Sexuálne násilie či šikana? Najčastejšou aktivitou detí na internete sú sociálne siete

November je vnímaný ako mesiac, ktorý je venovaný práve deťom, konkrétne v zmysle ochrany ich práv. Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním sme si pripomenuli 18. novembra.

25.11.2020 10:00
deti, mobil, sociálna sieť, Facebook Foto:
November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch.
debata

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – 19. november upozornil zas na dôležitosť ochrany tých najzraniteľnejších pred násilím, zároveň tiež včasnú intervenciu. Okrem toho bol 20. november Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Slovensko sa zapája do rôznych iniciatív a výnimkou nie je ani spomínaný Európsky deň, ktorého témou je Prevencia rizikového správania sa detí: deťmi vytvorené fotografie alebo videá so sexuálnym podtónom. V rámci projektu Rady Európy, ktorý je zameraný na zamedzenie online sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí, vznikla edukačná brožúra s názvom „Takže toto je sexuálne zneužívanie?“.

Rodičia by si takisto mali uvedomiť, že sú to deti, ktoré čoraz viac skúmajú a vyjadrujú svoju sexualitu aj pomocou informačných a komunikačných technológií. Majú veľa možností prísť do kontaktu s cudzími ľuďmi práve na internete. Deti v tomto prípade často siahnu po sociálnych sieťach či aplikáciách, posielajú si rôzne správy medzi sebou, v ktorých môže byť aj nevhodný obsah. Tu sa opakuje riziko vzniku vydierania, ak dieťa pošle citlivú fotografiu niekomu na druhej strane. Ďalej sa čoraz viac rozmáha medzi žiakmi šikana, ktorá prostredníctvom sociálnych sietí môže narásť do obrovských rozmerov.

Mnohé osobnosti z rôznych oblastí preto vyzývajú ľudí, aby sa s deťmi na tieto témy doma rozprávali a nielen doma. Sexuálne násilie, šikana a ostatné témy by nemali byť tabu a so žiakmi by mali byť citlivo pravidelne konzultované. „S deťmi a mládežou je nutné komunikovať, aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka,“ informuje napríklad na svojej stránke aj ministerstvo školstva. Dieťa by sa tak nemálo báť osloviť a požiadať o pomoc dospelého v prípade, ak je obeťou šikany či iného násilia.

Čo môžeme chápať ako násilie?

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch Detstvo bez násilia hovorí niekoľkých formách násilia, ktoré môžu dieťa ohroziť. Môže ísť tak o fyzické, psychické týranie a sexuálne zneužívanie, ďalej to môže byť aj zanedbávanie, šikana a sekundárna viktimizácia (vysvetlenie: obeť násilia sa stáva opakovane obeťou násilia v dôsledku necitlivého konania, neadekvátneho prístupu alebo nekonania každej osoby v rámci pomoci obetiam násilia).

Ministerstvo školstva na svojej stránke uviedlo, že po projekte ODPIŠEME TI, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa nevedia alebo nemajú na koho obrátiť, podporuje aj iniciatívu Ministerstva vnútra SR. „Je mimoriadne dôležité, aby sme deti a mládež aj v tomto náročnom období vzdelávali o prevencii kriminality a vzbudili u nich aktívny záujem,“ hovorí štátna tajomníčka rezortu školstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

Aké sú štatistiky?

Prevencia má zmysel a dokazujú to aj nasledovné čísla. Ministerstvo zverejnilo štatistiky o tom, koľko času deti dokážu stráviť v online priestore.

Až 72 percent slovenských detí denne využíva internet vo svojich mobiloch. Medzi najčastejšie aktivity detí na internete patrí činnosť na sociálnych sieťach, tu hovorí až o 62 percentách. Zarážajúca je aj nasledovná štatistika – až 34 percent detí komunikovalo online a 17 percent detí sa následne osobne stretlo s cudzou osobou. Ak by sme pokračovali ďalej, tak neuveriteľných 22 percent detí v Európe dostalo aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom (v roku 2019). A ako sú na tom slovenské deti so zdôverovaním sa? Až 54 percent slovenských detí má tendenciu zdôveriť sa s problémom kamarátovi, len 31 percent rodičovi a 22 percent by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Kde hľadať pomoc?

Deti by tiež mali vedieť, že sa môžu obrátiť na pomoc odborníkov. Deťom, žiakom, študentom a mladým ľuďom je na ministerstve vnútra určená systémová služba pre obete trestných činov – Pomoc obetiam. Obeti sú tak poskytnuté základné informácie a usmernenie, zároveň aj sprostredkovaná odborná pomoc. Táto pomoc funguje bezplatne a najmä diskrétne.

Detské obete sa môžu obrátiť na pracovníkov ôsmich informačných kancelárií aj osobne v týchto centrách:

  • Informačná kancelária B. Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 B. Bystrica
  • Informačná kancelária Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
  • Informačná kancelária Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
  • Informačná kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
  • Informačná kancelária Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
  • Informačná kancelária Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
  • Informačná kancelária Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
  • Informačná kancelária Bratislava, Tomášikova 46, 831 03 Bratislava

Zdroj: EU Kids Online 2020, MŠVVaŠ SR, detstvobeznasi­lia.gov.sk,pre­venciakrimina­lity.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kyberšikana #šikana #sexuálne zneužívanie detí #násilie na deťoch