Pokračovanie článku: Výber strednej školy: Ktorá je tá pravá?

Stredné odborné školy (SOŠ)

Na Slovensku je spolu 437 stredných odborných škôl, vzdelávanie zabezpečuje viac ako 11 000 učiteľov. Z celkového počtu je 335 štátnych, 83 súkromných a 19 cirkevných škôl. Najviac stredných odborných škôl je v Prešovskom – 67 a v Košickom kraji – 61. Najmenej SOŠ je v Trnavskom – 46 a v Trenčianskom kraji – 36. SOŠ pripravujú žiakov v najmenej dvojročnom, najviac v päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru. Zameriavajú sa na výkon povolaní a odborných činností hlavne v národnom hospodárstve, zdravotníctve, vo verejnej správe, v kultúre či umení. Odborné vzdelávanie sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, niektoré školy poskytujú aj duálne vzdelávanie.

Typy SOŠ:

 • Stredná odborná škola s prívlastkom, napríklad drevárska, lesnícka
 • Stredná priemyselná škola s prívlastkom, napríklad elektrotechnická, strojárska
 • Stredná umelecká škola s prívlastkom, napríklad dizajnu, animovanej tvorby
 • Stredná zdravotnícka škola
 • Stredná pedagogická škola
 • Dopravná akadémia
 • Obchodná akadémia
 • Hotelová akadémia
 • Technická akadémia
 • Pedagogická a sociálna akadémia
 • Policajná stredná odborná škola
 • Stredná škola požiarnej ochrany

Prívlastok charakterizuje skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru. Niektoré stredné odborné školy ponúkajú možnosť štúdia aj v maďarskom jazyku. Členenie skupín odborov na stredných školách je veľmi pestré, odvíja sa od úrovne odborného vzdelania.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Technická chémia silikátov
 • Spracúvanie dreva
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Stredné odborné vzdelanie

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Polygrafia a médiá
 • Spracúvanie dreva
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Technická chémia silikátov
 • Doprava, pošta a telekomunikácie
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Umenie a umelecko-remeselná tvorba

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Elektrotechnika
 • Spracúvanie dreva
 • Textil a odevníctvo
 • Potravinárstvo
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Špeciálne technické odbory
 • Polygrafia a médiá
 • Veterinárne vedy
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby
 • Právne vedy
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umelecko-remeselná tvorba
 • Bezpečnostné služby
trieda, vyučovanie, učiteľ, stredná škola, užitočná, Čítajte aj Duálne vzdelávanie: V škole aj v práci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #gymnáziá #stredné odborné školy #konzervatórium #Kam na strednú školu #úroveň vzdelania
Flowers