Ako sa dedí majetok v rodinnej firme? Pravidlá delenia majetku medzi súrodencami nie sú vždy spravodlivé.

Medzigeneračnému prechodu podielov v rodinnej firme chýba u nás tradícia. Nepripravený prechod môže ohroziť nielen firmu, ale aj rodinu. Preto je dobré, ak proces prechodu rieši zakladateľ firmy včas a otvorene.

23.12.2023 06:00
ženy, zamestnankyne, maliarka, práca, rodina Foto:
Ilustračné foto.
debata

To, ako je proces dedenia podielov v rodinnej firme vopred pripravený alebo nepripravený, zásadným spôsobom ovplyvní celý ďalší chod firmy.

„Dedičské konanie sa dá považovať za zásadnú zmenu. Ak má rodina viac detí, ak sú rozbehané po svete, sú medzi nimi veľké vekové rozdiely a podobne, potom stojí za zváženie nastavenie štruktúry tak, aby budúce generácie majetok nededili, ale aby ho výlučne spravovali a mali z neho plnohodnotný úžitok,“ vysvetlil Milan Černák, managing partner poradenskej spoločnosti RSM SK.

Dodal však, že ak je rodina jednoduchá, teda má jedného-dvoch potomkov, môže byť takéto riešenie zbytočne robustné.

Keď sú dedičstvom najmä dlhy alebo pasíva prevyšujú aktíva, dediči majú právo zrieknuť sa majetku.

Zakladateľ firmy, respektíve majiteľ podielu, ktorý má po jeho smrti prejsť na ďalších členov rodiny, by sa mal na túto situáciu vopred pripraviť aj tak, že zváži, či dieťa javí záujem podieľať sa na fungovaní firmy. „Ak áno, potom je dôležité rozumne nastaviť spravodlivé pravidlá medzi súrodencami tak, aby nevznikli zbytočné konfrontácie,“ hovorí Milan Černák.

Dedičstvo Čítajte viac Musia po vás vždy dediť deti alebo môže dostať dedičstvo aj cudzí človek? Je to na vás

Rodinný holding chráni majetok

„Ak rodina disponuje obchodnými podielmi vo viacerých spoločnostiach, vlastní finančný majetok, nehnuteľnosti a podobne, potom bude svoj majetok konsolidovať odlišne ako rodina, ktorá má štruktúru svojho majetku koncentrovanú do jednej firmy,“ vysvetľuje odborník. „Samotná konsolidácia majetku do rodinného holdingu dokáže rodine pomôcť zachovať si vplyv na svoj majetok a prostredníctvom vplyvu ho ochrániť.“

Bez dane áno, ale s podmienkou

Podľa slovenského zákona o dani z príjmov je príjem z dedičstva oslobodený od dane. To znamená, že ak nadobudnete majetok dedením podľa Občianskeho zákonníka, nemusíte ho uvádzať v daňovom priznaní ani z neho platiť daň.

„Toto oslobodenie sa však vzťahuje len na okamih nadobudnutia majetku dedením. Ak sa rozhodnete tento majetok neskôr predať alebo darovať ďalej, môže vzniknúť povinnosť zaplatiť daň z príjmu z predaja alebo darovania,“ upozorňuje Milan Černák.

Prevod majetku pred dedením

„Ak chce majiteľ rodinnej firmy upraviť prevod jej majetku pred dedením, má k dispozícii dve možnosti, a to darovanie alebo zámennú zmluvu. Každá z nich má svoje špecifiká,“ upozorňuje Milan Černák.

  • Darovanie: Je to dobrovoľný prevod vlastníctva bezplatne. Môžete darovať majetok za života alebo pre prípad smrti. Výhodou darovania je, že nemusíte platiť daň z príjmu z darovania. Nevýhodou je, že darovaný majetok sa započítava do dedičského podielu darovaného a môže byť napadnutý ostatnými dedičmi.
  • Zámenná zmluva: Zámenná zmluva je dohoda o výmene majetku medzi dvomi stranami. Majetok sa takouto výmennou zmluvou môže vymeniť len za života. Výhodou zámennej zmluvy je, že môže vyrovnať dedičské podiely medzi dedičmi. Nevýhodou je, že ak je hodnota zamieňaného majetku rozdielna, môže vzniknúť daňová povinnosť.
poradňa, muž, žena, dedenie Čítajte viac Môžete dediť po partnerovi, ak nie ste manželia? Kto dostane jeho majetok? Pozrite si príklady, kedy máte nárok dediť a kedy nie

Majetku sa môžete aj zrieknuť

Dediči majú právo majetku sa zrieknuť, čo je však možné len po smrti poručiteľa. Toto riešenie môže byť vhodné vtedy, kedy by mal dedič zdediť najmä dlhy, respektíve keď pasíva prevyšujú aktíva. Výhodou zrieknutia sa dedičstva je, že sa vyhnete daňovým povinnostiam spojeným s nadobudnutím a prevodom majetku. Nevýhodou je, že zrieknutie sa dedičstva je nezvratné a stratíte nárok na dedičstvo.

Pri medzigeneračnom presune treba okrem majetku a jeho hodnoty myslieť aj na to, že tento presun určite vníma aj konkurencia a pokiaľ presun rodinnú firmu (dočasne) oslabí, môže to využiť vo svoj prospech.

Kedy sa zo zdedeného majetku neplatí daň

  • Ak ste nadobudli majetok dedením v priamom rade (napr. po rodičoch, deťoch, starých rodičoch, vnukoch) alebo po manželovi, alebo manželke, môžete ho predať bez dane, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia toho majetku do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).
  • Ak ste nadobudli majetok dedením v nepriamom rade (napr. po sestre, bratovi, ujovi), môžete ho predať bez dane až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia tohto majetku do vlastníctva.
  • Ak ste nadobudli majetok darovaním, môžete ho predať bez dane po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia.
  • Ak ste darovali nehnuteľnosť, nemusíte platiť daň z príjmu z darovania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #rodinné podnikanie #dedenie #rodinné firmy