Ako si doplniť vzdelanie po maturite

Chystáte sa maturovať alebo máte už maturitné vysvedčenie doma a uvažujete o ďalšom štúdiu? Na výber máte vysoké školy alebo rôzne typy pomaturitného štúdia.

18.10.2019 08:00
žiak, študent, škola, vzdelanie Foto:
Mnohí maturanti sa rozhodujú pre vysokú školu v zahraničí. Prináša nové skúsenosti, zdokonalíte sa v cudzom jazyku, a štúdium na zahraničnej univerzite môže výrazne zvýšiť šance na dobré zamestnanie.
debata

Výber vysokej školy získava na dôležitosti. Do študijného veku sa dostávajú stále slabšie populačné ročníky a počet vysokoškolákov postupne klesá. Na trhu sa preto prehlbuje nedostatok absolventov vybraných kvalifikácií. Výber študijného odboru preto môže mladým ľuďom zaručiť, že po skončení školy bude po nich vysoký dopyt potenciálnych zamestnávateľov. Naopak, ak si vyberú niektorý z menej vhodných odborov, bude im s vysokou pravdepodobnosťou hroziť, že sa v ňom nezamestnajú.

Najžiadanejšou vysokoškolskou kvalifikáciou je aj naďalej tá v oblasti IT, pretože na trhu práce stále chýbajú IT špecialisti – programátori, správcovia sietí, firemní informatici, web developeri a podobne. Ak hovoríme o štúdiu, ktoré s informatikou nesúvisí, tak by sme najvyšší dopyt zaznamenali po študentoch rôznych ekonomických smerov. Po absolventoch ekonomických odborov siahajú nielen bežné podniky, ktoré hľadajú účtovníkov, audítorov a podobne.

Ďalšími žiadanými absolventmi sú strojári, elektrotechnici, technológovia a pod. Na opačnej strane rebríčka najperspektív­nejších vysokoškolských špecializácií stoja humanitné odbory ako sociálna práca, environmentálne manažérstvo, filozofia, kulturológia, veda o umení a podobne. Po ich absolventoch je iba minimálny dopyt, pričom verejná sféra ich ani zďaleka nedokáže zamestnať všetkých.

Štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme – bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, v akom stupni študovať, závisí predovšetkým od dosiahnutého vzdelania a zamerania, ktorému sa chcete venovať.

Štúdium v zahraničí

Mnohí maturanti sa rozhodujú pre vysokú školu v zahraničí. Prináša nové skúsenosti, zdokonalíte sa v cudzom jazyku, a štúdium na zahraničnej univerzite môže výrazne zvýšiť šance na dobré zamestnanie. Veľa slovenských vysokých škôl a univerzít je zapojených do výmenných študijných programov podporovaných Európskou úniou. Ak ste študentom takejto školy, môžete sa do takéhoto programu prihlásiť a odštudovať si tak jeden alebo dva semestre svojho štúdia na zahraničnej univerzite. Škola navyše môže poskytnúť štipendium a pomôcť tak financovať náklady na pobyt. Prihlásiť sa môžete aj priamo na zahraničnú univerzitu, ide však o pomerne finančne nákladnú záležitosť.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

V prípade, ak nechcete ísť študovať na vysokú školu, existuju aj iné možnosti, ako si doplniť vzdelanie. Napríklad mnohé školy ponúkajú pomaturitné štúdium, ktoré sa delí na viacero kategórií. Pri zdokonaľovacom štúdiu si žiaci zdokonaľujú predtým nadobudnuté vedomosti. Absolvovať možno aj kvalifikačné štúdium, vtedy získate kvalifikáciu v inom odbore, ako ste vyštudovali na strednej škole. Medzi pomaturitné štúdium patrí aj špecializačné štúdium, čo je získavanie špeciálnych vedomostí vo svojom odbore, a vyššie odborné štúdium. Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

Pomaturitné štúdium je teda určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Stredné školy ponúkajú odbory, ako sú napríklad zubný technik, mechanik počítačových sietí, hospodárska informatika či telová kozmetika. „Organizuje sa takisto ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia jeden až tri roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou,“ uviedol rezort školstva.

Ďalšou možnosťou je nadstavbové štúdium. To je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú ukončené stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. „Uchádzači majú na výber z odborov, ako sú napríklad strojárstvo, elektrotechnika, výroba potravín, dopravná prevádzka či podnikanie v remeslách a službách. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou,“ uviedlo ministerstvo školstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelanie #vysoká škola #maturitné skúšky #štúdium na univerzite