Maturitou a diplomom sa vedomosti začínajú

Viacerí odborníci upozorňujú na to, že pandémia a následné dištančné vyučovanie môžu mať okrem iných aj dlhodobé nepriaznivé následky na úroveň vedomostí žiakov základných a stredných škôl.

, 18.05.2021 10:00
debata
V rámci projektu „Spolu múdrejší“ napríklad... Foto: SHUTTERSTOCK
žiačka, študentka, dievča, rozmýšľanie, sny, nápad, zamyslená V rámci projektu „Spolu múdrejší“ napríklad rezort vyčlenil 1,5 milióna eur na doučovanie žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním

Hoci sa deti pomaly do škôl vracajú, zmierniť dosahy neštandardného vyučovania nebude jednoduché. Najmä vtedy, keď nemáme relevantné informácie o tom, koľko z nich sa v skutočnosti počas tohto obdobia nevzdelávalo vôbec alebo len minimálne. Popasovať s novými podmienkami sa museli aj vysokoškoláci a tiež firmy, pretože vzdelávanie sa nekončí maturitou, ani promóciou a v budúcnosti to bude platiť ešte viac.

Krízové obdobie naplno potvrdilo, že bez ovládania a používania moderných komunikačných technológií sa dnes nezaobíde už takmer nikto a faktom je, že v posledných rokoch zamestnávatelia prahnú najmä po špecialistoch v odboroch elektrotechniky, elektroniky, strojárstva či logistiky.

Aj preto je dobre, že experti z Technickej univerzity v Košiciach spolu s učiteľmi stredných škôl už po desiatykrát pripravili test na preverenie znalostí i zručností v oblasti informačných technológií. Nemá, samozrejme, ambíciu nahradiť klasickú výučbu, no motivovať, ako sa v nej zlepšovať a posúvať ďalej, určite môže. Aj deti, aj dospelých.

Vedomosti po pandémii preveria e-testy

Základné a stredné školy môžu až do konca mája elektronicky overovať úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní.

Po návrate žiakov do škôl je okrem obnovenia ich sociálnych kontaktov dôležité i to, aby učitelia získali spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností, ktoré si osvojili počas dištančného vzdelávania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil jarné e-testy so zameraním na žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a na stredoškolákov. Pre žiakov je to tiež príležitosť overiť si, čo by sa mali v nasledujúcom období doučiť, alebo si to lepšie zopakovať.

„Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme v rámci projektu Spolu múdrejší 1,5 milióna eur na doučovanie žiakov, ktorí to potrebujú, a prichádzame s ďalšou iniciatívou, ktorá pomôže zistiť úroveň vedomostí žiakov,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Elektronické aj papierové

Pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl sú pripravené e-testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Pre žiakov 2. až 4. ročníka stredných škôl sú okrem vyučovacích jazykov a matematiky k dispozícii aj elektronické testy z cudzích jazykov, z anglického, nemeckého a ruského.

„Učitelia môžu testy využiť na diagnostiku vedomostnej úrovne žiakov z hlavných vyučovacích predmetov, ako sú matematika, vyučovacie a cudzie jazyky,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Objektívne výsledky môžu byť pre učiteľov pomôckou pri postupnom vyrovnávaní rozdielov v úrovni vedomostí žiakov po ich návrate do škôl," doplnila.

Virus Outbreak Czech Republic Čítajte aj Maturita bez skúšky? Minister sa vzoprel Babišovi

Pre maturantov pripravil ústav aj cvičné témy a zadania písomných prác z vyučovacích jazykov (slovenský a maďarský) a cudzích jazykov (úrovne B1, B2, C1). Učitelia môžu maturantom zadať písomné práce a ohodnotiť ich štylistické, jazykové a komunikačné schopnosti v písomnom prejave. Testy sú zostavené v elektronickej aj papierovej forme. Školy, ktoré nevyužívajú elektronickú formu testovania alebo nemajú pre žiakov zabezpečené vhodné počítačové vybavenie, môžu použiť papierovú formu, obe sú obsahovo rovnocenné.

Bez doučovania to nepôjde

Ministerstvo školstva neodporučilo učiteľom, aby e-testy zadávali žiakom v čase adaptačného obdobia po návrate do škôl. Projekt jarných e-testov rozšíri súbor nástrojov a opatrení, ktorými sa ministerstvo školstva snaží zmierniť negatívny vplyv pandémie na vzdelávanie a výchovu žiakov.

V rámci projektu „Spolu múdrejší“ napríklad rezort vyčlenil 1,5 milióna eur na doučovanie žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním. Do projektu sa prihlásilo bezmála päťsto škôl a približne tritisíc kmeňových, bývalých či budúcich učiteľov plánuje počas nasledujúcich mesiacov odučiť viac ako 400-tisíc žiakohodín doučovania. Medzi prihlásenými školami sú najvýraznejšie zastúpené školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #testovanie #vzdelávanie #núcem #návrat do školy
Flowers