Nový odbor pripraví tlmočníkov do posunkovej reči

Ak máte vzťah k nepočujúcim alebo vás láka štúdium netradičného odboru, možno by ste mohli využiť novú ponuku Trnavskej univerzity.

27.03.2020 11:00
študentka, knihy, knižnica, učenie, úsmev Foto:
Nový odbor možno študovať od septembra tohto roku. Zameria sa na jazykové a tlmočnícke zručnosti, ale ponúkne i vedomosti z problematiky života nepočujúcich.
debata

Tá vyšla v ústrety potrebám sluchovo postihnutých a v nasledujúcom akademickom roku začne pripravovať tlmočníkov do posunkového jazyka. Tých je na Slovensku citeľný nedostatok, čo nepočujúcim sťažuje každodenný život. Absolventi nového študijného programu v Trnave im tak môžu pomôcť v bežnej komunikácii, ale aj na škole, v úrade či u lekára.

Na problém nedávno upozornil aj predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik, ktorý sa sťažoval, že sluchovo postihnutí sa často nevedia dostať k dôležitým informáciám, napríklad aj v súvislosti s koronavírusom, pretože ich nikto netlmočí do posunkového jazyka. „Problém nastáva pri vyhláseniach politikov, hygienikov a iných, ktorí informujú o vývoji, opatreniach a upozorneniach,“ uviedol Cehlárik.

Napraviť to by mohol aj nový odbor slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorý bude štvorročný (bakalársky). Podľa rektora Reného Bílika je nový akreditovaný študijný program v súlade s hodnotovými prioritami univerzity.

„Je zameraný na odstraňovanie bariér, ktoré delia nepočujúcich od tých, ktorí také znevýhodnenie nemajú. Som nesmierne rád, že sme prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá bude môcť pripravovať vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov do posunkovej reči a verím, že je to pre univerzitu krok správnym smerom,“ vyhlásil Bílik.

Nový odbor možno študovať od septembra tohto roku. Zameria sa na jazykové a tlmočnícke zručnosti, ale ponúkne i vedomosti z problematiky života nepočujúcich. Reaguje na potreby nepočujúcich na Slovensku a prispeje k ich lepšiemu začleneniu do väčšinovej spoločnosti. Uchádzačom ponúka možnosť získať vysokoškolské vzdelanie so širokou škálou uplatnenia, najmä ako tlmočník do posunkového jazyka, ale toto štúdium je vhodné aj pre rodičov nepočujúcich detí, ktorí si môžu rozšíriť svoje poznatky a naučiť sa komunikovať so svojím dieťaťom.

„Nepredpokladáme vysoký záujem uchádzačov. Zo skúseností vieme, že bližší vzťah a záujem o nepočujúcich majú predovšetkým ich rodinní príslušníci. Najväčší záujem o štúdium teda očakávame z tejto komunity. Veríme však, že týmto programom oslovíme aj iných uchádzačov a realizáciou výberového predmetu, ktorý ponúkneme pre všetkých našich študentov, zvýšime zručnosť aspoň čiastočného využívania posunkového jazyka,“ priblížila dekanka pedagogickej fakulty Viera Peterková.

Na Slovensku je momentálne akútny nedostatok tlmočníkov, má ich tu pôsobiť len asi 25. „Tisícky slovenských nepočujúcich si buď nemajú možnosť objednať tlmočníka, alebo si ho nájdu len s veľkými ťažkosťami, aby im pomohol na úrade či u lekára. Potrebujeme čo najviac tlmočníkov, ale je to beh na dlhé trate,“ upozornil Cehlárik.

Okrem teoretických vedomostí študenti nadobudnú aj praktické skúsenosti v Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých, ktorá v tomto regióne dlhé roky poskytuje tlmočnícku službu. „Predmety budú zároveň vyučovať i nepočujúci vyučujúci, čo je najlepšia priama metóda výučby v slovenskom posunkovom jazyku. Bude to veľmi zaujímavý odbor,“ odhadol Cehlárik.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od nového akademického roka 2020/2021 otvára okrem slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich aj tri ďalšie nové študijné programy: anglický jazyk a anglofónne kultúry, slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax, a učiteľstvo výchovy k občianstvu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pedagogická fakulta #posunková reč #tlmočník #Trnavská univerzita