Informatici z FIIT budú študovať v novej budove

Presne v deň 75. výročia vzniku Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa jej najmladšia fakulta - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) môže popýšiť novými priestormi. Nové sídlo v bratislavskej Mlynskej doline prišli v pondelok oficiálne otvoriť rektor STU Róbert Redhammer a štátny tajomník Ministerstva školstva SR Štefan Chudoba.

26.06.2012 09:41
Budova FIIT STU v Bratislave Foto: ,
Nová budova Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave.
debata

„Je to výnimočný deň pre STU,“ povedal Redhammer. „Sme hrdí, že dnes ju môžeme otvoriť aj preto, že polovicu nákladov na výstavbu poskytla Slovenská technická univerzita z vlastných zdrojov.“ Celkové náklady na výstavbu, ktorá trvala dva roky, dosiahli 19 600 000 eur. Prostriedky na výstavbu poskytol okrem fakulty aj štát.

Fakulta informatiky a informačných technológií doteraz nemala vlastné sídlo, bola v podnájme na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Jej nová budova predstavuje najmodernejší štandard.

„Tento projekt bol pre nás výnimočný najmä na technickú náročnosť a použité technológie,“ povedal dnes pri slávnostnom otvorení zástupca zhotoviteľa diela, prokurista ZIPP Bratislava, s.r.o., Jozef Miček. „Budova má 15 000 metrov štvorcových, 24 učební, pričom v každej je možnosť nainštalovať najmodernejšie technológie.“ Podľa jeho ďalších slov je postavená tak, by spĺňala nároky na jednoduché ovládanie a energetickú nenáročnosť.

„Pre nás táto budova znamená zlepšenie podmienok pre našich pracovníkov a vytvorenie špecializovaných priestorov, laboratórií určených pre vzdelávanie a rozvoj vedy a výskumu v oblasti informačných priestorov,“ uviedol dekan Fakulty informaticky a informačných technológií Pavel Čičák.

„Vďaka novým priestorom zväčšíme a rozšírime počet vedecko-výskumných projektov a rozšírime spojenie s praxou.“ Verí, že v nových podmienkach pritiahne fakulta ešte viac záujemcov o štúdium. Momentálne študuje na fakulte 1200 študentov, v nových priestoroch by sa ich počet mal zvýšiť na 1800.

Novú budovu pre mladých informatikov ocenil aj štátny tajomník Ministerstva školstva SR Štefan Chudoba. „Absolventi informatiky sú najžiadanejší absolventi škôl. Chceme podporovať štúdium i podnikanie aj v oblasti inovatívnych technológií, chceme tento rozmer zvýrazniť, pretože IT sú ideálny segment pre rozvoj hospodárstva SR.“

Chudoba pripomenul, že na Slovensku by sme sa mali viac venovať rozvoju a budovaniu technického školstva, preto aj nové priestory Fakulty informatiky sú pozitívnym signálom, že u nás podporujeme a zvyšujeme prestíž technikov, ktorí majú dôležitý význam pre rozvoj ekonomiky a hospodárstva. Nový vysokoškolský komplex je súčasťou širšieho projektu vedeckého mesta, na ktorom sa budú podieľať aj susediace ústavy Slovenskej akadémie vied a pracoviská Univerzity Komenského.

„Verím, že v polovici roku 2015 sa tento náš sen City science uskutoční,“ dodal Chudoba.

debata chyba