Ako sa platí pokuta za dopravný priestupok? Výhodné je zaplatiť rýchlo, ušetríte dosť peňazí

Dostali ste pokutu? Prinášame vám návod, ako ju čo najľahšie zaplatiť.

03.09.2023 06:00
peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Údaje potrebné na zaplatenie pokuty:

IBAN: SK44 8180 000­0 0070 0045 8­734,

variabilný symbol (uvedený v konkrétnom rozkaze),

konštantný symbol: 0558,

(SWIFT) BIC: SPSRSKBA,

banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika,

príjemca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika.

  • Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty budú na vyššie uvedený bankový účet pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške (zákon o cestnej premávke).
  • Polícia zároveň upozorňuje na dôsledné používanie variabilného symbolu, ktorý je uvedený v rozkaze! Bez zadania správneho variabilného symbolu nemusí byť platba identifikovaná a správne spárovaná s predpisom (budete figurovať stále ako dlžník). Ak platba nebude identifikovaná, nebude vám musieť byť uznaná možnosť úhrady zníženej (2/3) sadzby pokuty za rýchlu platbu.
polícia, meranie rýchlosti, radar, dopravná polícia, vodiči, šoféri Čítajte viac Musí vám polícia dokázať, že ste urobili dopravný priestupok? Môžu policajti vaše dôkazy, že ste nevinný, odmietnuť?

Výhody rýchlej platby

1. Okamžité zaplatenie pokuty – nižšia pokuta

Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu budú na bankový účet pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

2. Zaplatenie pokuty v stanovenej lehote – celá výška pokuty

Po uplynutí lehoty 15 dní odo dňa doručenia sa rozkaz stáva právoplatným (ak bol podaný odpor, ktorý nebol odmietnutý, pokuta sa neuhrádza), pokutu v celej výške je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dní po dátume právoplatnosti rozkazu.

3. Nezaplatenie pokuty v stanovenej lehote – celá výška pokuty s navýšením

Ak uložená pokuta nebude zaplatená do termínu splatnosti, na jej vymoženie sa vykonajú opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Celá výška pokuty sa tak nepriamo navýši o náklady na jej vymoženie.

4. Zadržanie evidenčného dokladu od vozidla a tabuľky s evidenčným čís­lom

Ak pokutu aj napriek uvedenému neuhradíte a policajt vaše vozidlo pri ďalšej jazde zastaví, je oprávnený aktuálnemu vodičovi zadržať evidenčný doklad od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom a zakázať mu tak ďalšiu jazdu s vozidlom. Doklad a tabuľka bude vrátená až po preukázateľnom uhradení pokuty v celej výške.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #pokuty za dopravné priestupky #dopravné priestupky