Elektronicky priznané dane? Živnostníci majú dostať odklad

02.08.2017 14:27

Povinnosť pre všetkých živnostníkov komunikovať s finančnou správou iba elektronicky sa zrejme o polroka posunie.

Pôvodný návrh novely zákona o správe daní počítal so zavedením tejto povinnosti od 1. januára 2018, po rokovaniach zástupcov združení podnikateľov a živnostníkov s prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem by sa tento termín mal posunúť na 1. júla 2018. Pre právnické osoby sa termín v návrhu nemení a všetky by tak mali s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať od 1. januára budúceho roka.

Šéf finančnej správy o povinnej elektronickej komunikácii rokoval s členmi Konzultačnej rady, ktorá je pre finančnú správu poradným orgánom. Jej členmi sú Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská živnostenská komora, Klub 500, Americká obchodná komora a Daňové fórum Slovenska. Tí na rokovaní upozorňovali na niektoré riziká, ktoré by mohlo priniesť zavedenie povinnosti podávania daňových priznaní elektronicky pre živnostníkov. V tejto súvislosti hovorili o chýbajúcej počítačovej gramotnosti niektorých občanov či dostupnosti internetu v niektorých oblastiach Slovenska.

Podľa viceprezidenta Slovenskej komory daňových poradcov Branislava Kováča sa na stretnutí diskutovalo o rôznych alternatívach zmiernenia dopadu povinnej elektronickej komunikácie na živnostníkov. Ako dodal, uvažovalo sa aj o zavedení výnimiek pre niektoré skupiny podnikateľov, výsledkom rokovaní je však zatiaľ iba posunutie termínu pre živnostníkov.

„Prípadné posunutie termínu je nevyhnutné na zabezpečenie zvýšenej miery edukácie predstaviteľov malých a stredných podnikov v oblasti používania počítačovej technológie a elektronickej komunikácie formou podporných a edukačných kampaní a školení,“ informovala finančná správa v nadväznosti na výsledok rokovaní. Dodala, že takýto postupný proces zavádzania povinnej elektronickej komunikácie umožní lepšiu adaptabilitu jednotlivých daňových subjektov na nové podmienky v zmysle návrhu zákona.

Súčasťou zavádzania novej povinnosti pre podnikateľov bude aj zvýšená edukačná aktivita finančnej správy týkajúca sa pripravovanej zmeny. V spolupráci s členmi Konzultačnej rady má finančná správa zorganizovať v regiónoch školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní.

#dane #e-Government
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku