Ako platí odvody dobrovoľne poistená osoba?

Pri podaní prihlášky obdržíte variabilný symbol. Špecifický symbol sa uvádza v tvare mesiac a rok. vymeriavací základ si určujete sami a dá sa aj zmeniť.

14.01.2021 08:00
kvetinárstvo, pracujúci dôchodcovia, penzistka,... Foto:
Vymeriavací základ, ktorý si určíte, nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ.
debata

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 072021). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

  • na nemocenské poistenie – 4,4 %
  • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5,25 % príslušnej DSS)
  • na invalidné poistenie – 6 %
  • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
  • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku. Na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu možno použiť Kalkulačku na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu.

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Príklady

1. Fyzická osoba si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2021 určila vymeriavací základ 600,00 eur (Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je minimálny vymeriavací základ 546,00 eur a maximálny vymeriavací základ 7 644,00 eur). Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (26,40 eur), 18 % na starobné poistenie (108 eur), 6 % na invalidné poistenie (36 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (28,50 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (12 eur). To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 210,90 eura mesačne.

2. Fyzická osoba podala prihlášku na dobrovoľné dôchodkové poistenie 15. marca 2021. Dobrovoľné dôchodkové poistenie jej vzniklo dňom podania prihlášky, t. j. 15. marca 2021. Vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie si určila v sume 600,00 eur. Plynutie šesťmesačnej lehoty sa počíta od 15. marca 2021. Oznámiť zmenu vymeriavacieho základu môže najskôr 16. septembra 2021 a platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie zo zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. októbra 2021.

3. Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba od 1. októbra 2021 platí už poistné zo zmeneného vymeriavacieho základu 1 000,00 eur. Platiť z opätovne zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. apríla 2022 za predpokladu, že najskôr 17. marca 2022 a najneskôr 31. marca 2022 písomne oznámi pobočke zmenu vymeriavacieho základu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobrovoľne poistená osoba #odvody do Sociálnej poisťovne