Po úmrtí jedného z manželov môžete dostať pozostalostnú dávku. Ako dlho? A komu ju nepriznajú?

Kto má nárok na pozostalostnú dávku?

, 18.03.2022 08:00
stará žena, dôchodok, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na pozostalostnú dávku má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

  • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
  • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
  • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
  • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?

Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

  • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
  • je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • vychovala/vychoval aspoň tri deti,
  • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
  • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.
senior, radosť, pracujúci penzisti, dielňa, kolegovia Čítajte viac Dôchodkový systém: Invalidný, predčasný a pozostalostné dôchodky

Môže sa po čase obnoviť výplata tejto dávky?

Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Nárok na pozostalostný dôchodok má len manžel či manželka

Keď sa vdova opäť vydá, zaniká jej nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu. Uzatvorenie manželstva musí Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní predložením sobášneho listu. Ak túto skutočnosť neoznámi včas, bude od nej preplatky vymáhať a navyše vyplatené dôchodky bude musieť poberateľka vrátiť. Sociálna poisťovňa sa stretáva s prípadmi, keď poberateľky vdovského dôchodku na túto povinnosť pozabudnú. Upozorňuje preto, aby vdovy (aj vdovci) dbali na svoje povinnosti a vždy ohlásili zmenu osobných aj kontaktných údajov. Predídu tak v budúcnosti nepríjemným prekvapeniam a povinnosti splácať neoprávnene vyplatené dôchodky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostná penzia #pozostalostná dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy