Dali ste do závetu podmienky? Dedič ich dodržať nemusí

Platná právna úprava nestanovuje presnú formu závetu, určuje však, čo má vplyv na platnosť tejto listiny.

, 22.06.2022 10:00
závet, dôchodcovia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zmyslom testamentu je určiť, komu po smrti poručiteľa pripadne jeho majetok. V závete môže poručiteľ určiť dedičské podiely podľa vlastného uváženia, prihliadať musí len na to, aby potomkovia dostali toľko, koľko určuje zákon. Poručiteľ môže teda venovať byt synovi s tým, že dcére pripadne všetko zariadenie a napríklad hodnotné obrazy, šperky a peniaze. V prípade, ak poručiteľ nejakú časť majetku v závete neoznačí a neurčí žiadneho dediča, tak takýto majetok sa bude dediť podľa zákona. Takže ak napríklad vdova odkáže v závete nehnuteľnosť dcére a financie a chatu synovi, ale auto v závete neuvedie, tak ho zdedia obaja potomkovia. Ak nie sú podiely určené, platí, že podiely sú rovnaké.

O svojom majetku ale nemôže človek rozhodnúť neobmedzene. Občiansky zákonník pripomína existenciu takzvaných neopomenuteľných dedičov, ktorými sú deti (prípadne vnuci či pravnuci). Nezáleží pritom na tom, či sa narodili v manželstve, alebo mimo neho. Maloleté deti podľa tohto princípu získajú celý svoj podiel, na ktorý majú podľa zákona právo, a plnoletí polovicu svojho zákonného podielu. Deti sa však musia do troch rokov od chvíle, keď sa o smrti dozvedeli, o svoje práva prihlásiť. Urobia to tak, že u notára podajú námietku proti platnosti závetu.

zmluva, závet, dedičské konanie Čítajte viac Ako zabrániť hádkam o majetok

Takisto akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Nesmú v ňom teda byť žiadne podmienky, nie je možné dedičstvo spojiť s nejakou povinnosťou. V praxi to znamená, že nemôžete v testamente uviesť napríklad: „Odkazujem synovi byt, ale len v prípade, že v ňom bude bývať a dvadsať rokov ho nepredá.“ Keby niekto také podmienky do závetu napísal, tak sa na to nahliada tak, akoby tam neboli. V závete nesmú byť žiadne podmienky, nie je možné dedičstvo spojiť s nejakou povinnosťou, slovenské právo to neuznáva. V praxi to znamená, že závetca nemôže v poslednej vôli uviesť napríklad: „Odkazujem vnučke môj rodinný dom, ale len v prípade, že v ňom bude bývať a desať rokov túto nehnuteľnosť nepredá.“

kolegovia, právnici, čítanie, zákon Čítajte viac Poznáte pravidlá dedenia?

Zásadný vplyv na platnosť dokumentu má dátum a podpis, ak v listine nie sú uvedené deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, tak je takto spísaná posledná vôľa neplatná. Takisto platí, že spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Zabúdať by ste nemali ani na to, že vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. V takomto prípade ale nie je potrebné mať závet podpísaný svedkami. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný. Závet môže poručiteľ kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. Ak je viac závetov, vždy je platný len tá posledný podľa dátumu. Každý vlastnoručne napísaný závet sa dá teda kedykoľvek zmeniť, pričom platí, že novší závet ruší ten skôr napísaný, a to v rozsahu, v akom starý závet nemôže obstáť pri novom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy