Štúdium na deviatich univerzitách naraz? Žiadny problém

Participácia univerzít a spájanie štúdia na niekoľkých univerzitách naraz? Žiadny problém, prichádza zaujímavý koncept štúdia na vysokých školách, ktorý umožní štúdium na viacerých vysokých školách. A nielen na Slovensku, študovať môžete naraz na niekoľkých univerzitách v Európe.

30.01.2020 09:00
študenti, vysokoškoláci, mladí ľudia Foto:
Superuniverzita prepojí deväť VŠ v Európe.
debata

Občas je veľmi náročné vybrať si jeden smer alebo obor, ktorému by sa človek chcel v budúcnosti venovať. Časom sa môžu aj naše predstavy a plány meniť, inak to nie je ani pri výbere štúdia na vysokej škole.

K zaujímavému projektu sa pripojila aj slovenská univerzita. Pred pár dňami (22.-23. januára) sa v Bratislave konalo stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré chcú spoločne podať projekt „Enlight“, ten umožní študentom získať vzdelania naraz na deviatich univerzitách. Zástupcovia deviatich univerzít už majú aj podporu veľvyslancov Írska, Holandska, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Estónska a Španielska, s nimi sa stretli v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Kombinácia štúdií a štúdium na mieru – to môže predstavovať superuniverzita. „Študenti získajú jedinečnú možnosť študovať naraz na viacerých univerzitách a vyskladať si štúdium podľa želanej expertízy. Takúto možnosť budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Kurikulá budú flexibilné a štúdium si budú môcť ušiť priamo na mieru. Takú predstavu má Európska komisia, ktorá chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie až 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami,“ informuje na svojej stránke Univerzita Komenského v Bratislave.

Jednou z aliancií je konzorcium deviatich škôl, ktorého súčasťou je aj slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Mala by tak vzniknúť superuniverzita, ktorá prepojí štúdium medzi vybranými európskymi vysokými školami. „Jej partnermi sú Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway a Univerzita v Tartu. V súčasnosti aliancia pracuje na podaní projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). V prípade úspechu tohto projektu vznikne niečo ako superuniverzita, ktorá posunie medzinárodnú spoluprácu na výrazne vyššiu úroveň,“ informuje ďalej UK.

Vzdelávanie na mieru

Čo všetko môžu študenti získať? Medzinárodné štúdia sú zaujímavé, ponúkajú možnosti ako študijné pobyty, magisterské programy, ale aj letné školy a v neposlednom rade mnohé kurzy, ktoré si môžu študenti urobiť online. Tých možností je však ďaleko viac. Ak bude teda konzorcium úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a päť miliónov eur na to, aby pripravilo kurikulá. „Vďaka aliancii ENLIGHT získajú študenti UK prístup k množstvu nových vzdelávacích mobilít od medzinárodných online-kurzov, cez letné školy, niekoľkomesačné študijné pobyty až po spoločné magisterské programy,“ približuje prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

Aliancia bude založená na recipročnej mobilite, ktorá vďaka mobilite študentov, učiteľov a administratívnych zamestnancov zvýši vzájomnú internacionali­záciu. „Aliancia bude výrazne podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím a reagovať tak vo výučbe na konkrétne výzvy spoločnosti,“ hovorí Jozef Tancer.

„Dnešná univerzita musí byť silným hráčom v národnom, ale zároveň aj v európskom a medzinárodnom meradle. Vstup do takéhoto konzorcia prinesie našim výskumníčkam a výskumníkom, ale aj študentom a študentkám úplne nové možnosti, od inovatívnych formátov výmen po výskumnú spoluprácu. Ak napríklad doktorand zistí, že na jednej z našich partnerských univerzít mu dokážu lepšie pomôcť s výskumným projektom, bude môcť časť doktorandského štúdia absolvovať tam. Štúdium na Univerzite Komenského bude mať vďaka tejto iniciatíve čoraz medzinárodnejší charakter,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Kde vznikla myšlienka spájania európskych univerzít?

Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom je prispieť ku konkurencieschop­nosti európskych univerzít vo svete.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysokoškoláci #UK #superuniverzita