Študenti sa môžu dozvedieť viac o občianskom spolunažívaní

Každý sme súčasťou našej spoločnosti a môžeme ovplyvniť to, ako si tu spolu žijeme. Rovnako tak aj mladí ľudia a študenti. Vedia však toho dosť o občianskom spolunažívaní? Pomôcť im môže nová publikácia.

19.11.2019 17:00
študenti, mladí ľudia, spolupráca Foto:
Ilustračné foto
debata

Otázka spolunažívania je veľmi dôležitá aj v rámci vzdelávania mladých. Občianske spolunažívanie je pojem, ktorý nemusí na prvýkrát mladým hovoriť veľa, ale netreba podceňovať túto problematiku. So zaujímavou myšlienkou prišiel Inštitút pre verejné otázky (IVO), pretože nedávno vydal publikáciu Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie.

A prečo vôbec táto publikácia vznikla? Študenti sú dnes stále online, vzdelávajú sa a vyhľadávajú si množstvo informácií. Majú ich však dostatok aj práve v zmysle toho, ako žijeme? „Zámerom tejto publikácie je priblížiť mladým čitateľom a čitateľkám širšie spoločensko-politické, historické a ideové súvislosti občianskeho spolunažívania,“ vysvetľuje IVO na svojej stránke. Jednoducho povedané – jej zámerom je pomôcť čitateľom lepšie si uvedomiť prednosti života v spoločnosti založenej na občianskom zmieri, vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a solidarite.

Ako by sme teda mohli definovať publikáciu pre mladých? Ide o osvetovo-vzdelávaciu príručku, ktorá má formát heslára, pričom obsahuje 30 vybraných pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním. Tieto heslá ďalej možno rozdeliť do dvoch kategórií. „Prvá sa skladá z pojmov označujúcich javy, ktoré napomáhajú občianskemu spolunažívaniu a podporujú ho. Druhá obsahuje pojmy zachytávajúce javy protikladného charakteru – tie, ktoré občianskemu spolunažívaniu neprajú, vytvárajú preň prekážky alebo ho otvorene potláčajú či ničia.“

Ako sa k publikácii dostať?

Tolerancia, rešpekt, úcta, ale i spolupráca a pochopenie. To všetko sú pojmy, ktoré by si mali osvojiť už žiaci. Študenti môžu práve vďaka mnohým zdrojom, ako napríklad aj za pomoci spomínanej knihy, získať prehľad o tom, ako by malo vyzerať spolunažívanie, čo ho na druhej strane i ovplyvňuje – či už pozitívne alebo negatívne. A rovnako tak sú to práve školy, ktoré sú miestom spolunažívania, kde vznikajú rôzne situácie medzi rovesníkmi a učiteľmi.

A tak študenti budú mať možnosť sa o publikácií dozvedieť aj priamo prostredníctvom škôl. Kniha bude distribuovaná na dvesto stredných škôl na Slovensku, tiež do 50-tich knižníc a práca s ňou je súčasťou diskusií expertov a expertiek IVO na stredných školách v rámci projektu o občianskom spolunažívaní v období september – november 2019.

Stiahnuť publikáciu si môžu študenti a nielen oni TU.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výchova #mladí #spolunažívanie #občianska náuka