Platíte odvody? Živnostníci, na toto si určite dajte pozor, chyba vás môže stáť peniaze

SZČO majú povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Dôležitý je termín splatnosti, pozor si treba dať aj na správnosť variabilného symbolu.

05.01.2024 06:00
UP zamestnankyňa Foto:
debata (1)

Sociálna poisťovňa

Kde získate údaje potrebné k platbe?

Výšku poistného a údaje potrebné k platbe vám Sociálna poisťovňa oznámi:

 • v januári (len ak sa vás týka zmena výšky minimálneho alebo maximálneho poistného),
 • v júli (po podaní daňového priznania v riadnom termíne) alebo
 • v októbri (pri posune termínu podania daňového priznania) príslušného roka.

Identifikačné údaje k platbe

 • variabilný symbol, ktorý vám pridelí Sociálna poisťovňa,
 • špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za december 2022 je v tvare 072022 alebo 202207),
 • pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.

Doba splatnosti

Termín splatnosti odvodov do Sociálnej poisťovne je ôsmy deň v mesiaci. Ak tento pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.

Ak poistné uhradíte s oneskorením, Sociálna poisťovňa vám predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne. Penále ste povinný zaplatiť aj v prípade, ak uhradíte nižšiu sumu poistného.

Ako si skontrolujem platby?

 1. Vypočítajte si informatívnu výšku poistného pomocou Kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO na stránke Sociálnej poisťovne.
 2. Skontrolujte, či sa nenachádzate v Zozname dlžníkov. V ňom sa môžete ocitnúť, ak poistné neplatíte vôbec alebo ho platíte v nesprávnej výš­ke.
 3. Zvýšenú pozornosť venujte platbe za mesiac január, kedy sa mení výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, čo môže ovplyvniť výšku vášho poistného.

V nasledujúcich situáciách kontaktujte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne:

 • ak máte pochybnosti o výške svojho poistného,
 • ak ste pri platbe uviedli nesprávne údaje,
 • ak vás Sociálna poisťovňa neinformovala o výške vášho poistného.
počítač, online, elektronika, szčo, pracovníčka Čítajte viac SZČO si od januára priplatia na odvodoch. Koľko? Tu je kalkulačka

Zdravotná poisťovňa

Ako platiť:

Cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.

Cez mobilnú aplikáciu

V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Bankovým prevodom

Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #SZČO #živnostníci