Nemáte z čoho zaplatiť domov dôchodcov? Deti majú povinnosť ho doplácať

Domov dôchodcov aj za 1 500 eur. Nájdu sa však aj za 500 eur. Pomáha štát dôchodcom s financovaním pobytu v zariadení?

05.10.2023 06:00
dôchodci, právnik, invalidita, Foto:
Ilustračné foto.
debata (28)

Prvým krokom pri výbere vhodného zariadenia je včasná úvaha. Seniori by mali zhodnotiť stav svojej rodiny a zvážiť, či sa ich deti budú môcť o nich postarať v ich starobe. Ak je rodina funkčná a ochotná pomáhať, môže senior zostať doma s pomocou opatrovateľskej služby. Na opatrovanie štát ponúka príspevok. No ak to nie je možné alebo ak je senior už imobilný, bude potrebovať zariadenie, kde sa o neho postarajú. Zuzana Bartovičová, riaditeľka Domu tretieho veku v Bratislave, odporúča podať žiadosť čo najskôr, pretože čakacia doba môže byť dlhá.

Kedy je teda ten správny čas začať uvažovať o domove dôchodcov? Je to individuálna otázka, ktorá závisí od konkrétnej situácie. Dôležité je zohľadniť zdravotný stav seniora a schopnosť rodiny poskytnúť starostlivosť. Niektorí klienti podávajú žiadosť podľa zdravotného stavu a môžu sa rozhodnúť podať žiadosť až o niekoľko rokov neskôr, podľa toho, ako sa ich zdravotný stav vyvíja. Dôležité je, že klient je prijatý až vtedy, keď je voľné miesto.

Riaditeľka Domu tretieho veku Zuzana Bartovičová uvádza, že samotný senior nedostane pomoc od štátu, platí svojím príjmom, teda dôchodkom, ak mu dôchodok nestačí na zaplatenie úhrady, deti sú povinné v zmysle zákona o rodine doplácať na rodiča.

Vyživovaciu povinnosť detí k rodičom upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 66: „Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“

Podľa § 67 ods. 1: „Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.“

Na samotné zariadenie prispieva štát cez MPSVaR SR, na každého klienta podľa stupňa odkázanosti a na počet kapacity. Plus prispieva magistrát hlavného mesta, ak je zariadenie rozpočtová organizácia. Klient si môže vybaviť na úrade práce príspevok na taxi, ostatné príspevky nedostáva, pretože už poberá jednu sociálnu službu. Ak klient nemá rodinu a nemá dostatok príjmu na zaplatenie úhrady, vzniká mu nedoplatok, ktorý sa v prípade úmrtia rieši v dedičskom konaní.

dôchoca, invalid, vozíčkar Čítajte viac Opatrujete príbuzného doma? Takéto príspevky môžete dostať a to aj keď ste v dôchodku

Aké podmienky musia seniori spĺňať, aby sa mohli dostať do domova dôchodcov? Samotný proces sa začína na sociálnom oddelení mestskej časti, kde má senior trvalý pobyt. Je potrebné mať priznaný aspoň IV., V. alebo VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu a splniť dôchodkový vek. Ďalej je nutné vyplniť potrebné formuláre v samotnom zariadení a čakať na voľné miesto.

Dôchodcovia však nedostávajú priamu pomoc od štátu, ale platia za svoje ubytovanie a služby zo svojich príjmov, vrátane dôchodku. Ak dôchodok nestačí na úhradu nákladov, zákon ukladá povinnosť deťom finančne prispievať na rodiča. Štát prispieva na zariadenie prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to podľa stupňa odkázanosti a kapacity zariadenia. Mestá tiež môžu prispievať, ak je zariadenie verejnou inštitúciou.

V zariadeniach majú seniori príležitosť nájsť spoločnosť rovesníkov a zúčastňovať sa na rôznych aktivitách. Tieto môžu zahŕňať tréning pamäti, cvičenie, kultúrne a umelecké aktivity, výlety a mnoho ďalších. Okrem toho majú k dispozícii opatrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť, sociálne poradenstvo a iné služby. Dôležité je, že všetky aktivity sú dobrovoľné a klient si môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje, vysvetľuje Bartovičová.

Ceny za ubytovanie v domovoch dôchodcov sa líšia podľa toho, či ide o verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. U neverejných poskytovateľov môžu byť ceny vyššie, často okolo 1 000 až 1 500 eur. Verejné zariadenia sa pohybujú v cenovom rozpätí okolo 500 eur. Samozrejme, konečná cena závisí od finančnej situácie klienta a toho, čo si môže dovoliť.

Ako nájsť domov dôchodcov?

Dnes sa to nazýva zariadenie pre seniorov, ktoré je zakotvené v zmysle zákona o sociálnych službách, nie domov dôchodcov, nájsť si takéto zariadenie môžu občania podľa toho, kde by chceli dožiť v starobe – napríklad v lokalite, kde bývali doteraz, blízko detí a podobne. Hľadať môžu na internete oni alebo deti, môžu mať informácie od známych, pýtať sa na magistráte na sociálnom oddelení, na mestských častiach v každej časti Bratislavy alebo ak vedia o niektorom zariadení priamo tam, odpovedala riaditeľka Domu tretieho veku, ktorý sa nachádza v Bratislave, Zuzana Bartovičová.

Ďalej Bartovičová radí seniorom, kedy by mali začať hľadať zariadenie sociálnych služieb. A to najmä v tom prípade, ak má občan rodinu funkčnú respektíve nefunkčnú, či sa dokážu ak má deti postarať a hlavne dokedy, keď je už imobilný. „Ak si vie ešte občan vybaviť domov opatrovateľskú službu, ak nemá deti, vtedy je zase iná situácia. Určite by mal senior včas rozmýšľať, ako chce stráviť starobu, a včas si podať žiadosť do zariadenia,“ vysvetľuje riaditeľka. Dodáva, že v hlavnom meste existujú aj také zariadenia, ktoré majú aj garsónky, kde môže klient bývať a je samostatný – tak ako v bytovke. Alebo prísť do zariadenia, keď je už odkázaný na rodinu, ale deti pracujú.

V Dome tretieho veku však radia seniorom a ich rodinným príslušníkom včas si podať žiadosť, pretože je veľa čakateľov, ale ak má senior možnosť čo najdlhšie zostať doma v prirodzenom prostredí, poprípade s pomocou opatrovateľky a detí, taktiež radia zostať čo najdlhšie doma. Podať si však žiadosť senior môže a nemusí nastúpiť hneď, môže nástup odkladať aj 2–3 roky, podľa zdravotného stavu. Klient je prijatý, keď je voľné miesto.

Stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby, ktorým sa určuje rozsah odkázanosti v hodinách za deň:

  • I. stupeň – 0 hodín
  • II. stupeň – 2–4 hodiny
  • III. stupeň – 4–6 hodín
  • IV. stupeň – 6–8 hodín
  • V. stupeň – 8–12 hodín
  • VI. stupeň – 12 a viac hodín.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #domov dôchodcov