10 otázok a odpovedí: O dôchodkoch a exekučných zrážkach

Dôchodok je príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu a v prípade exekúcie sa z neho vykonávajú zrážky. Ak exekútor z dôchodku zoberie penzistom časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom. Zrážky z dôchodku vykonáva Sociálna poisťovňa.

11.04.2022 08:00
dôchodok, manželia, starosti, exekúcia, dlh,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Zrážky z dôchodku

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

2. Informácia o exekúcii

Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok?

Sociálna poisťovňa zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Sociálna poisťovňa informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

dôchodcovia Čítajte viac Ďalších 10 otázok o dôchodkoch, ktoré kladiete najčastejšie

3. Prednostné pohľadávky

Ktoré pohľadávky sú prednostnými pohľadávkami?

Prednostnými pohľadávkami sú: pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Video
Právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH o exekúciách dôchodcov - odvysielané 18. 12. 2020.

4. Trvanie zrážok z dôchodku

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

dôchodca, senior, okuliare, dôchodok, prekvapenie Čítajte viac Valorizácia a minimálny dôchodok: Vypláca sa výhodnejšia penzia

5. Výška zrážky

Je výška zrážky po celý čas rovnaká?

Sociálna poisťovňa prepočítava exekučné zrážky k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky. Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti povinného (dlžníka) ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov