Pokračovanie článku: Výber strednej školy: Ktorá je tá pravá?

Stredné športové školy (SŠŠ)

Ide o vnútorne diferencované stredné školy, ktoré pripravujú žiakov so športovým nadaním v príslušnom športovom odbore. Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu na štúdium na vysokej škole, ale aj na výkon povolaní a odborných činností v športe. Kľúčovou súčasťou výchovy a vzdelávania je športová príprava žiakov organizovaná podľa športových odvetví. SŠŠ poskytuje stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Nevyhnutnou podmienkou je preukázanie športového nadania, preto sú súčasťou prijímacieho pohovoru aj talentové skúšky. Pri výbere konkrétnej strednej športovej školy alebo gymnázia podľa jednotlivých športových zameraní pomôže stránka www.cvtisr.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #gymnáziá #stredné odborné školy #konzervatórium #Kam na strednú školu #úroveň vzdelania
Flowers