Za január už treba zaplatiť vyššie odvody do Sociálnej poisťovne

Takmer 175-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) si musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Dôvodom je zvýšenie minimálnych mesačných odvodov na sociálne poistenie.

03.02.2020 10:30
práca, kancelária, počítač, zamestnanie,... Foto:
Výška poistného sa od 1. januára tohto roka nemení tým SZČO, ktoré poistné platia z vymeriavacieho základu v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.
debata

Týka sa to všetkých SZČO, ktoré za minulý rok platili sociálne odvody z nižšieho základu ako 506,50 eura, teda ich mesačné sociálne odvody boli nižšie ako 167,89 eura. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 158,11 eura na 167,89 eura. Poistné na sociálne poistenie v minimálnej sume 167,89 eura za január tohto roka treba zaplatiť najneskôr do 10. februára tohto roka.

Vymeriavací základ

Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného od začiatku tohto roka stúpol zo 477 eur na 506,50 eura. Najnižší možný vymeriavací základ pre SZČO totiž tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Kým v roku 2017 bola na Slovensku priemerná mzda 954 eur, z čoho minimálny vymeriavací základ vlani predstavoval 477 eur, v roku 2018 priemerné hrubé zárobky na Slovensku vzrástli na 1 013 eur, následkom čoho najnižší vymeriavací základ na tento rok stúpol na spomínaných 506,50 eura.

Takmer 300 SZČO si musí do 10. februára tohto roka zvýšiť platby poistného vzhľadom na zvýšenie maximálnych sociálnych odvodov. Ide o tie SZČO, ktoré za obdobie do konca minulého roka platili odvody do Sociálnej poisťovne v sume od 2 213,75 eura do 2 350,66 eura mesačne. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO je totiž v tomto roku 7 091 eur, čo je oproti vlaňajšku nárast o 413 eur. Novú maximálnu sumu odvodov vo výške 2 350,66 eura treba zaplatiť takisto najneskôr do 10. februára tohto roka. Maximálny vymeriavací základ tvorí 7-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Komu sa výška odvodov nemení

Výška poistného sa od 1. januára tohto roka nemení tým SZČO, ktoré poistné platia z vymeriavacieho základu v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Ak teda mesačné poistné SZČO dosahuje od 167,89 eura do 2 213,75 eura, výška poistného zostáva rovnaká ako v roku 2019. Suma poistného na sociálne poistenie sa týmto podnikateľom zmení až od 1. júla tohto roka, kedy im Sociálna poisťovňa oznámi novú výšku poistného podľa daňového priznania za rok 2019. Ak daňový úrad požiadajú o odklad predloženia daňového priznania za minulý rok, výška poistného sa im zmení až k 1. októbru tohto roka.

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #minimálne odvody #odvody do Sociálnej poisťovne