Museli ste ísť do penzie neskôr? Štát vás finančne odškodní

Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, dostávajú finančnú kompenzáciu. Ide predovšetkým o ženy od roku narodenia 1957. Sociálna poisťovňa vypláca kompenzáciu automaticky, netreba o ňu žiadať.

, 26.08.2021 06:00
žena, dôchodkyňa, výhra, peniaze, bankovky, radosť Foto:
Spôsoby kompenzácie sú rôzne, podľa toho, do akej kategórie poistenec spadá, a určuje to zákon o sociálnom poistení.
debata (7)

Najmä ženám, ale aj mužom, ktorí sa narodili v rokoch 1957 až 1965 a v minulosti im podľa vtedy platného zákona nebola zohľadnená výchova detí pri znížení dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa postupne vypláca kompenzáciu. Pravidlá spôsobu kompenzácie a okruh poistencov stanovuje zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. januára 2021 nanovo definoval určovanie dôchodkového veku.

„Kompenzáciu možno priznať iba tým, ktorým sa podľa novej právnej úpravy dôchodkový vek zmenil. Niektorým ženám sa však nezmenil. Ide o ženy narodené v rokoch 1957 a 1958, ktoré vychovali tri a viac detí, 1959 až 1963, ktoré vychovali päť a viac detí. Zároveň platí, že nárok na kompenzáciu má len ten poistenec, ktorý by novourčený vek bol dosiahol pred 1. januárom 2021, teda v období, keď mu v tom čase účinný zákon určoval neskorší vek odchodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek až po 31. decembri 2020, už do dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, ktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon im preto nepriznáva nárok na kompenzáciu. Tým, ktorým kompenzácia patrí, ju Sociálna poisťovňa priznáva automaticky, netreba o nič žiadať,“ priblížila podmienky hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

„V súčasnosti evidujeme, že kompenzácia sa týka zatiaľ približne 53 000 ľudí. Toto číslo sa však môže ešte zvýšiť, pretože poistenci, ktorých sa kompenzácia týka, žiadajú o priznanie dôchodku ešte aj v súčasnosti. Ich počet nie je možné odhadnúť,“ konštatovala.

dôchodkyňa, penzistka, seniorka, žena, babka, stará mama, Čítajte viac Ľudia, ktorí boli diskriminovaní pre neskorší odchod do penzie, dostali odškodné

Spôsoby kompenzácie sú rôzne, podľa toho, do akej kategórie poistenec spadá, a určuje to zákon o sociálnom poistení. „Vo všeobecnosti možno povedať, že pri kompenzáciách ide najmä o ženy matky, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965. Dotknutým ročníkom sa dôchodok upravuje podľa ich konkrétnej životnej situácie – podľa tohto, kedy dovŕšili dôchodkový vek a kedy o dôchodok požiadali. To sa im premietne aj do výšky dôchodku, respektíve do kompenzácie, ktorá môže mať aj formu jednorazového doplatku,“ hovorí Dvoráková.

Nová práva úprava o dôchodkovom veku týchto žien, ktorá nadobudla účinnosť od januára tohto roka, delí tieto ženy na tri skupiny. Prvú skupinu tvoria ženy, ktoré dovŕšili dôchodkový vek až po 31. 12. 2020, a teda ešte o dôchodok buď nepožiadali, alebo požiadali až v tomto roku. Nárok na dôchodok a ich dôchodkový vek sa im už zohľadňuje „po novom“ pri priznaní dôchodku, teda podľa poslednej novely zákona, ktorá im oproti dovtedajšej legislatíve dôchodkový vek už znížila. Tejto skupine žien nepatrí žiadna ďalšia iná kompenzácia – neboli „ukrátené“, naopak, pôjdu do dôchodku skôr ako podľa starej právnej úpravy – na rozdiel od žien, ktoré odišli do dôchodku v minulých rokoch neskôr, ako by mohli podľa súčasne platného zákona.

Druhá skupina žien sú tie, ktoré by dôchodkový vek podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2020 dovŕšili až po 31. 12. 2020, ale podľa zákona, ktorý dôchodkový vek znižuje, by dôchodkový vek dovŕšili ešte pred 1. januárom tohto roka. Týmto ženám zákon stanovil dovŕšenie dôchodkového veku na 1. 1. 2021. Dôchodok im Sociálna poisťovňa prizná odo dňa, ktorý si sama poistenka zvolí, spolu s kompenzáciou prislúchajúcou podľa dátumu priznania – a pre tieto ženy novela zákona stanovuje dve možnosti kompenzácie – buď dostanú jednorazový doplatok k dôchodku, alebo im bude starobný dôchodok zvýšený za obdobie dôchodkového poistenia – ako keby pracovali po dovŕšení dôchodkového veku bez poberania dôchodku.

seniori, manželia, papiere, sústredenie, čítanie Čítajte aj Otázky a odpovede o dôchodku: Deti a vek odchodu

Tretia skupina žien sú tie, ktoré už mali pred 1. 1. 2021 priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Týmto ženám patrí tiež kompenzácia vo forme jednorazového doplatku, ak poberajú starobný dôchodok, ak dostávajú predčasnú penziu, tak sa im suma dôchodku zvyšuje o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy predčasného dôchodku za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2020 a právnej úpravy účinnej od 1. 1. 2021. O tejto kompenzácii je Sociálna poisťovňa zo zákona povinná rozhodnúť do 31. 12. 2022.

„Výška kompenzácie je výsostne individuálna, závisí od konkrétnej životnej situácie poistenca. Evidujeme najvyššiu sumu jednorazového doplatku 16 202,40 eura, priemernú približne 1 600 eur a najnižšiu 1,80 eura. Najvyššia a najnižšia výška je extrémne ojedinelá,“ dodala Zuzana Dvoráková.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #odchod do dôchodku #dôchodkový vek #kompenzácia #dôchodok žien