Zdravotnícka VŠ: Okrem vedomostí ponúkame aj jedinečnú prax

Záujem o zdravotnícke vedy výrazne narastá. O možnostiach štúdia hovoríme s rektorom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Dr. h. c. prof. MUDr. Jurajom Bencom, PhD., MPH.

, , 08.02.2021 10:00
škola, laboratórium, štúdium, pokus, cvičenie,... Foto:
Laboratórne a vyšetrovacie metódy nadobúdajú na význame.
debata

Prečo by si mal absolvent strednej školy vybrať štúdium u vás?

Sme viac ako len vysoká škola. Poskytujeme štandardné vzdelávanie v akreditovaných odboroch tak ako ostatné vysoké školy. Iní sme v tom, že naši študenti majú možnosť zúčastňovať sa na zahraničných aj slovenských humanitárnych a rozvojových projektoch. Nejde len o chuť pomáhať alebo zachraňovať životy chudobných.

Vytvorili sme komplexný program vzdelávania študentov i celoživotného vzdelávania a praxe pedagógov a výskumu, prepojený s aktivitou našich rozvojových projektov. Zatiaľ čo chudobný človek napríklad v Keni dostáva potrebnú pomoc, náš študent prítomný na zahraničnom projekte získava jedinečnú prax a skúsenosť, veda získava potrebné dáta a pedagóg príležitosť vymeniť občas katedru za africkú džungľu. Našim študentom prednášajú vždy ľudia z praxe. Nemôžete hovoriť o Afrike a cestovať najďalej do Chorvátska.

Účastníkov na našich projektoch často spája spoločná skúsenosť. Nejde len o to, že sa podarilo urobiť niečo dobré pre niekoho, účasť na projekte študentovi zmení pohľad na priority v živote. Aktuálne participujeme alebo vedieme približne stovku projektov na štyroch kontinentov.

Z koľkých odborov si môžu študenti u vás vybrať?

Poskytujeme kvalitné vzdelávanie v širokom spektre odborov, kde v praxi chýba dostatok odborníkov, ako ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, pôrodná asistencia, zubná technika, urgentná zdravotná starostlivosť, sociálna práca, sociálna práca s migrantmi, sociálna práca v rómskej komunite a misijná a charitatívna práca vo všetkých troch stupňoch.

Koľko študentov máte v súčasnosti?

Evidujeme 9 300 študentov, z toho je okolo 4 000 prvákov, asi 2 500 denných študentov a 2 500 zahraničných študentov.

Dá sa povedať, ktorý odbor je najpopulárnejší?

Na popularitu študijného odboru sa dá pozerať z viacerých uhlov. Odbory ako fyzioterapia a zubná technika sú z výučbového hľadiska veľmi náročné a majú obmedzenú kapacitu, pri nich presahuje záujem naše možnosti štvor- až päťnásobne. Pokiaľ ide o počet študentov, dominuje ošetrovateľstvo a sociálna práca.

Záujem o zdravotnícke vedy vzrástol v čase pandémie najviac za posledných päť rokov.
Juraj Benca, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Koľkí vaši študenti a akým spôsobom sa zapájajú do zvládania pandémie koronavírusu?

Väčšina našich študentov sa už do boja s pandémiou zapojila, či už išlo o prácu priamo v nemocniciach, na odberových miestach, pri trasovaní pozitívne testovaných, v laboratóriách, v sociálnych zariadeniach pre seniorov, prípadne v zariadeniach pre ľudí bez domova.

Ako sa uplatňujú vaši absolventi v praxi?

Drvivá väčšina našla a aj bez ťažkostí nájde prácu so svojom odbore. Máme minimum nezamestnaných absolventov.

Pandémia koronavírusu naplno odhalila, že verejné zdravotníctvo bolo zanedbávané a odsunuté. Bežný človek si nevie dosť dobre predstaviť, čo to znamená verejný zdravotník. Kde všade môže pracovať?

Máte pravdu, v ére pred koronavírusom nikto nevedel, na čo je verejný zdravotník dobrý. Dnes veľké firmy a nemocnice inzerujú, zúfalo hľadajú verejných zdravotníkov a ponúkajú im tisíceurové až dvojtisíceurové platy. Mnoho našich študentov a absolventov pracuje napríklad v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a ich hlavná téma je koronavírus. Dohľadávajú kontakty, trasujú identifikovaných pozitívnych pacientov, pomáhajú znižovať šírenie vírusu do najväčšej možnej miery.

Verejní zdravotníci sú v štandardnej situácii veľmi dôležití pre fungovanie zdravotníckeho systému. Ich úlohy spočívajú v podpore a organizovaní ochrany zdravia obyvateľstva. Sú základným pilierom pri identifikovaní zdravotných problémov a rizík hroziacich obyvateľstvu. Pomáhajú ochraňovať zdravie ľudí a jednotlivých skupín realizovaním zdravotnej výchovy, aplikáciou stratégie prevencie civilizačných a aj infekčných ochorení, ďalej výskumom ochrany zdravia.

Venujú sa otázkam a aplikácii zdravého životného štýlu, predlžovaniu a zvyšovaniu kvality života. Venujú sa vytváraniu a realizovaniu systému riadenia ochrany zdravia obyvateľstva, otázkam starnutia obyvateľstva i zníženej pôrodnosti a dôsledkom. Majú základné postavenie pri prevencii vzniku infekčných ochorení a riešení vzniknutých pandémií a stratégii očkovania.

Registrujete v súčasnosti väčší záujem o štúdium?

Počet našich študentov sa pohybuje medzi 8 až 10 tisícmi, v poslednom roku narástol záujem o zdravotnícke vedy najviac za posledných päť rokov.

Starostlivosť o chorých a o seniorov je u nás dlhodobým problémom. Prečo máme zúfalý nedostatok zdravotníckych a sociálnych pracovníkov? Čo môže tento stav zmeniť?

Dôvody nedostatku zdravotníckych a sociálnych pracovníkov sú notoricky známe. Náročná práca, nedostatočné ohodnotenie, nielen finančné, nedocenenie postavenia zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v spoločnosti. Problémom sú aj podmienky na prácu a pracovné prostredie. Toto povolanie, ktoré je aj poslaním, stratilo na atraktivite. Dôsledkom je, že mnohí zdravotnícki pracovníci odchádzajú pracovať do zahraničia, aj na nižšie pracovné pozície, alebo odchádzajú zo zdravotníckeho odboru na ľahšie pracovné pozície a náš vzdelávací systém nedokáže generovať dostatočný počet nových pracovníkov.

Juraj Benca, rektor Vysokej školy zdravotníctva... Foto: Archív J. Bencu
Juraj Benca, rektor Juraj Benca, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Koľko zdravotníckych a sociálnych pracovníkov nám chýba?

Zdravotnícky a sociálny pracovník je zo zákona definovaný ako osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v uvedených odboroch. Rozdiel medzi zdravotníckym a sociálnym pracovníkom sa javí na prvý pohľad ako jednoznačný a jasný. Zdravotnícky realizuje zdravotnícke intervencie a sociálny realizuje sociálnu pomoc jednotlivcovi, konkrétnym komunitám a skupinám obyvateľstva. V súčasnosti nám aktuálne chýba takmer štvrtina potrebných sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, čo je naozaj vysoké číslo.

Demografický vývoj smeruje k starnutiu populácie, existujú štúdie, koľko zdravotníckych a sociálnych pracovníkov a zariadení starostlivosti o starých a chorých by sme potrebovali?

Starnutie populácie je jednoznačný trend. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku a pôrodnosť klesá. S týmto trendom a následnou komplexnou starostlivosťou o starších sa musíme vyrovnať. Základným predpokladom na poskytovanie kvalitnej starostlivosti je dostatok zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Počet zdravotných sestier na Slovensku, 5,7 na 1 000 obyvateľov, patrí k najnižším spomedzi krajín Európskej únie, priemer krajín OECD je 9,1. Nožnice sa budú otvárať viac a viac, ak toto povolanie nebude atraktívne a nezvýšime množstvo absolventov ochotných pracovať vo vyštudovanom odbore.

Za jednu dekádu vzrástol počet seniorov o viac ako 200-tisíc, v súčasnosti žije na Slovensku okolo 880-tisíc ľudí nad 65 rokov.

Na druhej strane kapacita zariadení pre seniorov sa nezvyšuje. V súčasnosti predstavuje fond okolo 26-tisíc lôžok. Čakacie lehoty na voľné miesto v sociálnych zariadeniach sa zvyšujú a trvajú mesiace. Na voľné miesto čaká aktuálne okolo 8-isíc seniorov, počty nových lôžok sa zvyšujú len minimálne. V blízkej budúcnosti budeme potrebovať takmer dvojnásobný počet zariadení pre seniorov a k tomu adekvátny počet sociálnych pracovníkov.

Spolu s profesorom Vladimírom Krčmérym a Tropicteamom ste známy svojimi humanitárnymi aktivitami. Pokračujete v nich aj v súčasnosti?

Tropicteam je živý organizmus, ide o otvorenú spoločnosť, ktorá spája záujemcov o humanitárne projekty a problémy nerozvinutých krajín. Súčasťou spoločenstva sú študenti, lekári, sociálni pracovníci, skúsení odborníci, účastníci, ktorí sa vrátili práve z projektov. Na stretnutiach diskutujeme o najnovších poznatkoch z tropickej medicíny a verejného zdravotníctva, hovoríme o úspechoch i neúspechoch. Odovzdávanie skúseností na stretnutiach vytvára takmer ideálne podmienky na výchovu nových pracovníkov. Napriek pandémii sa nám podarilo udržať funkčné všetky naše projekty v zahraničí a zabezpečiť ich aj personálne. V tomto roku plánujeme otvoriť aj nové projekty v nových lokalitách.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Vysoká škola sv. Alžbety #rektor #Kam na vysokú školu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy