Ako si správne vybrať jazykovú školu?

Rozhodujte sa podľa referencií, podľa metodiky výučby, alebo aj podľa toho, či jazykovka využíva vo výučbe moderné technológie. Rozhodovanie iba podľa ceny vám nemusí priniesť výsledok, aký očakávate.

26.08.2022 14:58
wocabee, pr nepouzivat

Pred koncom leta už mnoho rodičov a študentov premýšľa o tom, ako a kde sa budú od septembra učiť cudzie jazyky. Štúdium iba v škole často nestačí, najmä ak sa blížia napríklad maturity, alebo ak kvalitnú znalosť cudzieho jazyka potrebujete pre svoju prácu. Ako si správne vybrať jazykovú školu tak, aby zodpovedala vašim potrebám a neboli to nesprávne investované peniaze a čas? Pýtali sme sa viacerých odborníkov v oblasti výučby cudzích jazykov.

Lucia Kopecká, majiteľka zážitkovej jazykovej školy LEMON

Najlepšie je rozhodovať sa na základe pozitívnych referencií, ideálne od niekoho známeho. Ak takúto referenciu nemáte, urobte si vlastný prieskum. Vyhľadajte na webových stránkach popisy kurzov, ktoré vyhovujú tomu čo hľadáte. Keď vás niektorý zaujme, rozhodovať sa môžete podľa viacerých faktorov – či hľadáte výučbu osobne alebo online, koľko je ľudí v skupinke a ako sa komunikuje s vedením jazykovej školy.

Vladimír Dolinec, podpredseda Asociácie jazykových škôl SR, CEO@bestanglina.sk

Hlavne nie podľa ceny. Je dôležité, aby v centre vzťahu jazykovej školy a študenta bola potreba študenta, a to v každej oblasti. Ak máte možnosť jazykovú školu navštíviť, urobte tak. Prostredie by malo byť príjemné a podnetné pre nadobúdanie nových vedomostí. Už v prvotnej komunikácii by mala dobrá jazykovka klásť veľa otázok, aby potreby študenta správne identifikovala. Toto sa tiež viaže na vstupný test a následné priradenie lektora – ktorý by mal byť kvalifikovaný a mal by sa neustále vzdelávať.

Škola by mala mať jasnú predstavu o metodike, ktorú využíva, a jej súlad so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR, v angličtine CEFR) okrem iného aj preto, aby sa rozvíjali všetky zručnosti študentov jednotlivých kurzov. Nevyhnutnosťou je transparentná komunikácia, jasné obchodné podmienky a reklama, ktorá nesľubuje nereálne výsledky – jednoducho pozor na heslá, ktoré znejú príliš dobre. Zázračnú metódu aplikovateľnú na všetkých sa zatiaľ vymyslieť nepodarilo, podarilo sa však vytvoriť systém monitorovania progresu, kde si sľubované môžete po istom čase overiť.

U nás v BESTanglina sa stále väčšina klientov ocitne na základe odporúčania od známeho. Určite sa pýtajte, pre čo konkrétne vám danú jazykovku odporúčajú. Ak jazyková škola zároveň vytvára partnerstvá s renomovanými domácimi alebo zahraničnými inštitúciami od univerzít, ministerstiev a so vzdelávacími a certifikačnými centrami, vyzerá, že ste si vybrali správne.

Michal Ošvát, autor aplikácií na učenie jazykov WocaBee a LangBee

Ja by som si jazykovú školu určite vyberal na základe referencií, ideálne ak by mi niekto odporučil aj konkrétneho lektora. Dobrý lektor, ktorý dokáže nadchnúť a kvalitne naučiť cudzí jazyk môže byť aj v menšej jazykovej škole, a ani renomovaná jazykovka nemusí byť zárukou kvalitného kurzu. Popri štúdiu však odporúčam využívať aj moderné technológie, ktoré učenie na kurze skvele podporia. Ideálne ak s nimi pracuje samotná jazyková škola. Aplikácia WocaBee je určená na výučbu slovnej zásoby a fráz na školách a aj mnohé jazykové školy na Slovensku s ňou majú výborné skúsenosti. Ak vaša vybraná jazykovka WocaBee nepoužíva, vyskúšajte LangBee – aplikáciu na učenie slovíčok pre samoukov. S ňou sa môžete zlepšovať v cudzom jazyku kedykoľvek a kdekoľvek.

Martina Šurinová Mravíková, majiteľka jazykovej školy Leitus

Kritériá na výber jazykovej školy sú veľmi individuálne. Niekto sa rozhoduje podľa lokality, niekto podľa ceny, iní dajú zasa na odporúčania od známych alebo sa rozhodujú podľa metódy výučby v konkrétnej jazykovej škole. Dobrých jazykových škôl je veľa a každý by si mal vybrať podľa svojho uváženia. Dôležitý je pocit, že do jazykovej školy chodíte radi a tešíte sa na hodiny.

wocabee, pr nepouzivat

Peter Flak, lektor angličtiny, autor online kurzov v LangBee a projektu SMARTCONE.

Najjednoduchším kritériom pre výber jazykovej školy sú referencie od jej absolventov, úplne ideálne ak poznáte niekoho, kto tam chodil alebo možno aj chodí. Takto sa dozviete, či absolventi kurzov urobili certifikát, boli úspešní pri maturitných skúškach alebo zvládli pracovný pohovor v cudzom jazyku a získali vysnívanú prácu. Ak nepoznáte nikoho osobne, dopyt na skúsenosti môžete napísať aj na sociálne siete.

Druhým, pre mňa veľmi dôležitým kritériom, je fluktuácia učiteľov v konkrétnej jazykovke. Ak mám mať ako študent každý rok (alebo polrok) iného učiteľa, zvykať si na nové metódy práce, môže to byť signál nestabilného prostredia a nie ideálneho managementu školy. Touto nestabilitou trpí v konečnom dôsledku študent: stráca sa cenná pridaná hodnota vzťahu učiteľ – študent. Učiteľ, ktorý ma pozná, vie hodinu zacieliť práve na tie oblasti, ktoré potrebujem zlepšiť najviac a vie lepšie pripravovať obsah hodín tak, aby bola výučba personalizovaná a o to efektívnejšia.

Dana Dobšíčková, majiteľka jazykovej školy Smiling Snake

Ideálne je dostať sa k jazykovej škole priamo na referenciu zo svojho okolia. Môžete ju však hľadať aj na sociálnych sieťach, v susedských skupinách a pod. Tiež je dobre skontrolovať, aké má jazykovka hodnotenie a komentáre od klientov, ideálne tam, kde viete overiť, že autor je autentický (Google, Facebook…)

Dobrá jazyková škola by mala byť transparentná a všetky dôležité informácie a obchodné podmienky by ste mali buď nájsť na jej webstránke, alebo vám ich škola promptne doplní telefonicky/mailom. Podávať bližšie informácie až na ukážkovej hodine je trocha prežitok.

Jazyk sa zväčša nenaučíme za mesiac, preto si musíte zvážiť, či bude voľba danej jazykovky pre vás dlhodobo udržateľná. Viete sa tam pohodlne dopraviť za rozumný čas? Budete mať kde zaparkovať? Môžete si to dlhodobo dovoliť? Cítite sa v priestoroch do­bre?

Všetko je však o ľuďoch a aj keby mala jazykovka milión skvelých hodnotení a odporučilo ju 10 susedov, môžete naraziť na lektora, ktorý vám jednoducho nesadne. Viete, čo sa stane v takom prípade? Umožnia vám výmenu alebo vrátenie peňazí? V zásade platí, že čím viac otázok si pri výbere položíte a zodpoviete, tým menej nepríjemných zistení vás čaká počas štúdia.

odkaz
wocabee-under-baner
chyba
Viac na túto tému: #Angličtina s Pravdou