Koľko dostanú od štátu SZČO, ktorým sa znížil príjem alebo oň prišli?

Kto má nárok na podporu v rámci projektu Prvá pomoc plus? Akými spôsobmi je možné vypočítať stratu príjmu? Aké sú jednotlivé sumy?

, 23.02.2021 10:00
podnikanie, žena, práca, úsmev, home office Foto:
Ilustračné foto.
debata

SZČO so zníženým príjmom

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac január 2021 sú dostupné na stránke www.pomahameludom.sk.

Stále je možné podávať aj žiadosti za mesiace november a december 2020, a to až do 28. februára 2021.

Kto môže požiadať o podporu v rámci projektu Prvá pomoc plus pre SZČO:

SZČO, ktoré majú zatvorené prevádzky alebo im klesli príjmy

 • Podľa Opatrenia č.2 môžu žiadať o pomoc SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.
 • Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 2. 9. 2020. (Pre žiadosti za január najneskôr k 1. 2. 2021).
 • O podporu podľa opatrenia č. 2 môže požiadať aj tá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Kto ju môže získať

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 01. 7. 2020, resp. od 01. 2. 2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni. Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.

a) ide o SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť v priebehu roka 2019, pričom podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v termíne do 2. 11. 2020: táto SZČO má tzv. odvodové prázdniny od začiatku podnikania až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01. 2. 2021

b) SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 2. 9. 2020). Táto SZČO má tzv. odvodové prázdniny od začiatku podnikania až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia.

POZOR: SZČO, ktorí podávali daňové priznanie až ku koncu októbra a od 1. 2. 2021 nebudú mať povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie, nebudú mať nárok na príspevok z opatrenia 2. Pokiaľ chcú naďalej čerpať príspevok z tohto opatrenia, odporúčame, aby sa dobrovoľne poistili, pričom musia byť poistení minimálne polovicu mesiaca, za ktorý o pomoc žiadajú a poistenie musí trvať. Ak sa nechcú dobrovoľne poistiť, môžu požiadať o príspevok z opatrenia 4.

 • Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.
 • Príspevok nie je možné poskytnúť SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú činnosť.

Ako si vypočítať pokles tržieb:

Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 12/2020 – predchádzajúce je 12/2019)

Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.

Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020 (platí len pre žiadosti za január) SZČO si výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb môže počas jednotlivých meniť.

Od 25. apríla 2020 môžete o príspevok požiadať aj vtedy, ak máte povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne alebo finančných záväzkov voči úradu práce alebo nemáte za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce.

Výška podpory:
Pokles tržieb v % Výška príspevku
od 20 % do 39,99 % 270 eur
od 40 % do 59,99 % 450 eur
od 60 % do 79,99 % 630 eur
od 80 % a viac 810 eur

Podnikatelia, ktorí prišli o príjem

V rámci Prvej pomoci + opatrenia môžu žiadať o podporu vybrané skupiny SZČO, ktoré v čase mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem.

Opatrenie č. 4 je podpora pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 eur.

Kto ju môže získať

Na podporu podľa opatrenia č. 4 má nárok SZČO, ktorá:

 • prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na podnikanie, a ktorá od 1. 10. 2020 nemá žiaden iný príjem, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo príjmu z invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 % a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorá začala podnikať najneskôr k 2. 9. 2020. (Pre žiadosti za január najneskôr k 1. 2. 2021)

Nárok na podporu má aj SZČO, ak má príjem, ako napr. materské, rodičovský príspevok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok.

Za príjem sa ale považuje starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a výsluhový dôchodok, takáto SZČO nemá nárok na podporu podľa opatrenia č. 4A.

Podmienkami uplatnenia nároku na príspevok je, že ide o SZČO:

 • ktorá nie je nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, a
 • ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Zmeny pri poskytovaní podpory:

O podporu podľa opatrenia č. 4A môže požiadať tá SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01. 2. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020.

Suma príspevku sa zvýšila, a to z 210 na 315 eur. Ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Podpora pre jednoosobové s.r.o.

Opatrenie č.4 – podpora pre jednoosobové s. r. o. (také, ktoré nemajú žiadnych zamestnancov), ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú žiaden príjem z podnikania s. r. o.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 eur.

Kto ju môže získať

Nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4 má nárok fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom a súčasne konateľom vo svojej s. r. o. – pričom musí spĺňať tieto podmienky:

 • prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na podnikanie
 • od 1. 10. 2020 nemá žiaden iný príjem, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo príjmu z invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %
 • fyzická osoba je jediným spoločníkom v s. r. o., ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré sa skončilo najneskôr k 31. 12. 2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur
 • u jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávanie činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
 • v prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 2. 9. 2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/ 9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020
 • fyzická osoba je konateľom v tejto spoločnosti a nie je zároveň jej zamestnancom a ani nie je spoločníkom v inej s. r. o
 • nemá táto s.r.o. žiadnych zamestnancov.

Nárok na príspevok podľa opatrenia vzniká aj vtedy, ak má konateľ jednoosobovej s.r.o. aj príjem ako materské, rodičovský príspevok, vdovský dôchodok a pod.

Ak má ale príjem zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a výsluhového dôchodku, nemá nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4B.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #finančná pomoc #pomoc od štátu #Prvá pomoc +
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy