Pracujúci penzisti nemusia vždy platiť odvody. Kedy dostanú celú zarobenú sumu?

Penzisti pracujúci na dohodu nemusia vždy platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V niektorých prípadoch nemusia platiť odvody vôbec alebo nie z celej zarobenej sumy. Uplatniť si môžu takzvanú odvodovú úľavu.

21.03.2022 08:00
dôchodca, práca, predavač Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Výnimka sa týka dôchodcu so:

  • starobným dôchodkom
  • predčasným starobným dôchodkom
  • invalidným dôchodkom
  • výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
  • invalidným výsluhovým dôchodkom
  • ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).
muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte viac Chcete vyšší invalidný dôchodok? Pozor! Môžete oň aj prísť

Vďaka odvodovej úľave môže teda pracovať na dohodu aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku – môže poberať penziu a zároveň pracovať na dohodu.

Tento dôchodca si môže uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

V prípade, ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu-dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak penzista za mesiac zarobil 500 eur, zaplatí odvody len zo sumy 300 eur.

Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca-dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca-dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

dôchodcovia Čítajte viac Ďalších 10 otázok o dôchodkoch, ktoré kladiete najčastejšie

Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa. Ak penzista uzatvorí novú dohodu a chce, aby bola od začiatku odvodovo zvýhodnená, musí si úľavu uplatniť najneskôr v prvý deň platnosti tejto dohody. Napríklad, že ak by niekto začínal pracovať od 11. marca, môže si úľavu uplatniť buď pred týmto termínom, alebo najneskôr 11. marca. Ak by dôchodca začal pracovať 11. marca a odvodovú úľavu si uplatní v pondelok 14. marca, z výplaty za marec mu zamestnávateľ strhne odvody v plnej výške a na odvodoch ušetrí až v aprílovej výplate mzdy.

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Pozor ale, pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody. Dôchodca-živnostník alebo iná SZČO, ktorá po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z vybraných dohôd, výnimku z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si už uplatniť môže.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #odvodová úľava #pracujúci penzisti #dane a odvody