Na štúdium si možno požičať od štátu, banky alebo získať štipendium

Štúdium na vysokej škole predstavuje pomerne vysokú finančnú záťaž. Zaplatiť výdavky pomôžu úvery aj štipendiá.

05.09.2019 06:00
štipendium, študent, študentka, vysoká škola,... Foto:
Pôžičky, ktorými možno financovať štúdium, poskytujú aj komerčné banky a ide o spotrebné úvery.
debata

Peniaze študentom za určitých podmienok najvýhodnejšie požičia štát prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Ten poskytuje úvery študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu. Študenti môžu žiadosti o pôžičku na akademický rok 2019/20 predkladať už od augusta. „Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia na 3 500 eur a pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia na 6 000 eur, čo je v obidvoch prípadoch navýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1 000 eur,“ uvádza v tlačovej správe Fond na podporu vzdelávania.

Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek. Zároveň došlo k navýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 mil. eur, čo je o 0,5 mil. eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. V súvislosti s navýšením finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov fond predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť až 1 800 študentov. Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra 2019, alebo do 31. októbra 2019. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovej stránke fondu www.fnpv.sk.

Od akademického roka 2019/20 zaviedol fond do praxe takzvané stabilizačné pôžičky pre študentov vybraných študijných programov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v na Slovensku. Tento rok ju môžu získať študenti bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Podaním žiadosti môžu títo študenti získať pôžičku, ktorú po splnení stanovených podmienok nemusia vrátiť. Žiadateľ o stabilizačnú pôžičku musí byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka na I. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020 na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.

Pôžičky, ktorými možno financovať štúdium, poskytujú aj komerčné banky a ide o spotrebné úvery. Podmienky na získanie sú v každej finančnej inštitúcii podobné, líšiť sa môžu úroky. Študent, prípadne ak je žiadateľ rodič, si teda musí porovnať, aké podmienky, prípadne iné výhody úveru v rôznych bankách mu vyhovujú najviac.

Financovať výdavky na štúdium možno aj pomocou sociálneho štipendia, ktoré priznávajú jednotlivé vysoké školy na základe zákona o vysokých školách a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. To môže byť poskytnuté študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole/fakulte.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štipendiá #Štipendium Martina Filka #vládne štipendium