Vysokoškoláci, zaujímate sa o politické dianie? Prihláste sa na stáž

Študenti univerzít si počas štúdia môžu hľadať zaujímavé stáže – ponúk je dosť doma, ale aj v zahraničí. Momentálne im ponúka zaujímavú ponuku aj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

24.02.2019 21:00
SR NRSR schôdza 30. rokovanie Foto: ,
NR SR v Bratislave
debata

Vysokoškoláci majú možnosť stáže v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) aj budúci školský rok. Túto ponuku môžu využiť študenti vysokých škôl každý rok, pričom pôjde už v poradí o 22. pokračovanie tohto programu.

Samotná stáž sa bude konať v období od 23. septembra 2019 do 31. mája 2020. A koľko hodín strávia študenti na stáži? „Študenti pracujú cca 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení,“ informuje NR SR.

Program im má ponúknuť nielen teóriu, ale aj praktické skúsenosti. „Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,“ píše sa v aktuálnej výzve pre študentov na stránke NR SR.

Aké sú podmienky prijatia a akí študenti sa vôbec môžu zaujímať o účasť v tomto programe? Študenti, ktorí by sa chceli prihlásiť do programu, musia spĺňať niekoľko podmienok: V čase podávania prihlášky musí byť záujemca aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa. Napriek tomu, že je tu aj vekové obmedzenie, pretože na stáž sa môžu hlásiť študenti do 26 rokov. Veľmi dôležité sú cudzie jazyky, na ktoré sa kladie dôraz, preto musí študent zároveň aktívne veľmi dobre hovoriť anglicky alebo francúzsky. Samozrejme, čím viac jazykov uchádzač ovláda, tým lepšie. Vysokoškolák tiež musí mať dobré študijné výsledky a mal by sa zaujímať o politické dianie doma, ale i v zahraničí.

A čo čaká študentov na stáži? „Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí,“ informuje na svojej stránke NR SR. A tak študenti väčšinou vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané zahraničnými partnermi, vypomáhajú počas akcií a podobne.

Ak vysokoškolák spĺňa tieto podmienky, môže si poslať prihlášku, ktorá by mala obsahovať: životopis s fotografiou – odporúča sa formát Europass, priložiť treba aj motivačný list a zaváži aj odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej uchádzač študuje a v neposlednom rade aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý uchádzač podpíše. Prihlášky by mal uchádzač poslať poštou a zároveň aj elektronicky. A dokedy je termín prihlášok? Prihlášky môžu vysokoškoláci posielať do 1. mája 2019, vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor písomnou formou.

Program stáží sa zvyčajne uskutočňuje na týchto pracoviskách kancelárie:

• Sekretariáty parlamentných výborov

• Odbor zahraničných vzťahov a protokolu

• Odbor Parlamentný inštitút:
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania
Oddelenie Parlamentná knižnica
Oddelenie Parlamentný archív

• Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

• Odbor pre európske záležitosti

• Odbor legislatívy a aproximácie práva

Ďalšie potrebné informácie nájdete priamo na stránke NR SR.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysokoškoláci #stáž #NRSR