900 eur pre otcov? Kto má nárok na otcovské a ako treba o tento príspevok požiadať?

Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

02.02.2024 06:00
UP Otcovské Foto:
Otcovia si môžu materské rozdeliť na otcovské a materské
debata

Mám nárok na otcovské?

Nárok na otcovské má otec dieťaťa:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Aké podmienky musím splniť?

Nárok na otcovské sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na jeho poskytnutie. Týmto dňom je deň, od ktorého žiadate o priznanie otcovského v období od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa (tzv. 6-týždňové podporné obdobie).

Toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Podmienky na splnenie

 • ste osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť,
 • ste nemocensky poistený alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie otcovského,
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Ktoré obdobie sa započítava?

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
 • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeravací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že sa nedosahoval príjem. Tu platí výnimka v mesiacoch, ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, a to napríklad ak bol práce neschopný.

Ak ste zamestnancom: nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie poskytovania otcovského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu), zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,

ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba a máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (pozri Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie). U zamestnanca sa táto podmienka nesleduje.

Otcovia si môžu materské rozdeliť na otcovské a materské

Po dvojtýždňovom poberaní dávky otcovské môžu otcovia poberať aj dávku materské.

Na čerpanie materského pre to isté dieťa po poberaní otcovského zostane otcom v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa.

Dávka materské sa pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (otcovské), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Ak si otec nárok na otcovské neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období mal nárok na otcovské.

UP rodičia Čítajte viac Veľký prehľad príspevkov na deti od štátu. Na čo všetko majú rodičia nárok a v akej výške?

Otec, čerpajúci 14 dní otcovskej dovolenky, môže dostať maximálne v tomto roku 900,34 eura. Denný vymeriavací základ vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Výška otcovského tak nemôže byť vyššia ako približne 64,31 eura.

Ako požiadam o otcovské?

1. krok: O dávku požiadate podaním Žiadosti iného poistenca o materské 2. krok: Vyplňte a podpíšte Vyhlásenie poistenca 3. krok: Ak ste zamestnanec, žiadosť predložte zamestnávateľovi 4. krok: Ak ste otec dieťaťa a žiadate o predĺženie 6 týždňového podporného obdobia o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, k žiadosti priložte potvrdenie o období hospitalizácie dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (lekárska správa/lekárske potvrdenie). 5. krok: Žiadosť doručíte do Sociálnej poisťovne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičia #Oteckovia #otcovské