Po smrti príbuzného nemáte nárok na celú jeho penziu. Príklady, koľko peňazí dostanete?

Pozostalostné penzie sa vyplácajú v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší len v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

, 29.03.2022 06:00
muž, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 400 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 200 eur, bude dostávať v plnej výške svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 100 eur. Spolu tak bude dostávať 500 eur.

žena, smútok, úmrtie Čítajte viac Pozostalostná penzia? Nedostanete celý dôchodok zomretého

Obmedzenia má aj úhrnná suma pozostalostných dávok

Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

  • Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).

Príklad č. 1

Zomretý manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5644 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok, sa určí takto: 0,6565 × 34,5­836 × 15,1300 = 343,60 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 343,60 = 206,20 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku sa následne zvýši o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 2,70 eura mesačne na 208,90 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec, ktorý zomrel, bol poberateľom starobného dôchodku. Vdove tak vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Príklad č. 3

Poistenka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela. K tomuto dňu získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti zomretá získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2021 je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá nárok, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 15,1300 = 601,30 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 601,30 = 360,80 eura.

Príklad č. 4

Poistenka, ktorá bola poberateľkou starobného dôchodku, zomrela. Vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne, jej pozostalý manžel má penziu 590 eur.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura.

Keďže suma pozostalostnej penzie je nižšia ako suma jeho starobného dôchodku, jeho penzia sa mu bude vyplácať aj naďalej v plnej sume a vdovecký dôchodok bude dostávať v sume jednej polovice 109,80 eura. Spolu tak bude dostávať 699,80 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostná penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy