika

Test z matematiky riešilo 36 381 žiakov, z toho 870 žiakov elektronickou formou. „Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,9 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 56,1 % a chlapci 55,8 %, výsledky sú porovnateľné,“ informuje o konkrétnych číslach NÚCEM. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,8 %.

Výsledky žiakov z matematiky v rámci krajov sú na úrovni národného priemeru. Rozdiely v testovaní sú na regionálnej úrovni okresov. „Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I (67,5 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (37,7 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je až 29,8 percentuálneho bodu,“ hovorí NÚCEM.

Slovenský jazyk a literatúra

Spolu 34 019 žiakov absolvovalo test zo slovenského jazyka a literatúry, z toho počtu sa elektronického testovania zúčastnilo 768 žiakov. „Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,0 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 66,7 % a chlapci 59,6 %. Elektronicky testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 71,3 %,“ hovorí štatistika výsledkov.

Medzi pohlaviami neboli výrazné rozdiely, pretože chlapci aj dievčatá dosiahli porovnateľné výsledky.

Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. Opäť sa však ukázali rozdiely na regionálnej úrovni okresov.

„Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice I (71,7 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (49,0 %). Rozdiel medzi výsledkom žiakov najúspešnejšieho a najmenej úspešného okresu v slovenskom jazyku a literatúre je 22,7 percentuálneho bodu,“ píše NÚCEM v tlačovej správe.

Maďarský jazyk a literatúra

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 428 žiakov, elektronickou formou sa ho zúčastnilo 102 žiakov z tohto počtu.

Podľa NÚCEMu dosiahli testovaní žiaci priemernú úspešnosť 60,6 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 69,8 %. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (66,7 %), najslabšie žiaci Banskobystrického kraja (52,6 %).

Slovenský jazyk a slovenská literatúra s VJM

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 428 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským, pričom elektronickou formou sa ho zúčastnilo 102 žiakov. „Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 61,1 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 71,0 %,“ píše sa v tlačovej správe.

V oboch prípadoch sú výsledky dievčat porovnateľné s výsledkami chlapcov.

Ukrajinský jazyk a literatúra

Podľa NÚCEMu test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 25 žiakov s priemernou úspešnosťou 69,2 %.

Na strednú bez skúšok

Tí najúspešnejší školáci môžu byť prijatí na strednú školu bez prijímacích skúšok. Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú totiž prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.

Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných 1 944 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (5,7 % testovaných žiakov) a 49 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským (2,0 %). Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Trenčianskom kraji (7,5 % žiakov). Najmenej takýchto žiakov bolo v Banskobystrickom kraji (4,4 % žiakov).

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (61,1 %) ako chlapcov (38,9 %).

Testovanie podlieha aj kontrole. NÚCEM informoval, že kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9–2018 vykonávala na 123 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Zdroj: NÚCEM

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deviataci #testy #Testovania 9-2018
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy