„Uplatnil som sa medzi najlepšími na svete“, hovorí absolvent SjF STU v Bratislave

Stretli sme sa na jeho alma mater, Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Martin Norek tu získal inžiniersky titul v odbore aplikovaná mechanika a mechatronika a je dôkazom toho, že strojarina neprodukuje ľudí do výrobných hál. Martin Norek pracuje vo Švajčiarsku v tíme Sauber Motorsport F1 a podieľa sa na vývoji nových monopostov. K motoršportu na najvyššej úrovni sa dostal už počas štúdia.

30.11.2023 00:00
Martin Norek - titulka, pr, nepouzivat Foto:
Martin Norek

Vývoj monopostov, to znie atraktívne. Priblížte nám, čo to presne znamená. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Po príchode do práce sa venujem svojim dlhodobým úlohám, ktoré sú zamerané na vývoj nového vozidla aj krátkodobým úlohám, ktoré sú prepojené s analýzami dát z pretekov, prípadne príprave pretekov. Väčšinu úkonov robím na počítači. Automotiv a informatika sú veľmi úzko prepojené, takmer celá moja práca je spojená s IT technológiami. Dnes je informatika dosť populárna, študenti vedia, čo môžu od tohto odboru čakať. No jedna vec je vedieť programovať a druhá vedieť stroj aj navrhnúť a skonštruovať, prípadne inovovať. Dá sa povedať, že na SjF STU získajú študenti dvojnásobnú kvalifikáciu a po štúdiu majú široké možnosti uplatnenia u zamestnávateľov.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave Foto: Archiv SjF STU
STU Strojnicka fakulta STU v Bratislave, pr, nepouzivat Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Na Strojnícku fakultu STU ste sa hlásil ako absolvent gymnázia. Čo zavážilo pri vašej voľbe?

Na Strojníckej fakulte STU neštudujú len absolventi priemysloviek, ale prichádzajú aj gymnazisti, ktorí v súčasnosti tvoria vyše 50 percent študentov, pretože sú šikovní v matematike. Priemyslováci zasa majú základy strojníctva, takže sa na škole všetci pekne dopĺňajú.

Byť absolventom SjF STU rozhodne neznamená, že skončíte vo výrobnej hale a robíte „hrubú“ strojarinu. Heslo školy je „Študuj moderné technológie na škole s tradíciou“ a môžem potvrdiť, že je to naozaj tak.

Nerozmýšľali ste o štúdiu v zahraničí?

Iné strojnícke fakulty v zahraničí majú možno lepšie vybavenie, ale na STU robia študenti veľké veci a majú výsledky, ktoré sú žiadané v praxi. Odbornosť študentov a potom aj absolventov je na vysokej úrovni a žiadaná. Zaujímavé sú i platové podmienky pre absolventov a ich uplatniteľnosť v zahraničí.

Medzi odbormi SjF STU sú aj také, ktoré mladí ľudia na strojarine nečakajú, pretože strojníctvo v nich automaticky evokuje hlavne automobilový priemysel. Ide napríklad o oblasť energetiky, ktorá je v súčasnosti veľkou témou. Uplatnenie je skutočne široké.

Ako by ste priblížili svoj študijný program Aplikovaná mechanika a mechatronika?

Ide o program, ktorý ma širšie uplatnenie než len v automobilovom priemysle. Aplikovaná mechanika je program, kde sa kladie dôraz na výpočtové metódy. No stále treba mať na pamäti možnosti uplatnenia. V mojom prípade som sa z Aplikovanej mechaniky dostal na polročné praktikum do Audi. Kolegovia z Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky napríklad robili nedávno merania lán, ktoré držia Most SNP. Aj takéto veci robia strojní inžinieri, ich prácu vidíme všade okolo nás.

Študenti v laboratóriách Ústavu aplikovanej... Foto: Archiv SjF STU
STU studenti , pe, nepouzivat Študenti v laboratóriách Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Vy ste začali už na škole v automobilovom športe a ste mu verný celý svoj profesionálny život. Práca v tíme F1, to znie ako splnený sen. Je to tak?

Formula musí byť bezpečná a rýchla, je tu rozdelenie úloh, jeden človek nemôže robiť všetko. Zaoberám sa optimalizáciou dynamiky jazdy a vývojom vozidla z hľadiska dynamiky jazdy. Celý vývoj vozidla sa začína u nás, na základe výpočtov a simulácií navrhujeme ideálne vozidlo buď pre konkrétnu trať alebo pre konkrétne preteky alebo sezónu. Výsledky posúvame dizajnovému oddeleniu. Sme na začiatku vývoja aj na jeho konci, keď ideme s autom na súťaž a získavame množstvo dát, ktoré treba vyhodnotiť. Analyzujeme ich a porovnávame so simuláciami a očakávaniami. Na základe toho dávame odporúčania, čo treba na aute zmeniť, čo postaviť ináč, aby bol jazdec spokojný. Je to pekná práca.

