Odborné vzdelávanie umožní získať a zlepšiť si praktické zručnosti

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, pričom po prvýkrát bola vyhlásená v roku 2016. Jej hlavnou myšlienkou je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

26.07.2019 23:00
Stredoskolaci Foto:
Ilustračné foto
debata

Európsky týždeň odborných zručností sa realizuje pod záštitou eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Tento rok bude jeho štvrtý ročník prebiehať od 14. – 18. októbra 2019 v Helsinkách. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Ako to už býva zvykom – tak nesmie chýbať ambasádor. „V roku 2019 sa ambasádorkou stala Noémi Ráczová, úspešná pedagogička a ilustrátorka detských kníh, ktorá pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v rodných Košiciach. V roku 2018 bola svojimi žiakmi nominovaná do slovenskej súťaže Učiteľ Slovenska, kde s prehľadom získala najviac hlasov a prevzala si Cenu verejnosti. V tom istom roku bola taktiež nominovaná na európsku cenu Výnimočný učiteľ EÚ, ktorá bola vyhlásená v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018,“ informuje o tom ministerstvo školstva na svojej stránke.

Noémi Ráczová je podľa rezortu učiteľkou odborných predmetov a vedúcou odboru Digitálna maľba – koncept art na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Je iniciátorkou súťaže Grafický duel pre žiakov stredných škôl, počas ktorého žiaci tvoria umelecké dielo pred publikom.

Žiaci si môžu rozvíjať svoje schopnosť rôznymi činnosťami, aj tvorbou umeleckých diel. „Majú hodinu na to, aby vytvorili dielo 150 cm x 130 cm. Môže to byť obraz alebo ilustrácia, používajú pri tom čiernu fixku a bielu plochu“. V podstate nejde o klasické súťaženie, ale o rozvíjanie schopností žiakov prezentovať svoje dielo a samého seba. O tom, že koncept grafického duelu je úspešný, hovorí tiež fakt, že ho prevzali už aj iné školy.

Talent treba rozvíjať

Nadanie je dôležité a hrá nenahraditeľnú úlohu aj pri zlepšovaní si svojich zručností. Ak sa absolvent bude chcieť po škole uplatniť a nájsť si prácu, pomôžu mu zručnosti, na ktorých neustále pracoval a zlepšoval si ich. „Každý človek, bez ohľadu na vek a zázemie, má nadanie. Odborné vzdelávanie a príprava umožňujú získať a zlepšiť si praktické zručnosti, vedomosti a kompetencie, potrebné k úspešnému uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti. Nikdy nie je neskoro začať, je to šanca nie len pre mladých, ale aj pre dospelých. Zvyšuje ich šance na zamestnanie, zlepšuje osobný rozvoj a začlenenie sa do spoločnosti“, hovorí ďalej Ráczová.

Ministerstvo ďalej upozorňuje, že Európsky týždeň odborných zručností je otvorený pre všetky organizácie podporujúce odborné vzdelávanie a prípravu v EÚ. Informácie o zapojení sa sú uverejnené na stránke Európskej komisie. Inštitúcie, ktoré organizujú podujatia venované týždňu, môžu informácie o podujatí vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí unikátna databáza podujatí vo všetkých zapojených krajinách. Informácie o svojom podujatí môžete zaslať e-mailom na epale@siov.sk a pripojiť sa tak k významnému celoeurópskemu podujatiu.

debata chyba