Poznáte aktuálny rebríček základných a stredných škôl?

Vylepšený rebríček základných, stredných škôl a gymnázií prináša každoročne INEKO. Mimovládna nezisková organizácia vydáva spomínaný rebríček dvakrát v roku.

14.04.2019 21:00
škola, žiak, učiteľ, tabuľa, matematika,... Foto:
Ktoré základné a stredné školy sa umiestnili v prvej trojke?
debata

Rebríček INEKO, ktorý hodnotí výsledky žiakov základných a stredných škôl, zaktualizoval svoje údaje. Rodičia, ktorí pre svoje dieťa hľadajú tú najlepšiu a najvhodnejšiu školu, tak môžu nahliadnuť do najaktuálnejšieho rebríčka slovenských škôl.

Rebríček je doplnený o nasledovné údaje:

• uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),

• mimoriadnych výsledkoch žiakov (umiestnenia v súťažiach),

• pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku,

• výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách,

• počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,

• podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,

• finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka,

• zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

„Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2017/18. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ,“ vysvetľuje INEKO na svojej stránke.

Novinkou na spomínanom portáli je aj možnosť zostaviť si osobitné rebríčky pre školy na základe presne zvoleného podielu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo externých žiakov. „Vďaka tomu možno vyzdvihnúť výsledky žiakov tých škôl, ktoré majú ťažšiu štartovaciu pozíciu, keďže vzdelávajú žiakov, ktorí nemajú predpoklady dosahovať také dobré výsledky ako ostatní žiaci,“ informuje ďalej INEKO.

Prvá trojka

Po aktualizácii rebríčkov podľa INEKO obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni vedúcu pozíciu Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Druhá priečka patrí Základnej škole SSV, Skuteckého 8, v Banskej Bystrice a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur.

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto sa zaradila Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre.

K zaujímavej výmene došlo na prvých priečkach medzi gymnáziami. Z druhého na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na druhé miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Tretiu priečku si udržalo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť na stránke INEKO.

Zdroj: INEKO

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rebríček #školy #INEKO