Školský semafor školy nezavrie

Ako budú fungovať školy v novom školskom roku? Budú sa pri tretej vlne pandémie zatvárať? Aké podmienky na prevádzku nastavil Školský semafor?

02.09.2021 07:00
deti, žiaci, spolužiaci, skupina, kamaráti Foto:
Test nebude podmienkou na nástup do školy. Pre tých, ktorí majú záujem sa testovať, rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy.
debata

Plošné zatváranie škôl straší rodičov aj žiakov. Podľa informácií ministerstva školstva sa ale zatiaľ obávať netreba. Podľa nového Covid automatu bude aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov. Novinkou v školskom roku 2021/2022 je, že na rozdiel od minulého roka nebudú môcť riaditelia a zriaďovatelia rozhodnúť o uzavretí celej školy, ale len o prerušení vyučovania v triede alebo triedach.

Ministerstvo školstva má cieľ udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach, a preto zostavilo manuál Školský semafor. Ten v nadchádzajúcom školskom roku stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ…) bez ohľadu na zriaďovateľa. Školský semafor plní úlohu výstražného systému a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole.

Po novom teda nebude ministerstvo zatvárať školy plošne. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom dva dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa.

Branislav Gröhling Čítajte aj Gröhling: Záujem zo strany rodičov o samotestovanie žiakov bol veľmi vysoký

"Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie. Naším cieľom je, aby sa žiaci vzdelávali v školách a aby sme školy nezatvárali plošne. Preto sú vo všetkých farbách Covid automatu školy od materských až po stredné otvorené,“ uviedol Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školy sa preto nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani z rozhodnutia ministerstva školstva. Na nástup do školy sa ani nebude vyžadovať test a pri pozitívnom prípade sa bude postupovať podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

Test nebude podmienkou na nástup do školy. Pre tých, ktorí majú záujem sa testovať, rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá tri a viac po sebe nasledujúcich dní, ale rodič alebo plnoletý žiak musí predložiť škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznako­vosti“ žiaka.

skola, škola,školstvo, učitelka, učitel, žiak, Čítajte aj Deti by už nemali v škole prepadávať. Tak o tri roky

Ranný filter

Povinnosť robiť ranný filter základné a stredné školy nemajú, dôrazne sa ale odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách Covid automatu. Pokiaľ riaditeľ rozhodne o vykonávaní ranného filtra (merania teploty) v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, je to pre žiakov záväzné. Pokiaľ dieťa alebo rodič odmietnu meranie teploty, k takémuto žiakovi sa pristupuje, ako keby mal príznaky ochorenia COVID-19. Pokiaľ žiak príde spolu s rodičom, odchádza v takomto prípade spolu s rodičom domov. Ak nepríde s rodičom, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti.

Žiak, ktorý nespĺňa kritériá ranného filtra: odporúča sa, aby si žiak nasadil rúško a v izolačnej miestnosti počkal na príchod rodiča.

Ak je vstupujúcemu do budovy pri prvom meraní nameraná teplota 37,5 C a viac, meranie sa zopakuje po piatich minútach pokoja. Ak je znova nameraná teplota 37,5 C a viac, meranie sa zopakuje opäť po piatich minútach. V prípade, ak bude znova teplota znova 37,5 C a viac, žiak sa nebude môcť zúčastniť na vyučovaní. Ak nebude pri meraní prítomný rodič, dieťa si nasadí rúško a počká na príchod rodiča v izolačnej miestnosti. Škola nemá právo poslať dieťa na vyšetrenie k lekárovi. Rodič by mal doma postupovať štandardne. Ak dieťa nevykazuje známky ochorenia, klesne mu teplota, nemusí byť v izolácii a môže na druhý deň nastúpiť do školy. Ak vykazuje známky ochorenia, rodič zváži návštevu lekára. Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

V prípade, ak ranným filtrom neprejde jeden zo súrodencov, ostatní, ktorým teplotu nenamerali, sa môžu zúčastniť na vyučovaní.

dievčatko, topánky, šnúrky, viazanie Čítajte aj Aby váš prváčik ostal zdravý...

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školský rok #návrat do školy #covid semafor