Živnostníci: Zmeny od januára 2020

Nový rok so sebou prinesie nové kalkulačky na výpočet poistného, novú tabuľku platenia poistného a nové vymeriavacie základy. Čo ak ste ako živnostník v strate?

19.12.2019 08:00
zamestnanie, povolanie, ľudia, rozdiely Foto:
Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné.
debata

Vypočítajte si poistné od januára 2020 na nových kalkulačkách

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2020 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záujemcom poslúžia na informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2020.

Použitie kalkulačiek je jednoduché:

  • SZČO si do kalkulačky najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré je povinná mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.
  • Dobrovoľne poistená osoba si najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.
Video
Príjmy zamestnanca a živnostníka porovnáva Ivan Kahanec, Brokeria a.s.

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2020

Od 1. januára 2020 bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový bude aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa (pre zamestnávateľa s výnimkou poistného na úrazové poistenie, ktoré nie je obmedzené najvyššou výškou). Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila užitočnú pomôcku – prehľadnú tabuľku platenia poistného od 1. januára 2020, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk. V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej i sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V texte pod tabuľkou odvádzatelia poistného nájdu ďalšie doplňujúce informácie k poistnému v roku 2020.

Vymeriavacie základy

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eura. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 eura. Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia k 10. februáru 2020 (keďže 8. deň v tomto mesiaci je sobota). Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ste v strate? Odvody musíte zaplatiť

  • Pre vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činných osôb nie je rozhodujúce, či v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázali stratu, alebo zisk. Pri posudzovaní vzniku povinného poistenia sa prihliada výhradne na celkový hrubý príjem, teda na príjem bez odpočítania výdavkov.
  • Ak samostatne zárobkovo činná osoba mala na základe daňového priznania za rok 2018 príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur, je od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra, ak požiadala o odklad daňového priznania) povinná platiť poistné bez ohľadu na to, že nemala základ dane, ale v riadku 48 daňového priznania vykázala stratu.
  • Ak je živnostník v strate, určí sa jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu. Nový minimálny vymeriavací základ (aj nový maximálny vymeriavací základ) je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra. Na rok 2019 platí minimálny vymeriavací základ v sume 477 eur, od 1. januára 2020 bude vo výške 506,50 eura.
  • Zo sumy 477 eur platí samostatne zárobkovo činná osoba poistné vo výške 158,11 eura (z vymeriavacieho základu 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity).
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #odvody #kalkulačka #zmeny v roku 2020