Vyvíjate stále nové monoposty?

Áno, každú sezónu vyvíjame nové auto. Nadväzujeme síce na predchádzajúce vozidlá, ale meníme komponenty. Akonáhle sa zmení čo len najmenšia časť auta, robíme nanovo výpočty, pretože každá súčasť monopostu mení jeho vlastnosti a dynamiku jazdy.

K špičke automotive ste sa dostali už počas štúdia. Aké možnosti vám dala škola?

Nielen F1, ale aj iné moto tímy na najvyššej úrovni ponúkajú pre študentov veľmi obľúbené programy, ktoré trvajú minimálne pol roka. Počas týchto praktík si podchytávajú šikovných ľudí. Ako praktikant v Audi som si tam našiel tému diplomovej práce, ktorú som robil v Audi šport a takto som začal s moto športom. Vedúci diplomovky si ma stiahol do relly tímu Škody moto šport. Keď Škoda skončila s relly, podal som si žiadosť do Anglicka do racing tímu a dostal som ponuku na miesto systémového inžiniera. Mal som na starosti modelovanie a simulácie hydraulických systémov na prevodovky. Tu sa priamo previazala téma mojej diplomovky s praxou.

V roku 2010 som začal na univerzite v Hamburgu s doktorátom, no keďže som potreboval niečo dynamickejšie, išiel som znova do formuly. Začal som sa venovať vertikálnej dynamike jazdy.

Ako si spomínate na štúdium na vysokej škole?

SjF STU v Bratislave som absolvoval v roku 2004. Počas prvých troch rokov štúdia sme mali veľa matematiky a fyziky, ako gymnazista som mal dobré základy. To sa potom už len učíte a navyšujete vedomosti. Veľa vecí spolu súvisí alebo sa dajú odvodiť. Po príchode do praxe, a to sa týka aj zahraničia, som bol pripravený veľmi dobre. STU je čo do kvality porovnateľná s najlepšími zahraničnými univerzitami.

Škola začína spoluprácu s firmami oveľa skôr, než prídu študenti do praxe. Zástupcovia firiem si už počas prezentácie bakalárskych prác chodia vyhliadnuť talenty a tam, v 3. ročníku, sa začína spolupráca. Potom už zvyčajne študenti spolupracujú s konkrétnymi firmami aj na diplomových prácach a často potom v danej firme ostanú pracovať.

Laboratória SjF STU v Bratislave Foto: Archiv SjF STU
STU laboratoria SjF STU v Bratislave, pr, nepouzivat Laboratória SjF STU v Bratislave

Pripravila vás vysoká škola na prácu v zahraničí aj jazykovo?

Jazyky sú dôležité, pretože ak chcete ukázať svoje vedomosti, musíte ich vedieť odkomunikovať. Na SjF STU sa vyučuje angličtina aj nemčina, a to už aj s odbornou terminológiou strojného inžiniera. Určite odporúčam študentom zahraničný pobyt v rámci programu Erasmus+.

Univerzita má vlastný formulový tím, o čo ide?

STUBA Green Team je formulový tím, ktorého úlohou je každý rok vytvoriť auto, prototyp monopostu, s ktorým študenti chodia na súťaže. Teda auto je pojazdné a súťaží na rôznych pretekárskych okruhoch F1. Študenti si môžu v tíme vyskúšať rôzne úlohy – konštruktér, marketér, učia sa komunikovať so sponzormi. Tu by som apeloval na mladých ľudí, aby sa učili vidieť pridanú hodnotu v aktivitách, za ktoré nedostávajú zaplatené. Pretože skôr či neskôr sa im vráti všetko, čo vložia do vzdelania a zbierania skúseností.

STUBA Green Team Foto: Archiv SjF STU
STU STUBA Green Team, pr, nepouzivat STUBA Green Team

Povedali by ste, že máte job snov?

Po odbornej stránke určite, moja práca je však časovo náročná. To, či formula vyhrá, závisí od veľkej skupiny ľudí, zohrávam tu čiastočnú úlohu. No môžem povedať, že svojou časťou prispievam k výhre. F1 je tímový šport, kde úspech závisí od nás všetkých. Čo sa týka platu, nemôžem sa sťažovať. Môj plat je určite nad priemerom strojného inžiniera.

Aj si na formule občas zajazdíte?

Na monoposte nejazdím, to nie je také jednoduché. Keď si prerátate cenu komponentov a kilometra jazdy, tak formula naozaj nie je určená na zábavu. Dnes majú všetky F1 tímy simulátory a aj tam sú simulácie prísne kontrolované.

chyba