Učiť sa zoči-voči... Aký bude návrat do lavíc?

Vlaňajší školský rok bol mimoriadny. Iný ani pre pandémiu byť nemohol. Učitelia i deti museli chtiac-nechtiac veľmi rýchlo zmeniť svoje návyky, spôsoby učenia a orientovať sa v úplne inom svete. A najmä – nedobrovoľne sa zriecť každodenných osobných kontaktov. Onedlho sa začína nový školský rok a tiež nebude tradičný. Hoci asi ešte nikto nevie, ako vlastne bude vyzerať.

20.08.2021 10:00
deti, žiaci, spolužiaci, skupina, kamaráti Foto:
Hodnotiť dnes všetky dosahy dištančného vyučovania zrejme nie je reálne, isté je, že dalo zabrať deťom i učiteľom.
debata

Častou témou diskusií bolo a aj je, aké dosahy bude mať dištančné vyučovanie a celé súčasné obdobie na deti základných a stredných škôl. „Okrem toho, že medzi psychologickými dosahmi vplyvu pandémie a zavedenými opatreniami na každodenný život sa najčastejšie hovorí o prežívaní a pocitoch strachu, úzkosti či paniky, u detí a mládeže je potrebné hovoriť najmä o dosahu na ich socializáciu,“ hovorí psychologička Alena Kopányiová, zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

"Socializácia je začleňovanie sa do spoločnosti, v školskom prostredí si dieťa v triede buduje svoju sociálnu pozíciu, učí sa komunikovať so spolužiakmi, s učiteľom, ako aj utvárať priateľstvá. Vníma pritom verbálne aj neverbálne signály ostatných rovesníkov. Tie naň nejako pôsobia a ono ich prežíva napríklad ako emócie radosti, smútku, pocit hanblivosti, ostychu či hrdosti a podobne.“

De-press1, PR, nepoužívať Čítajte viac Zvládnite stresové obdobie pred začiatkom roka s chladnou hlavou

Hodnotiť dnes všetky dosahy dištančného vyučovania zrejme nie je reálne, isté je, že dalo zabrať deťom i učiteľom. Aj pri odovzdávaní posledných vysvedčení veľakrát zaznelo, že všetkým najviac chýbali stretnutia zoči-voči, bez počítačového monitora. Potvrdzujú to i slová odborníčky.

"Kontakt počas dištančného vzdelávania prebiehal v bezpečí domova, s možnosťou napríklad vypnúť obrazovku, dieťa malo viac-menej kontrolu nad sociálnou situáciou s rovesníkmi. To sa v priamom kontakte nedeje. Práve dlhodobá absencia prežívania autentickej sociálnej dynamiky vzťahov s rovesníkmi bude mať pravdepodobne dosah na ich socializáciu v ďalšom období. Na druhej strane, trávenie času detí s rodičmi by mohlo viesť k posilneniu ich vzájomných vzťahov a ten je pre ne dôležitým zdrojom odolnosti a zvládania náročnejších životných situácií. Sú deti, ktoré majú dostatok vnútorných zdrojov a stratégií na to, aby sa vyrovnali s chýbajúcimi osobnými kontaktmi a prezenčným vzdelávaním, časť detí môže nájsť podporu vo svojej rodine, u blízkych, prípadne u rovesníkov. Pre istú skupinu však bude mať tento výpadok pravdepodobne väčší vplyv na ich sociálny alebo vzdelávací rozvoj, a preto je potrebné ich podchytiť a poskytnúť im pomoc a podporu teraz viac ako inokedy,“ uzatvára A. Kopányiová.

očkovanie, Banská Bystrica Čítajte aj Na Slovensku je zaočkovaných 66 percent zamestnancov v školstve

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #začiatok školského roka #detská psychologička #Škola volá #návrat do školy