Dôchodkový systém: Penzijný vek, žiadosť o penziu

Odpovedáme na vaše otázky súvisiace s dovŕšením dôchodkového veku, kompenzáciou penzie a žiadosťou o dôchodok. Možno ju vziať späť?

, 16.08.2021 08:00
muž, senior, rozmýšľanie, zamyslený, otázky,... Foto:
Ak som pracoval len ako zamestnanec, nemá všetky údaje o mne Sociálna poisťovňa v databáze? Ako si to môžem overiť?
debata (1)

Narodila som sa v roku 1958 a vychovala jedno dieťa. Patrí mi kompenzácia dôchodku?

Najmä ženám (ale aj mužom), ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965 a v minulosti im podľa vtedy platného zákona nebola zohľadnená výchova detí pri znížení dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa postupne vypláca kompenzáciu. Pravidlá spôsobu kompenzácie a okruh poistencov stanovuje zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. januára 2021 nanovo definoval určovanie dôchodkového veku. Kompenzáciu možno priznať iba tým, ktorým sa podľa novej právnej úpravy dôchodkový vek zmenil. Niektorým ženám sa však nezmenil. Ide o ženy narodené v rokoch: 1957 – 1958, ktoré vychovali tri a viac detí, 1959 – 1963, ktoré vychovali päť a viac detí. Zároveň platí, že nárok na kompenzáciu má len ten poistenec, ktorý by novo určený vek bol dosiahol pred 1. januárom 2021, teda v období, keď mu v tom čase účinný zákon určoval neskorší vek odchodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek až po 31. decembri 2020, už do dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, ktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon im preto nepriznáva nárok na kompenzáciu. Tým, ktorým kompenzácia patrí, ju Sociálna poisťovňa priznáva automaticky, netreba o nič žiadať.

Váš dôchodkový vek bol podľa zákona účinného do 31. decembra 2020 62 rokov a 7 mesiacov a dovŕšili ste ho 15. januára 2021, od 1. januára 2021 je to 62 rokov a 2 mesiace, a tak by ste penzijný vek dovŕšili 15. augusta 2020. Novo určený dôchodkový vek ste dosiahli pred 1. januárom 2021, preto vám zákon stanovuje dôchodkový vek 1. január 2021 a priznáva nárok na kompenzáciu za to, že ste nemohli využiť skoršie priznanie dôchodku (už od 15. augusta 2020).

Narodila som sa 6. 3. 1960 a vychovala som 3 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Dôchodkový vek dovŕšite 6. septembra tohto roku vo veku 61 rokov a šesť mesiacov. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka tých žien, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. 12. 1961), a ani na tých poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórie funkcií.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Narodil som sa 12. 12. 1956. Dovŕšením dôchodkového veku 62 rokov som nepožiadal o starobný dôchodok. Ak oň požiadam v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. Dôchodkový vek ste dovŕšili 30. apríla 2019. O dôchodok môžete požiadať spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku.

Aké základné podmienky na priznanie starobného dôchodku musím splniť?

V prvom rade musíte dovŕšiť dôchodkový vek. Od roku 2020 je dôchodkový vek určený podľa tabuľky, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Platí ústavný strop 64 rokov, pričom ten sa môže u žien znížiť o pol roka za každé vychované dieťa (najviac o 18 mesiacov za tri deti a viac). Možno ho znížiť aj mužovi, ak sa výchova dieťaťa nezohľadnila matke. Dôchodkový vek si možno vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorú nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať aj tí, ktorí pracovali v tzv. zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa im nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórie funkcií. Druhou podmienkou je potreba mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia. Aj tu platí jedna výnimka – poistencovi, ktorý nezískal na Slovensku aspoň 15 rokov poistenia, ale pracoval aj v krajinách EÚ alebo tzv. zmluvných krajinách, sa pre nárok na dôchodok (nie pre výpočet dôchodku) započíta aj obdobie poistenia v zahraničí.

Čo predchádza vyplateniu prvého starobného dôchodku?

Výplate prvého starobného dôchodku predchádza podanie žiadosti o dôchodok. Poistenec v dôchodkovom veku sa najskôr objedná v pobočke Sociálnej poisťovne podľa svojho trvalého pobytu na spísanie žiadosti (ak zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu). V štandardných podmienkach si termín spísania žiadosti možno objednať tromi spôsobmi – elektronicky cez rezervačný systém, telefonicky alebo osobne priamo v pobočke, resp. telefonicky cez Informačno-poradenské centrum na bezplatnej linke 0800 123 123. Nas­leduje posúdenie žiadosti – či poistenec vôbec spĺňa zákonné podmienky na priznanie dôchodku, či má dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia (aspoň 15 rokov pri starobnom dôchodku) a z akých vymeriavacích základov odvádzal poistné.

žena, dôchodkyňa, založené ruky Čítajte viac Aké sú povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok?

Môžem sa na spísanie žiadosti o dôchodok objednať aj elektronicky?

Áno, poistenci Sociálnej poisťovne môžu využiť aj tento jednoduchý, bezplatný a pohodlný spôsob, ako si objednať termín a vybaviť svoje záležitosti bez čakania. Rezervačný systém možno využiť cez webovú stránku Sociálnej poisťovne kliknutím na linku Objednajte si termín návštevy v pobočke. Obsluha je jednoduchá: najprv si vyberiete agendu (Žiadosť o starobný dôchodok), následne zadáte názov obce (trvalé bydlisko) a dozviete sa najbližšie pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Následne si určíte dátum a presný čas a systém vám e-mailom potvrdí termín návštevy pobočky. Tento potvrdzujúci e-mail obsahuje aj meno konkrétneho zamestnanca a jeho e-mailový a telefonický kontakt spolu s informáciou o tom, aké doklady si máte priniesť.

Ak som pracoval len ako zamestnanec, nemá všetky údaje o mne Sociálna poisťovňa v databáze? Ako si to môžem overiť?

Či ide o zamestnanca alebo živnostníka, pre všetkých platia rovnaké pravidlá. Údaje si možno overiť cez individuálny účet poistenca, tam sú všetky informácie a obdobia, ktoré o poistencoch vedie Sociálna poisťovňa. O výpis z účtu môžete požiadať aj počas pracovného života osobne, písomne listom alebo e-mailom – alebo aj telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123 a dostanete ho na vašu poštovú adresu. Alebo máte možnosť zriadiť si k nemu v pobočke bezplatne na počkanie elektronický on-line prístup cez tzv. GRID kartu. A potom si môžete každý rok údaje o vašich zamestnaniach a vymeriavacích základoch kontrolovať aj sami, pohodlne z domu. Údaje sa aktualizujú raz ročne po 30. apríli. V tejto databáze sa nachádzajú informácie od roku 2004. Informácie do roku 2003 si treba vyžiadať a Sociálna poisťovňa ich poistencovi zašle v papierovej forme.

Môžem o starobný dôchodok požiadať spätne?

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od podania žiadosti, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad, ak ste dôchodkový vek dovŕšili v roku 2015 a o penziu požiadate v roku 2021 so spätnou platnosťou, bude vám vyplatený iba od roku 2019 (čiže najviac tri roky spätne).

Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať dôchodok, stačí, ak napíše ústrediu SP list. Uvedie v ňom svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo a adresu). Z listu musí jednoznačne vyplývať, že berie svoju žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môže do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

žena, dôchodkyňa, prasiatko, šetrenie, sporenie Čítajte viac Narodili ste sa v rokoch 1957 až 1965? Dostanete kompenzáciu k penzii

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #dôchodkový systém
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy