Živnosť vybavíte rýchlo, ak máte potrebné doklady

Práca na živnosť je od januára opäť o niečo výhodnejšia ako byť zamestnancom. Pracovať alebo podnikať ako živnostník môžete ale začať až na základe živnostenského oprávnenia.

29.01.2020 10:08
práca, stroj, muž, výroba Foto:
Počty ohlásení živností za posledný štvrťrok 2019 sa oproti iným obdobiam výrazne nelíšia, je to stabilizované.
debata

Živnostníci pracujúci pre firmy na základe zmluvy o spolupráci, ale aj tí, ktorí touto formou podnikajú, zaplatia menej na daniach a odvodoch, ako keby vykonávali tú istú činnosť ako zamestnanci. Od začiatku roka navyše vstúpila do platnosti nová legislatíva, ktorá znížila daň z príjmu z 19 na 15 % pre vybranú skupinu osôb. Daňové zaťaženie živnostníkov sa podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR na Slovensku v posledných rokoch znižovalo. Z hľadiska daňového zaťaženia podľa nich čerpajú živnostníci viaceré výhody. "Najvýraznejšie legislatívne zmeny v podobe zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane a zavedenia 15 % sadzby dane znižujú ich zaťaženie a dodatočne posilňujú už aj tak daňovo atraktívnu formu práce na živnosť,“ tvrdia analytici IFP.

Daňové zmeny sú zaujímavé najmä pre živnostníkov s vyššími príjmami. Minulý rok živnostník, ktorý si uplatňoval paušálne výdavky a jeho hrubý ročný príjem nepresiahol 16 590 eur, neplatil žiadnu daň. Tento rok sa vďaka zvýšeniu nezdaniteľného minima zvýši skupina živnostníkov, ktorí nebudú musieť pri využití paušálnych výdavkov zaplatiť daň. Zarobiť budú môcť sumu do výšky 18 999 eura. Tí, ktorých ročný príjem bude vyšší ako uvedená suma, budú vďaka zníženej dani pociťovať zvýšenie čistého zárobku.

Čo sa týka nárastu počtu samostatne zárobkovo činných osôb vďaka týmto legislatívnym zmenám, ministerstvo vnútra uviedlo, že počty ohlásení živností za posledný štvrťrok 2019 sa oproti iným obdobiam výrazne nelíšia, je to stabilizované. " Zdá sa, že ohlásená legislatívna zmena na záujem o vznik oprávnenia na podnikanie zatiaľ nemá dosah,“ zhodnotilo terajšiu situáciu ministerstvo vnútra. "Počet SZČO, ktoré sú povinne poistené, čiže už platia poistenie na sociálne poistenie, celkovo výraznejšie rástol nielen minulý rok, ale už počas posledných dvoch rokov. Ak porovnáme január a december 2018, vidíme nárast o viac ako 7-tisíc SZČO. Podobne je to pri porovnaní január a december 2019 – rovnako vidíme nárast o viac ako 7-tisíc SZČO,“ konštatoval Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne. Údaje o počte SZČO, ktoré si v minulom roku založili živnosť a ešte neplatili povinné poistné, nie sú v registri Sociálnej poisťovne.

Registre zdravotných poisťovní zaznamenali oproti minulému roku nárast ľudí pracujúcich na živnosť. "K 13. januáru 2019 sme evidovali 35 594 SZČO a k 13. januáru 2020 evidujeme 42 999 SZČO,“ informoval Matej Neumann z Union zdravotnej poisťovne. K 31. 12. 2018 bol podľa Mateja Štepianskeho zo zdravotnej poisťovne Dôvera počet evidovaných SZČO 99 000, 31. 12. 2019 bol tento počet 104 000. Čísla za rok 2020 ešte nie sú k dispozícii. "Od začiatku roka sme zatiaľ nezaznamenali výrazný nárast alebo pokles SZČO. Zároveň s prihliadnutím na krátke časové obdobie ako aj zmenu štruktúry poistných kmeňov poisťovní k 1. 1. 2020 predpokladáme, že prejav nárastu/poklesu by zdravotné poisťovne mohli relevantnejšie vyhodnotiť až po uplynutí primeraného obdobia v roku 2020,“ konštatovala Slávka Gáborová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Počet živnostníkov sa začal zvyšovať v roku 2017 zavedením paušálnych výdavkov. "Daňový status živnostníkov sa zlepšil nielen vďaka priaznivej situácii v ekonomike, ale aj vďaka adresnej legislatíve v podobe paušálnych výdavkov, ktorá zvýšila atraktívnosť živností a disponibilné príjmy živnostníkov,“ tvrdia analytici IFP.

Ak sa rozhodnete pracovať na živnosť, nezabudnite, že uzavrieť zmluvu o spolupráci alebo podnikať môžete len na základe živnostenského oprávnenia. V prípade, ak chcete prevádzkovať živnosť, ste povinný to ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu (podľa bydliska). Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, bývajú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta.

Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Žiadateľ ale musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom. Ak splníte podmienky na vydanie živnostenského oprávnenia, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Počet SZČO z registra poistencov Sociálnej poisťovne
Rok Mesiac SZČO povinne poistení
2015 január 222 156
2015 február 220 603
2015 marec 219 400
2015 apríl 218 115
2015 máj 217 050
2015 jún 215 941
2015 júl 223 930
2015 august 224 651
2015 september 223 885
2015 október 225 348
2015 november 221 496
2015 december 219 391
2016 január 216 332
2016 február 214 208
2016 marec 212 549
2016 apríl 211 467
2016 máj 210 288
2016 jún 208 938
2016 júl 218 241
2016 august 216 617
2016 september 211 929
2016 október 215 076
2016 november 213 448
2016 december 212 059
2017 január 209 564
2017 február 208 127
2017 marec 207 272
2017 apríl 206 148
2017 máj 205 325
2017 jún 204 318
2017 júl 213 965
2017 august 212 434
2017 september 208 715
2017 október 213 811
2017 november 212 304
2017 december 211 071
2018 január 208 797
2018 február 207 317
2018 marec 206 345
2018 apríl 205 587
2018 máj 204 693
2018 jún 203 714
2018 júl 217 612
2018 august 215 928
2018 september 212 378
2018 október 218 955
2018 november 217 151
2018 december 215 983
2019 január 213 715
2019 február 212 199
2019 marec 211 336
2019 apríl 209 991
2019 máj 208 943
2019 jún 207 856
2019 júl 221 490
2019 august 219 410
2019 september 218 255
2019 október 223 790
2019 november 222 063
2019 december 220 961
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #zdravotná poisťovňa #ministerstvo vnútra