Minimálny dôchodok za roky práce alebo dávka v núdzi

Od januára nastala zmena v zákone o sociálnom poistení, podľa ktorej zostali sumy minimálnej penzie na úrovni súm z roku 2020. Zároveň parlament prijal opätovný návrat k podmienkam kvalifikovaných rokov aj zárobkov minimálne na úrovni 24 percent priemernej mzdy.

, 20.04.2021 06:00
seniori, kalkulačka, papiere, zmluva, peniaze Foto:
Naďalej platí, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti.
debata (24)

Poberateľ penzijného minima, ktorého dôchodok bol aj po januárovej valorizácii nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, dostáva teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ penziu v nezmenenej sume.

„Od januára ďalej nová zákonná úprava umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované,“ uvádza sa v správe Sociálnej poisťovne. Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 % z priemernej mzdy, teda necelých 274 eur.

Suma minimálneho dôchodku za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je tak aj naďalej 334,30 eura mesačne. „K opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku je dôvodné pristúpiť až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura,“ priblížilo ministerstvo práce. A vyzerá to tak, že sumy penzijného minima budú zmrazené najbližších dvanásť rokov.

seniori, manželia, úsmev, príroda, objatie, relax, oddych Čítajte viac Predčasný dôchodok: Len ak splníte štyri podmienky naraz

„Ministerstvo práce navrhlo zmrazenie nominálnych súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020 z dôvodu zavedenia spravodlivosti a úpravy podmienok poskytovania minimálneho dôchodku a jeho spravodlivej valorizácie. Nie je fér, aby dôchodcovia, ktorí pracovali menej, mali vyšší dôchodok ako tí, ktorí odpracovali viac rokov. Rovnako by bolo nespravodlivé, ak by sa jednej skupine dvíhal dôchodok oveľa rýchlejšie ako druhej. Preto rezort práce navrhuje valorizáciu minimálnych dôchodkov podľa výpočtu od životného minima,“ uviedla Michaela Slivková Kirňaková z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

Naďalej platí, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti.

Ak však človek nemá odpracovaných aspoň tridsať kvalifikovaných rokov, na dávku v núdzi je po odchode do penzie odkázaný aj naďalej. Ak je jeho dôchodok nižší ako životné minimum. To je ešte do konca júna 214,83 eura. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nim však od januára vzrástli o 2,2 %. Dávka pre jednotlivca sa zvýšila o 1,50 eura na 67,80 eura. Ochranný príspevok k dávke v hmotnej núdzi dôchodcu šiel nahor o 1,50 eura na 69,40 eura. Príspevok na bývanie pre domácnosť s jedným členom stúpol o 1,30 eura na 58,50 eura a pre viacčlennú domácnosť o 2 eurá na 93,40 eura.

Krátenie minimálneho dôchodku sa zruší

Krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku sa zruší. Novela zákona o sociálnom poistení reflektuje na minuloročné zistenia Ústavného súdu SR, ktorý upozornil, že krátenie nie je v súlade s ústavou.

Dôvodom zrušenia krátenia minimálnych dôchodkov starobných dôchodcov má byť podľa ministerstva práce postavenie sporiteľa starobných dôchodcov v systéme starobného dôchodkového sporenia a v tejto súvislosti aj zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so sporiteľmi poberateľmi starobného a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z dôchodkového poistenia (prvý pilier) pri posudzovaní celkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku.

Ako vysvetlil rezort, v právnej úprave, ktorou sa v roku 2015 zavádzal minimálny dôchodok, sa v súlade s jeho účelom – predchádzanie tomu, aby sa dôchodca ocitol v hmotnej núdzi – pôvodne navrhovalo, aby priznanie nároku na minimálnu penziu bolo starobným alebo invalidným dôchodcom po dovŕšení dôchodkového veku podmienené tým, že poistencovi, ktorý je sporiteľ, musia byť vyplácané tie dôchodky, na výplatu ktorých splnil podmienky ustanovené zákonom v systéme starobného dôchodkového sporenia. Pritom do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok sa mal zahrnúť akýkoľvek priamy dôchodkový príjem z druhého piliera.

Tento paragraf sa však zmenil tak, aby sa suma minimálneho dôchodku poberateľovi starobného dôchodku, ktorý bol sporiteľ, znížila, a to podľa rovnakých zásad, ako sa poistencovi sporiteľovi znižuje starobný dôchodok z prvého piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

„Dôvodom zníženia starobného dôchodku sporiteľa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení je skutočnosť, že do základného fondu starobného poistenia sa neplatí plná sadzba poistného na starobné poistenie, pretože časť sa platí vo forme povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“ vysvetlil rezort.

Po novom sa podľa novely zákona do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahrnie aj starobný a predčasný dôchodok z druhého piliera. Podľa rezortu to zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku.

TASR

© Autorské práva vyhradené

24 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #dávka v núdzi
Flowers