Jozef Habánik: Vytvárame priestor pre špičkové štúdium, vedu a inovácie

S rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne docentom Jozefom Habánikom hovoríme nielen o možnostiach štúdia, ale aj o tom, ako možno absolventov výborne pripraviť pre prax.

16.03.2022 00:00
TNUNI, PR, nepouzivat

Prečo by si maturanti mali vybrať vašu univerzitu?

Môžu u nás študovať odbory, ktoré im otvoria dvere k výborným pracovným ponukám. Štúdium je prepojené s praxou, ktorá ich dostane do reality, neustále rozvíjame spoluprácu s firmami a podnikmi. V technických, ekonomických i zdravotníckych smeroch majú k dispozícii kvalitné prostredie nielen pre získavanie vedomostí, ale aj možnosti relaxovať v multifunkčných oddychových parkoch. V posledných rokoch prešla univerzita obrovskými pozitívnymi zmenami, rozvinuli sme vedecko-technickú infraštruktúru a vytvorili nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a prostredie, ktoré študentov motivuje.

Aké podmienky musí splniť uchádzač o štúdium?

Sme pomerne mladá energická univerzita s moderným prístupom a širokou paletou študijných oblastí. Počnúc materiálovým inžinierstvom, dizajnom a návrhárstvom cez strojárstvo a automotive, až po ekonómiu, zdravotníctvo či politológiu, s úzkym prepojením na prax. Štúdium je vhodné pre mladých ľudí, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať a chcú sa uplatniť v praxi hneď po ukončení štúdia. Na univerzite máme štyri fakulty a dve celouniverzitné pracoviská. Na väčšinu študijných programov prijímame uchádzačov na základe výberového konania. Snažíme sa aj znižovať celkovú byrokratickú náročnosť prijímacích pohovorov a odporúčame využívať elektronickú prihlášku namiesto papierovej.

Majú študenti možnosti získavať vedomosti aj v zahraničí?

Áno, časť štúdia môžu stráviť v rámci programu Erasmus+ v zahraničí. Podporujeme ich, pretože si týmto spôsobom zlepšujú svoje zručnosti a zároveň si rozširujú možnosti vynikajúceho zamestnania po skončení štúdia. Na univerzite máme zriadené aj moderné Erasmus centrum, ktoré poskytuje profesionálnu podporu účastníkom tohto programu. Študenti i zamestnanci sa dozvedia o príležitostiach a podmienkach štúdia, stáže, ale i školenia či výučby v zahraničí. Aktuálne máme s partnerskými univerzitami z 19 krajín sveta uzavretých 79 zmlúv, študenti radi absolvujú najmä pobyty v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Grécku. Naša univerzita je i členom európskej vzdelávacej aliancie Innovative European Regional Universities – IERU. Jej cieľom je zapojenie sa do iniciatívy "Európske univerzity“, vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu a siete univerzít s dlhodobou stratégiou.

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra...
TNUNI, PR, nepouzivat rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne docent Jozef Habánik

Aké školské a mimoškolské aktivity študentom ponúkate?

Trenčín, aj vďaka našej univerzite, považujú za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. Študenti sa môžu zapojiť do voľnočasových aktivít v Študentskom centre, Univerzitnom rádiu Trenchtown, v hokejovom tíme Gladiators Trenčín alebo v astronomickej pozorovateľni. Veľa možností na kultúrne i športové vyžitie ponúka v neposlednom rade aj samotné mesto.

Rok 2022 je Medzinárodný rok skla. Vaša univerzita ponúkla priestory na akcie, ktoré s ním súvisia. Čo vás k tomu viedlo?

Naše celouniverzitné pracovisko – Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá poskytne národné zázemie. Táto úloha centru prináleží nielen vďaka aktuálnym výskumným úspechom pracoviska, ale i vzhľadom na tradíciu výroby a spracovania skla v trenčianskom

regióne. Sklo je krásny materiál, recyklovateľný, environmentálne a zdravotne neškodný. Centrum FunGlass plánuje zorganizovať podujatia zamerané na minulosť, prítomnosť a najmä na potenciál tohto transformatívneho materiálu. Z pohľadu Centra bude najvýznamnejším podujatím slávnostné otvorenie jeho zrekonštruovaných priestorov s vynovenými laboratóriami. Do nich sa nainštalujú štyri desiatky nových prístrojov. Rok 2022 oslávime aj v rámci už tradičných vedeckých podujatí, patrí medzi ne pravidelný workshop Centra FunGlass, tzv. FunGlass School a FunGlass sympózium 2022.

V súčasnosti budujete Kreatívne centrum. Čo prinesie študentom a verejnosti?

Zámerom centra v podmienkach univerzity je znásobiť potenciál pre špičkové štúdium, technológie, inovácie a vytvorenie prostredia, ktoré motivuje študentov i absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíjaniu talentu a tvorivosti. Nositeľom projektu je Fakulta špeciálnej techniky, disponuje vhodnými priestormi, má prístrojovú techniku a laboratóriá. Na priestoroch s rozlohou 850 metrov štvorcových budú štyri remeselné dielne, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory, oddychová zóna a coworkingové priestory. Projekt vytvorí priaznivé prostredie pre rozvíjanie kreatívneho talentu a profesionalizáciu zručností študentov. Program otvorených remeselných dielní umožní dostupnosť Kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale i pre podnikateľov, študentov stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji a verejnosť. S Ministerstvom kultúry SR sme podpísali zmluvu na vybudovanie Kreatívneho centra v rámci výzvy "Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“. Výdavky sú naplánované na 42,9 milióna eur, na samotné technológie v remeselných dielňach je vyčlenených 2,92 milióna, na rekonštrukčné a stavebné úpravy 340 tisíc eur. Spolufinancovanie univerzity tvorí 214 tisíc eur.

Pripravujete aj zaujímavú novinku súvisiacu s ochranou životného prostredia. Ako bude vyzerať?

Študenti i zamestnanci našej univerzity budú mať k dispozícii 15 elektro skútrov a 30 elektro bicyklov, ktorými sa budú môcť presúvať po meste. Prostredníctvom mobilnej aplikácie po načítaní QR kódu na riadidlách alebo zámku si bicykel alebo skúter odomknú. Budeme mať tri nabíjacie stanice a budeme prvou univerzitou na Slovensku so systémom zdieľaných elektro bicyklov a skútrov. Okrem študentov a zamestnancov ich budú môcť za štandardnú tarifu využívať prostredníctvom aplikácie aj Trenčania.

Aké novinky ešte plánujete v najbližšom čase?

Úspešne sme ukončili rekonštrukciu univerzitného študentského domova, k vybudovanému parku s oddychovou zónou a novej fasáde pribudli zmodernizované kuchynky a sociálne zariadenia, všetky izby majú nové podlahy a nábytok. Vynovili sme telocvičňu, rekonštrukciou prešli laboratóriá na Fakulte priemyselných technológií. Na Fakulte zdravotníctva vznikla nová učebňa praktických zručností, na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov zasa učebňa pre personalistov. Počas tohto akademického roku zmodernizujeme priestory na Fakulte špeciálnej techniky v rámci vybudovania spomínaného Kreatívneho centra. Kompletná rekonštrukcia čaká tiež Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass. Pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné rozhodnutie pre vybudovanie nového moderného internátu na Študentskej ulici v areáli Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vrátane knižnice, kaviarne a parkovania.

chyba