Výsledky piatakov z Testovania 5-2018

V novembri sa konalo testovanie piatakov v rámci základných škôl na Slovensku. Testovanie 5-2018 sa uskutočnilo 21. novembra 2018, pričom sa do neho zapojila 46 360 žiakov 5. ročníka na 1 487 základných školách.

31.01.2019 17:00
testovanie piatakov, Veľký krtíš Foto: ,
Testovanie piatakov zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
debata

Títo žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Podľa ministerstva bolo z celkového počtu žiakov (piatakov) testovaných aj 3 299 žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,1 %), ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Testovania sa zúčastnilo aj 2 041 (4,4 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 (0,3 %) cudzincov.

„Školy mali možnosť prevziať si výsledky svojich žiakov v elektronickej forme 21. decembra 2018. Už po druhýkrát dostala každá základná škola v elektronickej forme podrobnejšie analýzy jej výsledkov v oboch testovaných predmetoch,“ informuje o tom rezort školstva na svojej stránke.

Okrem výsledkov dostali školy aj odporúčanie. „Výsledkový list pre školu obsahoval informácie, ako riešili žiaci danej školy jednotlivé úlohy v testoch v porovnaní s dosiahnutým celoslovenským priemerom v každej úlohe. Pre každú školu bolo pripravené odporúčanie, aby sa učitelia matematiky a slovenského jazyka zamerali na prehlbovanie a upevňovanie základného i nadstavbového učiva v testovaných zručnostiach a tematických oblastiach, kde ich žiaci dosahujú výsledky horšie ako celoslovenský priemer,“ hovorí ďalej ministerstvo.

„Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku,“ opisuje ďalej Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

V rámci každého testovania je dôležitá jeho objektívnosť, ktorú zabezpečil externý dozor. „V každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický zamestnanec z inej základnej školy. Osoby vykonávajúce externý dozor sa zúčastňovali kontroly pri rozbaľovaní zásielky s testami až po dohľad nad prípravou spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami. Kontrolu objektívnosti s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie testovania vykonávala Štátna školská inšpekcia v 125 základných školách. Z nich bolo 113 štátnych, 10 cirkevných a dve súkromné, pričom 115 subjektov bolo v vyučovacím jazykom slovenským a 10 s vyučovacím jazykom maďarským,“ informuje NÚCEM v tlačovej správe.

Výsledky testovania piatakov

Čo hovoria výsledky testovania? Bolí úspešnejší viac chlapci alebo dievčatá? Dosahovali žiaci lepšie výsledky v matematike alebo sa im viac darilo v slovenskom jazyku a literatúre? „Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 59,3 %. Porovnateľné výsledky dosiahli žiaci aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry, priemerná úspešnosť bola 58,4 %. Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné,“ vysvetľuje ministerstvo.

Matematika

„Test z matematiky písalo celkovo 46 351 žiakov, priemerná úspešnosť žiakov bola 59,3 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 58,5 % a chlapci 60,0 %. Tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný. Najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja. Najmenej úspešné boli žiaci Košického kraja,“ píše sa ďalej v tlačovej správe NÚCEM. Podľa informácii z ministerstva dosiahli žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer.

Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 43 498 piatakov. „Priemerná úspešnosť žiakov bola 58,4 %, pričom dievčatá napísali test s úspešnosťou 60,6% a chlapci 56,2 %. Tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný,“ píše sa ďalej v tlačovej správe. „Najúspešnejší v slovenskom jazyku a literatúre z hľadiska kraja boli žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní žiaci z Prešovského kraja,“ informuje ďalej NÚCEM.

Podľa organizácie bolo z celkového počtu testovaných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry 1 822 (4,2 %) zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli priemernú úspešnosť 23,7 %. Naopak, žiaci bez sociálneho znevýhodnenia dosiahli priemernú úspešnosť 59,9 %. Rozdiel medzi výsledkami bol stredne vecne významný. V úlohách zo slovenčiny viac ako polovica žiakov z tejto skupiny dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázala správne určiť charakteristiku vecného textu podľa ukážky.“

Maďarský jazyk a literatúra

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo celkovo 2 849 žiakov. „Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 51,4 %. Dievčatá napísali text s úspešnosťou 53,6 % a chlapci 49,2 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.“

Výsledky testovania nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, NÚCEM

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #testovanie #piataci #núcem