Kalendár podnikateľa: Živnostníkov čaká aj v tomto roku množstvo povinností

Podať daňové priznanie k dani z príjmov, daňové priznanie k DPH, platiť dane, odvody, preddavky či posielať rôzne hlásenia daňovému úradu, zdravotnej poisťovni či Sociálnej poisťovni. Podnikatelia sa ani tento rok nezastavia v plnení rôznych povinností.

, 19.01.2019 06:00
kalendár, dátum, termín Foto:
Na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 dostanú v tomto roku podnikatelia o jeden deň navyše.
debata

Už 8. januára musia zaplatiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Keďže ide ešte o poistné za december minulého roku, zaplatiť musia rovnakú sumu, akú platili vlani. Už vo februári však musí väčšina podnikateľov začať platiť viac. Zvýšil sa totiž minimálny vymeriavací základ, z ktorého si platí odvody väčšina živnostníkov. Kým vlani boli najnižšie možné odvody do zdravotnej poisťovne 63,84 eura a do Sociálnej poisťovne 151,16 eura, v tomto roku je potrebné do zdravotnej poisťovne platiť minimálne 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne 167,65 eura.

Do konca januára musia všetci podnikatelia, ktorí používajú na podnikanie auto, podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Keďže od júla minulého roku majú všetci živnostníci povinnosť komunikovať s daňovými úradmi elektronicky, musia aj toto daňové priznanie podať cez internet. Kto sa ešte nezaregistroval na elektronickú komunikáciu, mal by tak čo najskôr urobiť. Registrácia trvá niekoľko dní, preto sa nie je možné zaregistrovať v poslednej chvíli.

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 dostanú v tomto roku podnikatelia o jeden deň navyše. Keďže 31. marec pripadá na nedeľu, je možné daňové priznanie poslať aj v pondelok 1. apríla.

Živnostníci, ale aj firmy, ktorým tento termín nepostačuje, si aj v tomto roku môžu termín posunúť jednoduchým oznámením až o tri mesiace. V prípade, že mal niekto aj príjem zo zahraničia, môže si termín na podanie priznania posunúť až o šesť mesiacov. V takom prípade bude podávať daňové priznanie až na konci septembra. Aj toto oznámenie je potrebné zaslať elektronicky.

Pre živnostníkov je dôležitý aj 1. júl. Od tohto dátumu totiž môže vzniknúť alebo, naopak, zaniknúť povinné sociálne poistenie tým živnostníkom, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne. Od 1. júla budú povinne poistení všetci živnostníci, ktorých príjem pred odpočítaním výdavkov v roku 2018 bol vyšší ako 5 724 eur. Ak napríklad niekto v súčasnosti platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne a vlani nezarobil viac ako 5 724 eur, od 1. júla mu zanikne povinné poistenie. A, naopak, ak v súčasnosti niekto odvody neplatí, no vlani zarobil viac ako 5 724 eur, od 1. júla bude povinne poistený.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kalendár, diár, termín Ilustračné foto.

Od 1. júla navyše živnostníci začnú platiť odvody do Sociálnej poisťovne podľa svojho príjmu v roku 2018. Do zdravotnej poisťovne platia živnostníci celý rok odvody v rovnakej výške. Tým živnostníkom, ktorí si odložia termín na podanie priznania, sa výška odvodov do Sociálnej poisťovne zmení až od 1. októbra. Rovnako od tohto termínu im môže vzniknúť alebo zaniknúť povinné sociálne poistenie.

Aké povinnosti čakajú v tomto roku podnikateľov?

Január

 • 8. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 1. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 15. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 25. 1. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 1. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 25. 1. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 1. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 31. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 31. 1. Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • 31. 1. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 31. 1.Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.
 • 31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 31. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 1. Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

Február

 • 8. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prvýkrát je potrebné zaplatiť preddavky v nove výške, ktorú zdravotná poisťovňa oznámila spolu s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2017
 • 8. 2. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prvýkrát je potrebné zaplatiť odvody z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2019
 • 11. 2. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2018, ak zamestnanec oň požiadal do 5. 2. na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľa
 • 15. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 2. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 2. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 2. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 28. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 28. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 28. 2. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Marec

 • 8. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 3. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 11. 3. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2018 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2018
 • 15. 3. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 3. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
muž, práca, kariéra, kalkulačka, Ilustračné foto.
 • 25. 3. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 3. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

Apríl

 • 1. 4. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018
 • 1. 4. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018
 • 1. 4. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur
 • 1. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 1. 4. Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň na žiadosť zamestnanca
 • 1. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 1. 4. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 1. 4. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 8. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 4. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 15. 4. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca „Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50“
 • 15. 4. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 4. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 4. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 4. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 25. 4. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 4. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 4. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 30. 4. Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018
 • 30. 4. Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2018 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2018
 • 30. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 30. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 4. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 30. 4. Podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 určenému prijímateľovi
 • 30. 4. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4.
 • 30. 4. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018

Máj

 • 8. 5. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 5. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 15. 5. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 27. 5. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 27. 5. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 27. 5. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 31. 5. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 5. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kalendár, diár, plánovanie, Ilustračné foto.
 • 31. 5. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 5.
 • 31. 5. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur
 • 31. 5. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Jún

 • 10. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 10. 6. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 17. 6. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 6. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 6. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 6. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

Júl

 • 1. 7. Vznik povinného sociálneho poistenia pre SZČO, ktoré si neodložili termín na podanie daňového priznania a ich príjem v roku 2018 bol vyšší ako 5 472 eur. Živnostníkom, ktorí zarobili vlani menej a boli doteraz povinne poistení, povinné poistenie zaniká
 • 1. 7. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6.
 • 1. 7. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur
 • 1. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 1. 7. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 1. 7. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 1. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 8. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 7. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 15. 7. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 7. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 7. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 7. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 25. 7. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 25. 7. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 7. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 31. 7. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur

August

 • 8. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 8. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Živnostníci, ktorí si neodložili termín na podanie daňového priznania, zaplatia odvody prvýkrát podľa svojho príjmu za rok 2018. Novú výšku odvodov im Sociálna poisťovňa oznámi v priebehu júla
 • 15. 8. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 26. 8. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 26. 8. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 26. 8. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

September

 • 2. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 2. 9. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 2. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 9. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 9. 9. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 16. 9. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 9. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 9. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 9. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kalendár dôchodca, muž,čas Ilustračné foto.
 • 30. 9. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 9.
 • 30. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 9. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur
 • 30. 9. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 30. 9. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 30. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur

Október

 • 1. 10. Vznik povinného sociálneho poistenia pre SZČO, ktoré si odložili termín na podanie daňového priznania a ich príjem v roku 2018 bol vyšší ako 5 472 eur. Živnostníkom, ktorí zarobili vlani menej a boli doteraz povinne poistení, povinné poistenie zaniká
 • 8. 10. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 10. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 15. 10. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 10. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 10. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 10. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 10. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 10. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 25. 10. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 25. 10. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 31. 10. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 10. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 10. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur

November

 • 8. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 11. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Živnostníci, ktorí si odložili termín na podanie daňového priznania, zaplatia odvody prvýkrát podľa svojho príjmu za rok 2018. Novú výšku odvodov im Sociálna poisťovňa oznámi v priebehu októbra
 • 15. 11. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 11. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 11. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 11. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

December

 • 2. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 2. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 2. 12. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 9. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 9. 12. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 16. 12. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 27. 12. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 27. 12. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 27. 12. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 31. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • 31. 12. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 12. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur
 • 31. 12. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 31. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podnikatelia #daňové priznanie #živnostníci
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy