Ste na podpore? Môžete si privyrobiť. Avšak len istú sumu. Akú?

Zárobkovú činnosť môžete vykonávať aj počas poberania dávky v nezamestnanosti. Aké sú podmienky na privyrobenie si?

17.08.2022 16:00
dôchodca, privyrobiť, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa,

  • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.
dôchodca, strata zamestnania, výpoveď, penzia Čítajte viac Ste pred dôchodkom a prišli ste o prácu? Je výhodnejšia podpora alebo predčasná penzia?

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, do 30. júna budúceho roka teda sumu 234,42 eura.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #podpora v nezamestnanosti